Monday, July 10, 2017

MEMBANTAH SYUBHAT-SYUBHAT INGKARUS SUNNAH (ANTI HADIS/QURANIYYUN)

Golongan kelompok ingkarus sunnah (Anti hadis) melaungkan syubhat-syubhat yang dapat di ringkaskan menjadi beberapa bahagian:

Syubhat Pertama.

Memadai bagi kita Kitabullah saja kerana ia telah menjelaskan kepada kita semua urusan agama dengan segala perinciannya sehingga kaum muslimin tidak perlukan As-Sunnah sebagai sumber pensyariatan dan pengambilan hukum sebagaimana disampaikan oleh tokoh mereka Abdullah Chakraawaali dalam majalah Isyaatul Quran hal. 49 edisi ketiga tahun 1902 M: “Sesungguhnya Alkitab Almajid (Al-Quran) telah menjelaskan segala sesuatu yang diperlukan dalam agama ini dengan terperinci dan diterangkan dari semua aspeknya. Maka apa perlunya kita terhadap wahyu yang khafi (tidak tertulis) dan kepada As-Sunnah? hal ini ditegaskan lagi olehnya dalam buku Tarku Iftra’ Taamul hal 10 dengan pernyataannya: kitabullah telah sempurna dan terperinci tidak memerlukan penjelasan dan tidak perlu tafsiran oleh Muhammad s.a.w dan penjelasan baginda atau pelajaran amaliyah darinya. [Lihat Al-Quraniyun wa Syubhatuhum haula Assunnah hal.210]

Bantahan.

Benar, telah disepakati bersama bahawa Al-Quran telah menjelaskan asas-asas syariat dan sebahagian dari perincian juziyahnya, akan tetapi apa yang didakwakan mereka bahawa Al-Quran telah menjelaskan segala sesuatu yang ada dalam syariat islam ini baik asas-asas atau perincian juziyahnya (bahagiannya) yang diperlukan dalam agama merupakan kedustaan kerana bagaimana mereka mengetahui jika solat itu lima waktu dengan perincian jumlah rakaat dan bacaan dalam setiap gerakan solat dan berapa ukuran nisab dan zakat yang diambil dan lain-lainnya, bukankah perkara itu diketahui dari Rasulullah. Jika Al-Quran telah menjelaskan seluruh agama sehingga tidak memerlukan penjelasan dan tafsir Rasulullah sebagaimana diyakini oleh mereka maka apa faedahnya Allah memerintahkan Rasulullah s.a.w untuk menjelaskannya kepada manusia dan mengapa kita diperintahkan untuk taat dan melaksanakan seluruh apa yang diprintahkan Rasulullah s.a.w dan menjauhi yang dilarangnya?.

Dr Mustafa As-Sibaa’i memberikan pernyataan yang benar dalam permasalahan ini dalam kitab Difaa’ Anil Hadis Nabawiy hal 102, dia berkata: Sesungguhnya Allah tidak menetapkan (secara nas) dalam kitabNya semua perincian juziyah dari juziyat (bahagian dari beberapa bahagian) syariat akan tetapi menjelaskan asas-asas, kaedah-kaedah dan dasar-dasar umum syariat, dan diantara asas-asas yang dijelaskan Al-Quran adalah beramal dengan sunnah Rasulullah s.a.w, sebagaimana dalam firmanNya.
وَمَآءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا
“Apa-apa yang diberikan Rasul kepada kamu maka terimalah ia.Dan apa-apa yang dilarangnya bagi kamu maka tinggalkanlah.” [Al Hasyr :7] [Dinukil dari Al-Quraniyun hal 211-212]
Mungkin perkara itu kerana mereka salah dalam memahami firman Allah:
لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُوْلِي اْلأَلْبَابِ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
“Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.” [Yusuf 12:111]
Yang mereka fahami kata (تَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْئٍ) bermakna menjelaskan segala sesuatu secara terperinci juziyah (bahagian) syariat ini. Padahal para ahli tafsir menjelaskan bahawa maksudnya adalah menjelaskan dan menyebutkan asas-asas syariat, seperti apa yang dinyatakan Imam At-Tabari dalam Tafsir Tobari 13/91: “Dan Al-Quran adalah penjelas segala apa yang diperlukan para hamba dari penjelasan perintah, larangan, penghalalan, pengharoman, ketaatan dan kemaksiatan terhadap Allah.” [Lihat Al-Quraniyun hal 213]
Dan Asy-Syaukani berkata dalam Fathul Qadir 3/61: “Dan bukanlah yang dimaksudkan disini apa yang ditunjukkannya dari keumuman akan tetapi yang dimaksud adalah penjelasan asas-asas dan syariat.” [Lihat Al-Quraniyun hal 213].
Kemudian dari kesalahan ini mereka membangunkan pemikiran meninggalkan dan mengingkari selain Al-Quran sebagai sumber pengambilan hukum dalam Islam.
Syubhat Kedua.

As-Sunnah bukan wahyu Allah SWT akan tetapi ia adalah ucapan-ucapan yang dinisbahkan kepada Rasulullah s.a.w secara dusta tanpa ada hubungan dalam keluarnya Sunnah tersebut dari Nabi s.a.w dengan wahyu bahkan tidak turun kepada baginda wahyu kecuali yang terkandung dalam Al-Quran sahaja.
Berkata Abdullah: “Sesungguhnya kami tidak diperintahkan kecuali hanya mengikuti apa yang telah diturunkan Allah SWT berupa wahyu, dan seandainya kita benarkan adanya pengesabhan sebahagian hadis dengan cara mutawatir kepada Nabi s.a.w akan tetapi walaupun demikian tidaklah menjadikan kita wajib mengikutinya karena dia bukanlah wahyu yang turun dari Allah SWT.” [Dinukil dari Al Quraniyun hal 214]
Bantahan.

Pendapat As-Sunnah bukan wahyu dari Allah adalah salah, apatah lagi kalau dikatakan itu hanyalah ucapan yang disandarkan kepada baginda s.a.w secara dusta kerana mereka sendiri mengakui adanya hadis-hadis yang diriwayatkan secara mutawatir yang meniadakan kemungkinan adanya kedustaan bahawa hadis tersebut berasal dari Rasulullah s.a.w dan jikalau demikian maka ada disana hadis-hadis yang benar-benar bersumber dari Rasulullah s.a.w.

Adapun As-Sunnah pasangannya adalah Al-Quran dan sama-sama wahyu yang diturunkan Allah kepada baginda s.a.w sebagaimana firman Allah.
وَمَايَنطِقُ عَنِ الْهَوَى. إِنْ هُوَ إِلاَّوَحْيٌ يُوحَى .عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى
“Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemahuan hawa nafsunya Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya), yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat.” [An-Najm 53:3-5]
Berkata Al-Qurtubiy dalam tafsirnya: “Dalam ayat ini ada penjelasan bahawa As-Sunnah adalah wahyu yang diturunkan dari Allah SWT [Lihat Al Quraniyun hal.216]. Apatah lagi Allah mengancam RasulNya dengan ancaman yang keras ketika menjelaskan hakikat kedudukan baginda dalam penyampaian agama Islam dalam firmanNya:
وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ اْلأَقَاوِيلِ لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ . ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ
“Seandainya dia (Muhammad) mengadakan sebahagian perkataan atas (nama) Kami, nescaya benar-benar Kami pegang dia pada tangan kanannya Kemudian benar-benar Kami potong urat tali jantungnya.” [Al Haaqoh: 45-46]
Apakah mungkin setelah ancaman yang keras ini Rasulullah s.a.w berkata dan berbuat dengan dasar hawa nafsu atau keinginannya semata-mata? Padahal baginda s.a.w adalah seorang yang sangat jujur, jikalau begitu tidaklah mungkin baginda berkata dan berbuat atau menyetujui sesuatu yang bersangkutan dengan agama kecuali dari pemberitahuan dan keizinan dari Allah SWT dan tidak ada jalan untuk mendapatkan hal itu dari seorang makhluk kepada penciptanya kecuali dengan jalan wahyu yang tentunya menurut definisi syar’i.
Dengan demikian jelaslah bahawa As-Sunnah adalah wahyu dari Allah SWT, sehingga baginda bersabda.
Ketahuilah sesungguhnya diturunkan kepada ku Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya, ketahuilah akan datang seseorang yang kenyang duduk diatas pembaringannya berkata: “Berpegang teguhlah kepada Al-Quran ini sahaja, semua yang kamu dapati padanya halal maka halalkan dan yang kamu dapati padanya satu keharaman maka haramkanlah.” [HR Ahmad 4/131 dan Abu Daud 5/11]
Kemudian jika melihat dan meninjau amalan para sahabat, didapati mereka beramal dengan amalan-amalan yang diperintahkan Rasulullah kepada mereka dan tidak ada nasnya dalam Al-Quran sedangkan Allah tidak menghukum Rasulullah s.a.w dan para sahabatnya kerana hal itu, hal ini menunjukkan sunnah Rasulullah s.a.w tidak lepas dari wahyu Allah SWT dan menjadi dalil yang tegas akan kesahihan amalan mereka dalam beragama dengan sunnah Rasulullah s.a.w yang juga merupakan wahyu dari Allah.
Berkata Sayyid Rasyid Ridha dalam Tafsir Al-Manar 8/308: “Tidak diragukan lagi bahawa mengikuti Rasulullah s.a.w dalam hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan perkara agama dari baginda termasuk dalam keumuman apa yang diturunkan kepada kita, kerana Allah SWT memerintahkan kita untuk mengikuti dan mentaatinya dan mengkhabarkan kita bahawa baginda adalah utusan penyampai risalahNya sebagimana dalam firanNya:
وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
“Dan Kami turunkan kepada engkau Al-Quran, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka supaya mereka memikirkan.” [An-Nahl 16:44]
Dan majoriti ulama berpendapat bahawa hukum-hukum syariat yang ada di dalam As-Sunnah adalah wahyu dari Allah dan wahyu tersebut tidak terbatas hanya pada Al-Quran.” [Dinukil dari Al-Quraniyun hal 216]
Dengan demikian As-Sunnah adalah pendamping Al-Quran dan ia adalah wahyu seperti Al-Quran hampir tidak dapat difahami Al-Quran sebagaimana yang wajib dipahami darinya kecuali kembali melihat As-Sunnah. [Lihat Manzilatus Sunnah Fi Tasyri’ Al Islamiy karya Muhgammad Amaan Al Jaamiy hal. 19]
Syubhat Ketiga.

Mengikuti As-Sunnah bererti telah menyekutukan Allah dalam Hukum padahal Allah telah melarang hal itu dalam firmanNya:

إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ للهِ
“Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah.” [Al-An’am: 57]
Berkata Abdullah Cakrawaali dalam kitab Al-Mubaahathah hal 42 bahawa hadis-hadis yang menganjurkan untuk mengikuti ucapan dan perbuatan serta persetujuan para Rasul padahal ada kitabullah merupakan alasan klasik yang kuno dan Allah SWT mensucikan para Rasul dan NabiNya dari hadis-hadis ini bahkan menjadikan hadis-hadis ini sebagai kekufuran dan kesyirikan terhadap Allah [Lihat Al Quraniyun hal 219] kemudian pernyataan ini ditafsirkan oleh Khajah Ahmaduddin dalam Tafsir Bayaan linas 2/395 dan 445: “Orang-orang telah memalsukan jalan-jalan periwayatan untuk menghidupkan kesyirikan dan mereka mengatakan: kami beriman kepada Allah SWT sebagai satu-satunya zat yang dipatuhi akan tetapi Allah memerintahkan kami untuk mengikuti RasulNya. Dan ini merupakan satu tambahan atas asal ketaatan yang satu sehingga dengan dalih tersebut mereka membenarkan seluruh kesyirikan ketahuilah bahawa Alah tidak memerintahkan demikian. Allah berfirman:
إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ للهِ
“Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah.” [Al-An’am: 57] [Lihat Al Quraniyun hal 219]
Bantahan.

Alangkah beraninya dia berkata demikian, adakah para Rasul diutus untuk menghidupkan dan mengembangkan kesyirikan dan kekufuran? Bukankah melaksanakan dan mengikuti Sunnah merupakan perealisasian dari penerapan hukum-hukum Al-Quran sebagimana firman Allah SWT:

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” [An-Nisa 4:65]
Ini perintah berhukum dengan baginda ketika hidup dan setelah meninggalnya baginda s.a.w maka diperintahkan berhukum dengan hukum sunnahnya kerana berhukum dengan sunnahnya sama sahaja dengan berhukum kepada baginds. Hal ini telah diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran diantaranya:
إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَّقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلاَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَآئِزُونَ
“Sesungguhnya jawapan orang-orang mukmin, apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul mengadili diantara mereka ialah ucapan “Kami mendengar dan kami taat”. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertaqwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan.” [An-Nur 24:51-52]
Kemudian Allah memperingatkan orang yang tidak mengikuti RasulNya dalam firmanNya:
وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَآ أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ
“Dan mereka berkata:”Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul, dan kamipun taat,” Kemudian sebahagian dari mereka berpaling sesudah itu.Mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.” [An-Nur 24:47]
Maka tidak ada cara untuk mengetahui hukum dan keputusan baginda kecuali melalui sunnahnya.
Syubhat ini sebenarnya terjadi akibat adanya syubhat yang sebelumnya iaitu yang kedua dan Alhamdulillah telah terbantah dan jelas kebatilannya.

Adapun menjadikan firman Allah SWT:

إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ للهِ
“Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah.” [Al-An’am: 57]
Sebagai hujah untuk menolak As-Sunnah sebagai hukum Allah SWT maka ini merupakan pendalilan yang salah kerana lafaz firman Allah ini ada tiga kali disebutkan dalam Al-Quran.
Pertama: Firman Allah SWT:

قلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَاعِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ للهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ
“Katakanlah: "Sesungguhnya aku tetap berada di atas (kebenaran yang berdasarkan) bukti-bukti yang nyata (Al-Quran) dari Tuhanku; sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa yang kamu minta disegerakan (dari azab seksa); hanya Allah jualah yang menetapkan hukum; Ia menerangkan kebenaran, dan Dia lah sebaik-baik yang memberi keputusan".” [Al-An’aam 6:57]
Dalam ayat ini ada bantahan Allah SWT atas kaum kafir yang menuntut Rasulullah s.a.w untuk mendatangkan mukjizat dan Allah SWT menyatakan bahawa hal itu merupakan hak yang khusus bagi Allah SWT yang tidak ada sekutu padanya.
Kedua: Firman Allah SWT:

مَاتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِه إِلآ أَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآأَنزَلَ اللهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ للهِ أَمَرَ أَلاَّتَعْبُدُوا إِلآًّإِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَيَعْلَمُونَ
“Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyang kamu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. [Yusuf 12:40]
Ayat ini mengisahkan ucapan dan nasihat Nabi Yusuf kepada kedua temannya di penjara yang berisi bahawa penyembahan berhala merupakan perbuatan yang tercela dan kedustaan atas Allah SWT kerana Allah lah yang Esa dalam hukum dan ibadah.
Ketiga: Firman Allah SWT:

وَقَالَ يَابَنِيَّ لاَتَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَآأُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ للهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ

“Dan Ya’qub berkata: ”Hai anak-anakku janganlah kamu (bersama-sama) masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lainan; namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikitpun daripada (takdir) Allah. Keputusan menetapkan (sesuatu) hanyalah hak Allah; kepada-Nya-lah aku bertawakal dan hendaklah kepada-Nya sahaja orang-orang yang bertawakal berserah diri”. [Yusuf 12:67]
Ayat ini berisi ucapan Ya’qub dan nasihat beliau terhadap anak-anaknya bahawa apa yang mereka temukan dari kesulitan merupakan takdir dan ketetapan dari Allah SWT serta mengajarkan mereka adab berjumpa dengan raja.

Ketiga ayat diatas tidak sama sekali mendokong dan tidak ada hubungannya dengan pendapat mereka dalam menolak As-Sunnah sehingga sesungguhnya mengikuti sunnah Rasulullah bukanlah kesyirikan dan kekufuran akan tetapi ia adalah tauhid itu sendiri.

Syubhat Keempat:

As-Sunnah bukanlah merupakan syariat menurut Nabi s.a.w dan juga yang difahami oleh para sahabat. Maka kerana itulah mereka dilarang untuk menulisnya.

Berkata Al-Hafiz Aslam dalam Maqam Hadis hal 7: “Perkara yang tidak ada perdebatan padanya sama sekali adalah pengetahuan sahabat tentang hakikat larangan Nabi s.a.w dari penulisan sunnahnya dan mengerti bahawa umat-umat terdahulu tidaklah sesat kecuali dengan sebab penulisan riwayat-riwayat kisah para Nabi mereka.” [Lihat Al Quraniyun hal 223]
Lalu berkata lagi: “Sesuatu yang harus diperhatikan bahawa hadis-hadis itu seandainya memiliki nilai agama tentunya tidaklah nabi s.a.w dan para sahabatnya melarang dengan keras penulisannya.
Bantahan.

Syubhat ini tidak ilmiyah dan tidak berlandaskan penelitian dan pengetahuan akan tetapi tampaknya didasari oleh sikap tidak mahu menerima kesalahan dan merepek. Alangkah baiknya jika mereka mahu melihat kembali buku-buku sunnah dan sejarah sehingga tahu bagaimana kesungguhan dan semangat baginda s.a.w mengajari para sahabatnya dan memahamkan mereka perkara agama dengan lisan dan amalan dimana baginda s.a.w menjawab segala pertanyaan mereka dan memberikan nasihat-nasihat dari satu waktu ke waktu yang lain baik di dalam khutbah-khutbah jumaat, hari raya atau di dalam acara-acara yang lainnya sebagaimana juga kehidupan rumah tangga baginda juga ditulis.

Seandainya As-Sunnah menurut baginda s.a.w bukanlah syariat dan agama tentu tidaklah baginda berbuat demikian dan tidak juga menggunakan segala sarana untuk menyebarkan dan menebarkannya.

Lihatlah pernyataan Rasulullah s.a.w kepada delegasi Abdi Qais setelah baginda menyambutnya dan mengajari mereka sebahagian perkara agama:

احْفَظُوْه وَ أَخْبِرُوْهُ مَنْ وَرَاءَكُمْ
“Hafalkanlah dan beritahulah orang-orang yang dibelakang kamu.” [HR Bukhari 1/30]
Seandainya As-Sunnah bukan termasuk agama tentulah baginda tidak akan memerintahkan untuk menghafal dan menyebarkannya dan tentulah tidak akan keluar dari baginda s.a.w perintah mengikuti baginda sebagaimana sabda baginda s.a.w:

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ
“Solatlah kamu sebagiamana kamu melihat aku solat [HR Bukhari 1/155]

Dan sabda baginda s.a.w:

لِتَأْخُذُوْا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّيْ لاَأَدْرِيْ لَعَلِّيْ لاَأَحُجَ بَعْدَ حَجَتِيْ هَذَا
“Hendaklah kamu mengambil (cara) manasik (haji)ku kerana aku tidak tahu adakah aku berhaji atau tidak berhaji setelah hajiku (waktu) ini.” [HR Muslim 4/79]

Dan tidak akan membebani para sahabatnya untuk menyampaikan sunnahnya sebagimana sabda baginda s.a.w ketika haji:

لِيُبَلِّغِ الشَاهِدُ الغَائِبْ
“Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir.” [HR Bukhari 1/24]

Demikian juga para sahabat bagitu bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam mengambil As-Sunnah dan menghafalnya sampai-sampai mereka berjalan jauh untuk mendapatkan satu hadis, seandainya As-Sunnah bukanlah termasuk syariat dan agama tentulah mereka tidak melakukan hal itu.

Ini semua membuktikan kebatilan syubhat mereka apatah lagi Allah telah berfirman:

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ اْلأَخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kamu (iaitu) bagi orang yang mengharapkan (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” [Al-Ahzab 33:21]
Adapun larangan menulis As-Sunnah memang ada diawal-awal islam kemudian Rasululah s.a.w mengizinkan penulisannya sebagaimana baginda mengizinkan kepada Abu Syaah. [Lihat kisahnya dalam syarah imam Nawawi terhadap sahih Muslim 18/129.]

Syubhat Kelima.

Rasulullah s.a.w membimbing para sahabat yang berjumpa dengan baginda sesuai dengan keadan mereka sehingga menciptakan keadaan hadis-hadisnya sesuai dengan zaman tersebut yang tidak sama dengan zaman sekarang sehingga sekarang tidak perlu lagi kita melihat kepadanya dan cukuplah Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita.

Berkata Al-Khajah dalam Majalah Al-Bayan hal 32 edisi ogos 1951 M: “Ketahuilah bahawa ketaatan kepada rasulullah adalah ketaatan yang berkaitan dengan zamannya dan perlaksanaan hukum-hukumnya tidak melebihi kehidupannya dan telah tertutup permasalahan ini sejak meninggalnya baginda.” [Lihat Al-Quraniyun hal 231]

Bantahan

Sesungguhnya Al-Quran telah menjelaskan kepada kita bahawa dakwah Rasulullah s.a.w adalah dakwah yang umum dan menyeluruh kepada sekalian manusia baik arab atau bukan arab dan tidak habis dengan wafatnya baginda bahkan akan terus- menerus sehingga hari kiamat sebagaiman firman Allah SWT:

وَمَآأَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَآفَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَيَعْلَمُونَ
“Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.” [Saba 34:28]

Dan pernyataan bahawa dakwah Rasulullah s.a.w terbatas pada kelompok tertentu atau zaman tertentu adalah pernyataan yang tidak ada dasarnya dan menyelisihi kesepakatan kaum muslimin serta tidak dapat diterima akal yang sihat dan baik. Ini kerana risalahnya menyeluruh untuk sekalian umat manusia maka sudah tentu sunnah juga sedemikian sehingga tidak ada perbezaan pelaksanaan amalan dengan dasar Al-Quran dan dengan dasar As-Sunnah.

Demikianlah sebahagian dari syubhat-syubhat mereka yang digunakan untuk menolak sunnah Rasulullah s.a.w semoga Allah SWT selalu menjaga kita dari ketergelinciran dalam syirik dan bidah. Amiin.

[Sumber: Majalah As-Sunnah Edisi 10/Tahun V/1422H/2001M Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo]Disalin dari website berikut dengan beberapa suntingan dan tambahan dalam kurungan:

https://almanhaj.or.id/2924-membedah-syubhat-ingkarus-sunnah.html

Semoga bermanfaat.

Thursday, June 22, 2017

Mengira Menggunakan Huruf Arab (Abjadiyyah)

Huruf arab jika disusun berdasarkan urutan abjadiyyah, maka dengan mudah kita dapat mengikut urutannya seperti pada kalimah berikut ini:

أَبْجَدْ هَوَّزْ حُطِّيْ كَلَمُنْ سَعَفَصْ قَرَشَتْ ثَخَذْ ضَظَغْ
أ ب ج د هـ و ز ح ط ي ك ل م ن س ع ف ص ق ر ش ت ث خ ذ ض ظ غ

Urutan seperti ini bukan sekadar mengikut urutan huruf tanpa faedah dan tujuan. Akan tetapi, masing-masing huruf melambangkan angka/bilangan tertentu dengan ketentuan seperti berikut:

ا/أ =1 ي=10 ق=100 غ=1000
ب=2 ك=20 ر=200
ج=3 ل=30 ش=300
د=4 م=40 ت=400
هـ=5 ن=50 ث=500
و=6 س=60 خ=600
ز=7 ع=70 ذ=700
ح=8 ف=80 ض=800
ط=9 ص=90 ظ=900

Aturan penggunaannya:

1. Jika ingin melambangkan angka/bilangan yang tidak terdapat dalam skema/keterangan di atas, maka caranya adalah menggabungkan beberapa huruf yang sesuai dengan ketentuan bermula dari yang paling besar sampai ke yang paling kecil.

Contohnya:

15 = 10 + 5 (dari kanan ي + هـ), jadi 15 = يه
41 = 40 + 1 (dari kanan م + ا), jadi 41 = ما
172 = 100 + 70 + 2 (dari kanan ق + ع +ب), menjadi 172 = قعب

849 = 800 + 40 + 9 (dari kanan ض + م + ط), jadi 849 = ضمط
1886 = 1000 + 800 + 80 + 6 (dari kanan غ + ض + ف + و), menjadi 1886 = غضفو

1945 = 1000 + 900 + 40 + 5 (dari kanan غ + ظ + م + هـ), menjadi 1945 = غظمه

Begitulah seterusnya.

2. Jika bilangannya lebih dari 1999 (iaitu kelipatan 1000 dimulai dari 2000, 3000, 5000, 10000, 50000, 100000, dst), maka dengan cara meletakkan huruf yang sesuai sebelum huruf غ (ghain).

Contohnya:

3000 = 3 x 1000 (جغ)
5000 = 5 x 1000 (هغ)
10000 = 10 x 1000 (يغ)

Begitulah seterusnya.

Catatan:

Khusus untuk menyatakan penanggalan dalam tahun hijri, maka ketentuannya lebih fleksibel lagi dan hanya menggunakan operasi penjumlahan sahaja. Biasanya banyak digunakan dalam sya'ir-sya'ir arab untuk mengungkapkan sesuatu yang berkaitan dengan tarikh.

Faedah:

Dengan mengetahui metode perhitungan seperti ini, maka kita tidak perlu bimbang lagi jika suatu saat lupa nombor PIN kad ATM atau yang semisalnya.

Contoh kes:

Untuk yang nomor PIN nya 1836 maka dia boleh mengingatnya dengan menghafal kata غضلو.

Hal yang seperti ini sangat berguna bagi yang memiliki lebih dari satu PIN yang berbeza dan tidak perlu risau mencari PIN dengan angka yang tidak ada hubungannya dengan biodatanya (seperti tahun lahir, nombor telepon, nombor bimbit, dll).

(Sumber: Mausuu'ah 'Uluum -l Lughah -l 'Arabiyyah, 5/242-243, karya Prof. DR. Emil Badii' Ya'quub)

Sumber asal dari facebook Bahasa Arab Online dengan sedikit suntingan: https://m.facebook.com/bahasa.arab.online/posts/10151010406184904

Wednesday, June 14, 2017

KHUTBAH HAJI WADA’ NABI YANG BENAR

Telah berlegar-legar hadis Khutbah Nabi s.a.w dalam Haji Wada’ baginda, namun ada lafaz yang menyebut agar berpegang dengan Al-Quran sahaja, ada lafaz yang menyebut Al-Quran dan Sunnah serta ada pula lafaz yang menyebut Al-Quran dan Ahli Baitku. Berikut adalah penjelasan secara ringkas bagi memahami perkara ini.

Pertama: Darjat Hadis-Hadis Khutbah Haji Wada’

(1) Riwayat Muslim dari jalan Hatim bin Ismail Al-Madani, dari Ja’afar bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir bin Abdullah r.ahuma mengenai hadis Haji Wada’, dan padanya Nabi s.a.w berkhutbah kepada mereka di Padang Arafah dan bersabda:

وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابُ اللهِ

“Dan aku telah tinggalkan kepada kamu dan kamu tidak akan sesat setelahnya jika berpegang teguh dengannya, (iaitu) Kitabullah (Al-Quran).” (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi, At-Tohawi dalam ‘Musykilul Athar’ melalui turuq (sanad) dari Hatim dengan penyebutan wasiat terhadap Kitabullah sahaja).
 
(2) Riwayat At-Tirmizi dan At-Tabrani dalam ‘Al-Ausat’ dari jalan Zaid bin Al-Hasan, dari Ja’afar bin Muhammad dengan lafaznya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا: كِتَابَ اللَّهِ، وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي

“Wahai manusia, sesungguhnya aku telah tinggalkan kepada kamu yang jika kamu mengambilnya kamu tidak akan sesat: Kitabullah dan ‘Itrati Ahli Baiti (peninggalan ahli baitku).”

Berkata A-Tabrani: “Tidak diriwayatkan hadis ini dari Ja’far bin Muhammad kecuali Zaid bin Al-Hasan Al-Anmati. Dan Zaid bin Al-Hasan tidak boleh berhujah dengannya. Berkata Abu Hatim: Hadisnya mungkar. Disebut oleh Ibnu Hibban dalam Ath-Thiqat.” (Tahzibut Tahzib 3/350)

(3) Riwayat Al-Hakim dalam ‘Mustadrak’ dari jalan Ismail bin Abi Aus, ayahku menceritakan kepadaku, dari Thaur bin Zaid Ad-Diliyyi, dari ‘Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahawa Rasulullah s.a.w berkhutbah kepada manusia dalam Haji Wada’, baginda bersabda:

إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ ، وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Sesungguhnya aku telah tinggalkan kepada kamu yang mana jika kamu berpegang teguh dengan keduanya kamu tidak akan sesat selama-lamanya (iaitu) Kitabullah dan sunnah nabiNya s.a.w.

Al-Hakim berkata: “Penyebutan berpegang teguh dengan sunnah dalam khutbah ini gharib.”
 
Ismail bin Abi Uwais, dari Ahmad: لا بأس به.
Ibnu Abi Khaithamah, dari Yahya: صدوق، ضعيف العقل، ليس بذاك.
Abu Hatim berkata: محله الصدق مغفل,
An-Nasai berkata: Dhaif.
Ad-Daruqutni berkata: Tidak terpilih dalam As-Sahih.
Ibnu ‘Adi berkata: Ahmad bin Abi Yahya berkata: Aku mendengar Ibnu Ma’in berkata: Dia serta ayahnya pencuri hadis.
Ibnu ‘Ayn juga berkata: لا يساوى فلسين.
 Az-Zahabi berkata: فيه لين. (Mizan Al-I’tidal 1/223).

Abu Uwais dan ayahnya juga layyin (lemah). 
Ahmad dan Yahya berkata: Dha’iful Hadis. 
Yahya (sekali lagi) berkata: Tidak Thiqah. 
Dia berkata lagi: Jujur, (tapi) tidak menjadi hujah. 
Ibnu Al-Madini berkata: Adalah ia di sisi sahabat-sahabat kami lemah. 
An-Nasai dan selainnya berkata: Laisa Bil Qowi. (Mizan Al-I’tidal 2/450).

Maka hadis khutbah ‘Arafah dalamnya hanya ada wasiat (berpegang) dengan Kitabullah sahaja, tiada tambahan As-Sunnah, dan tiada Ahli Bait, dan inilah yang benar.

Kedua: Wasiat (berpegang) kepada Sunnah dan Ahli Bait juga Thabit (sahih) tetapi tidak terdapat dalam khutbah di Padang Arafah.

Adapun wasiat kepada sunnah: Maka ianya riwayat Imam Malik disampaikan oleh Rasulullah s.a.w dengan sabdanya:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

“Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat selagimana kamu berpegang dengan keduanya: (iaitu) Kitabullah dan sunnah nabiNya.”

Ibnu Abdil Barr r.h berkata: 

وَهَذَا مَحْفُوظٌ مَعْرُوفٌ مَشْهُورٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، شُهْرَةً يَكَادُ يُسْتَغْنَى بِهَا عَنِ الْإِسْنَادِ ، وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ أَحَادِيثُ مِنْ أَحَادِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَمْرِو بْنِ عَوْفٍ. انتهى

“Hadis ini terpelihara lagi masyhur dari Nabi s.a.w di sisi Ahli Ilmu, sangat masyhur sehingga hampir tidak berhajat kepada sanad, dan ia telah diriwayatkan dari khabar-khabar Ahad (tidak mutawatir) beberapa hadis dari hadis-hadis Abu Hurairah dan ‘Amru bin ‘Auf.” Selesai. (At-Tamhid 24/331).

Syeikh Al-Albani juga mensahihkannya dalam ‘Sahih Al-Jami’.

Hadis ini tidak termasuk diantara hadis-hadis berkenaan Khutbah Padang Arafah dan bukan pula hadis-hadis tentang Haji Wada’. Perkara ini yang banyak orang keliru tentangnya.
 
Adapun wasiat dengan Ahli Bait adalah riwayat Imam Muslim, dari Zaid bin Arqam, dia berkata: Rasulullah s.a.w berdiri berdiri pada suatu hari memberi khutbah diperairan Khumm yang terletak antara Mekah dan Madinah. Baginda memuji Allah, memberi nasihat dan mengingatkan, kemudian bersabda:

مَّا بَعْدُ، أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللهِ، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ

“Adapun setelah itu, ketahuilah wahai manusia sekalian bahawa aku adalah manusia biasa seperti kamu dimana sebentar lagi aku akan didatangi (malaikat maut) lalu diperkenankan, dan aku telah tinggalkan kepada kamu thalaqain (dua perkara yang berat). Pertama ialah Kitabullah, padanya terdapat petunjuk dan cahaya, maka ambillah ia dan peganglah dengan erat.”

Maka baginda bersungguh-sungguh menyuruh agar berpegang dengan Kitabullah. Kemudian melanjutkan:

وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي

“Dan Ahli Baitku. Aku ingatkan kamu akan Allah terhadap Ahli Baitku. Aku ingatkan kamu akan Allah terhadap Ahli Baitku. Aku ingatkan kamu akan Allah terhadap Ahli Baitku.”

Hadis ini juga tidak termasuk diantara hadis-hadis khutbah Arafah. Tetapi khutbah ini disampaikan Nabi s.a.w di suatu tempat yang bernama “Ghadir Khumm” iaitu setelah kepulangan baginda daripada Haji Wada’.

Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah r.h berkata:

أَجْمَعَ النَّاسُ كُلُّهُمْ عَلَى أَنَّ مَا قَالَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِغَدِيرِ خُمٍّ كَانَ مَرْجِعَهُ مِنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ

“Manusia (ulama) sepakat kesemua mereka di atas apa yang diucapkan (dari hadis) Nabi s.a.w di Ghadir Khumm  adalah berlaku setelah kepulangan baginda daripada Haji Wada’.” (Minhaj As-Sunnah 7/44)

Beliau berkata lagi:

وَغَدِيرُ خُمٍّ كَانَ بَعْدَ رُجُوعِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ثَامِنَ عَشَرَ ذِي الْحَجَّةِ

“Dan hadis Ghadir Khumm berlaku setelah (yakni ketika) kepulangan baginda ke Madinah pada 18 Zulhijjah.” (Minhaj Sunnah 7/314).

Wasiat agar berpegang dengan Ahli Bait di sini bukanlah bermakna wajib mengikuti mereka secara mutlak, akan tetapi yang wajib adalah meraikan mereka serta mencintai mereka, menjauhi dari memburukkan mereka serta berhati-hati dari mencela mereka, larangan dari menzalimi mereka serta menunaikan hak-hak mereka.

Ketiga: Ketiga-tiga Hadis tersebut tidak bertentangan

Tidak boleh menafikan salah satu di antara wasiat baginda s.a.w tersebut sama ada dengan kitabullah, wasiat dengan sunnah dan wasiat dengan Ahli Bait (keluarga Rasulullah s.a.w). Ini kerana semua hadis tersebut saling lazim-melazimi. Wasiat berpegang dengan Kitabullah juga sebenarnya telah mencakup di dalamnya wasiat agar berpegang kepada sunnah, sebagaimana firman Allah:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

“Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul.” (Al-Maidah: 92)

Dan juga firman Allah:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

“Apa-apa yang ditinggalkan oleh Rasul itu maka ambillah ia dan apa-apa yang kamu dilarang dari melakukannya, maka jauhilah.” (Al-Hasyr: 7)

Dan lain-lain ayat yang serupa dan semakna yang sangat banyak di dalam Al-Quran.

Demikian pula wasiat terhadap Kitabullah itu juga mencakupi (merangkumi) dengan wasiat terhadap Ahli Bait, sebagaimana firman Allah:

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى

“Dan katakanlah: aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah tentang ajaran Islam yang aku sampaikan itu kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan.” (Asy-Syura: 23)

Dengan demikian jelaslah bagi kita bahawa tidak ada pertentangan antara hadis-hadis yang telah dikemukakan. Bahkan wasiat tersebut disampaikan pada masa yang berlainan dan berbeza-beza keadaannya sesuai dengan orang yang disampaikan wasiat tersebut pada waktu itu. Maka yang wajib bagi kita adalah berpegang dengan seluruh wasiat-wasiat tersebut, bukan dengan memilih sebahagian yang selari dengan pegangan golongan tertentu seperti golongan quraniyun (anti hadis) yang hanya berpegang dengan Al-Quran sahaja dan meninggalkan sunnah Nabi, dan bukan pula seperti golongan syi’ah yang hanya berpegang dengan Al-Quran dan Ahli Bait dengan kefahaman yang keliru. Lalu dengan itu mereka mengambil sebahagian dan meninggalkan sebahagian lainnya.


Wallahua’lam


Khamis, 15 Jun 2017 (20 Ramadhan 1438)
Mohd Safwan bin Mohd Rusydi
Taman Kuala Menggatal, Kota Kinabalu


Saturday, July 23, 2016

INILAH DAKWAH KAMI, AKIDAH KAMI, AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH

Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi’i rahimahullah

1. Kita beriman kepada Allah, nama-nama-Nya dan sifat-sifat-Nya, menurut apa yang terdapat dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah, tanpa tahrif (menyimpangkan maknanya), mentamsil (memisalkan dengan makhluk), mentasybih (menyerupakan dengan makhluk) dan tanpa menta’til (meniadakan atau menghapus sifat itu dari Allah)

2. Kita berkeyakinan bahawa berdo’a kepada orang mati, meminta tolong kepada mereka dan begitu juga terhadap orang yang masih hidup pada masalah yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah adalah syirik. Begitu juga keyakinan terhadap azimat-azimat, bahawa ia dapat memberikan manfaat bersama Allah atau tanpa Allah adalah syirik. Dan membawanya tanpa keyakinan adalah khurafat.

3. Kita berpegang dengan zahir ayat dan Sunnah. Kita tidak menta’wilkannya kecuali ada dalil yang membolehkan untuk melakukan itu dari Al-Qur’an dan Sunnah.

4. Kita beriman bahawa kaum mukminin akan melihat Rabb (Tuhan) mereka pada Hari Akhir tanpa mentakyif (menanyakan bagaimana). Dan kita beriman dengan syafa’at dan akan dikeluarkan orang-orang yang bertauhid dari neraka.

5. Kita mencintai para Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membenci orang-orang yang mencela mereka. Kita meyakini bahawa menghina mereka bererti menghina agama ini. Ini kerana merekalah yang membawanya kepada kita. Kita mencintai Ahlul Bait Nabi dengan kecintaan yang berdasar syariat.

6. Kita mencintai Ahlul Hadis dan seluruh para salaf (pendahulu) umat ini dari kalangan Ahlus Sunnah.

7. Kita membenci Ilmu Kalam. Dan kita berkeyakinan bahawa ia adalah penyebab terbesar perpecahan umat ini.

8. Kita tidak menerima keterangan dari kitab-kitab fekah, tafsir, cerita-cerita lampau dari sejarah Nabi sallallahu alaihi wa sallam, kecuali yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bukan bererti kita membuangnya dan tidak perlu kepadanya, tetapi kita mengambilnya dari kesimpulan para ulama kita yang faham dan yang selain mereka. Dan kita tidak menerima hukum kecuali yang berdasarkan hujah yang sahih.

9. Kita tidak menulis dalam kitab-kitab dan pelajaran-pelajaran kita serta kita tidak berkhutbah kecuali dengan Al-Qur’an atau Hadis yang sahih untuk berhujah. Kita membenci apa yang terdapat dalam kebanyakan kitab-kitab para pemberi nasihat, iaitu cerita-cerita bohong dan hadis-hadis lemah, bahkan palsu.

10. Kita tidak mengkafirkan seorang muslim kecuali kerana kesyirikan atau kerana meninggalkan solat atau murtad. Semoga Allah melindungi kita dari perkara-perkara tersebut.

11. Kita beriman bahawa Al-Qur’an adalah Kalamullah (ucapan Allah), bukan makhluk

12. Kita berpendapat wajib saling tolong-menolong sesama muslim mana sahaja dalam kebenaran. Dan kita berlepas diri dari dakwah-dakwah jahiliyah.

13. Kita berpendapat tidak boleh memberontak terhadap pemerintah kaum muslimin selama mereka masih muslim. Kita tidak berpendapat bahawa revolusi adalah cara yang membawa kebaikan, bahkan itu adalah cara yang merosak masyarakat. Adapun sikap kita terhadap penguasa ‘Aden (Penguasa yg berhaluan komunis/sosialis), maka kita berpendapat bahawa memerangi mereka adalah adalah wajib hingga mereka mahu bertaubat dari penyelewengan mereka iaitu sosialisme dan mengajak manusia untuk beribadah kepada Lenin, Karl Mark dan tokoh-tokoh kafir lainnya.

14. Kita berpendapat bahawa jama’ah-jama’ah yang baru dan banyak sekarang ini adalah penyebab perpecahan kaum muslimin dan yang melemahkan mereka.

15. Kita berpendapat bahawa dakwah "Ikhwan Muslimin" tidak sesuai dan tidak baik untuk membaiki masyarakat, kerana dakwah mereka adalah dakwah politik, bukan dakwah yang bertujuan untuk memperbaiki jiwa. Dan ia juga dakwah bid’ah, kerana ia adalah dakwah untuk membai’at orang-orang jahil. Dan dakwah "Ikhwan Muslimin" juga adalah dakwah fitnah, kerana berdiri dan berjalan diatas kejahilan.

Kita menasihati sebahagian teman-teman kita yang masih bekerja di dalamnya agar mereka segera meninggalkannya, hingga dengan itu dia tidak mensia-siakan waktunya pada masalah yang tidak bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Serta wajib bagi setiap muslim meyakini bahawa Allah akan menolong Islam dan kaum muslimin melalui mana-mana sahaja tangan muslim dan juga mana-mana jama’ah.

16. Adapun tentang "Jama’ah Tabligh", silakan Anda membaca penuturan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wusobi, beliau berkata:

  1. Mereka mengamalkan hadis-hadis dhaif (lemah), maudhu’ (palsu) dan yang tidak ada asalnya.
  2. Tauhid mereka penuh dengan bid’ah, bahkan dakwah mereka berdasarkan bid’ah kerana dakwah mereka dasarnya adalah Al-Faqra iaitu khuruj (keluar). Dan ini diwajibkan setiap bulan 3 hari. Setiap tahun 40 hari dan seumur hidup 4 bulan. Setiap minggu ada 2 Jaulah…Jaulah pertama di masjid yang didirikan solat padanya. Dan yang kedua berpindah-pindah. Di setiap hari ada 2 halaqah, halaqah pertama di masjid yang didirikan solat padanya. Yang kedua di rumah. Mereka tidak senang terhadap seseorang kecuali bila ia mengikuti mereka. Tidak diragukan lagi bahawa ini adalah bid’ah dalam agama yang tidak diperbolehkan oleh Allah.
  3. Mereka berpendapat bahawa dakwah kepada tauhid itu memecah belah.
  4. Mereka berpendapat bahawa mengajak manusia kepada sunnah itu memecah belah umat.
  5. Pemimpin mereka berkata dengan tegas bahawa: bid’ah yang dapat mengumpulkan manusia lebih baik daripada Sunnah yang memecah belah manusia.
  6. Mereka menyuruh manusia untuk tidak menuntut ilmu yang bermanfaat secara halus atau terang-terangan.
  7. Mereka berpendapat bahawa manusia tidak akan selamat kecuali dengan cara mereka. Dan mereka membuat permisalan dengan perahu Nabi Nuh ‘alaihis salam, siapa yang naik akan selamat dan siapa yang tidak naik akan hancur. Mereka berkata: "Sesungguhnya dakwah kita seperti perahu Nabi Nuh." Saya sendiri yang mendengarkannya di Jordan dan di Yaman.
  8. Mereka tidak menaruh perhatian terhadap Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Asma wa Sifat.
  9. Mereka tidak mahu menuntut ilmu dan berpendapat bahawa waktu yang digunakan untuk menuntut ilmu hanya sia-sia belaka

17. Kita mengikat pemahaman kita dengan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah salallahu ‘alaihi wasallam yang berdasarkan pemahaman Salaf (pendahulu) umat ini dari kalangan ahli hadis tanpa fanatik terhadap individu mereka, tetapi kita mengambil kebenaran dari orang yang membawanya. Kita tahu ada orang yang mengaku-ngaku sebagai Salafi (pengikut Salaf), padahal Salaf berlepas tangan dengan mereka, sebab dia berteman dengan orang-orang yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah

18. Kita berkeyakinan bahawa politik termasuk dalam bahagian dari agama ini. Dan orang-orang yang memisahkan antara agama dan politik berarti ingin menghancurkan Dien (agama) ini dan ingin menyebarkan kekacauan seperti yang terjadi disebagian negeri kaum muslimin. Mereka mengatakan “Agama untuk Allah dan negara untuk bersama”. Ini adalah slogan-slogan jahiliyah

19. Kita berkeyakinan bahwa tidak ada izzah (kemuliaan) dan pertolongan bagi kaum muslimin, hingga mereka mau kembali kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam

20. Kita membenci kelompok-kelompok baru: Komunisme, Ba’tsi, Nashiry, Sosialisme, dan Rafidhah yang telah keluar dari Islam. Kita berpendapat bahwa manusia sekarang menjadi 2 golongan, yaitu golongan Hizbur Rahman (kelompok Allah), yaitu orang-orang yang melaksanakan rukun-rukun Islam dan Iman tanpa menolak sedikitpun syariat Allah, dan Hizbusysyaithan (kelompok setan), yaitu yang memerangi syariat-syariat Allah

21. Kita mengingkari orang yang membagi agama menjadi “kulit” dan “inti”. Dan ini adalah dakwah yang menghancurkan

22. Kita mengingkari orang yang merasa tidak butuh kepada ilmu Sunnah dan mengatakan “Ini bukan waktu mempelajarinya”. Beginilah orang yang enggan mengamalkan Sunnah Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam

23. Kita berpendapat handaknya kita mendahulukan yang paling penting dari yang penting. Maka wajib bagi seorang muslim untuk bersungguh-sungguh memperbaiki aqidah, kemudian membinasakan komunisme dan Ba’tsiyyah dan itu bisa tercapai dengan persatuan yang berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah

24. Kita berpendapat bahwa jama’ah yang merangkul Rafidhah, Syi’ah, Sufi, dan Sunni tidak bisa menghadapi musuh karena itu tidak akan tercapai kecuali dengan ukuwwah (persaudaraan) yang jujur dan persatuan dalam aqidah

25. Kita mengingkari orang yang berkata dan menyangka bahwa para da’i yang mengajak manusia kembali kepada Allah adalah orang-orang Wahhabi. Kita tahu bahwa mereka memiliki maksud yang sangat jijik dan kotor yaitu ingin memisahkan para ulama dengan masyarakatnya

26. Dakwah kita dan aqidah kita lebih kita cintai dari diri-diri, harta-harta dan anak-anak kita. Kita tidak akan rela menjualnya dengan emas dan uang…Kita suarakan terus dakwah ini sampai pupus harapan orang yang ingin memperalat dakwah ini. Dia mengira dia bisa mendikte kita dengan uang dan harta. Oleh sebab ini, mereka menjadi putus asa untuk membujuk kita dengan harta dan kedudukan

27. Kita membenci pemerintah-pemerintah yang ada, sekedar (sesuai dengan) kejahatan yang mereka lakukan dan kita mencintai sekedar (sesuai dengan) kebaikan yang ada padanya. Kita tidak boleh memberontak kecuali bila kita telah melihat adanya kekafiran yang jelas pada pemerintahan-pemerintahan itu berdasarkan burhan (bukti nyata) dari Allah

Pemerintah yang paling kita benci sekarang adalah pemerintahan ’Aden yang berhaluan komunis lagi Atheis, semoga Allah segera membinasakannya dan menyucikan negeri-negeri Islam darinya

28. Kita menerima bimbingan dan nasehat dari siapa saja, karena kita adalah para penuntut ilmu yang bisa benar dan salah

29. Kita mencintai Ulama Sunnah yang hidup sekarang. Dan kita ingin mengambil faedah dari mereka. Dan kita merasa sedih karena kejumudan sebagian mereka

30. Kita tidak menerima fatwa kecuali berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam yang tsabit (kokoh)

31. Kita mengingkari kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dan sektor lainnya dengan adanya usaha mengunjungi kuburan Lenin dan tokoh-tokoh sesat lainnya untuk menghormati mereka

32. Kita mengingkari pemerintah muslim yang melakukan kerja sama dengan musuh-musuh Islam, baik itu antek-antek Amerika atau komunis

33. Kira mengingkari dakwah-dakwah jahiliyah seperti kesukuan dan fanatisme Arab. Kita menggolongkannya sebagai dakwah-dakwah jahiliyah dan termasuk sebab yang memundurkan umat Islam

34. Kita menunggu seorang mujaddid yang Allah akan memperbaharui agama ini melaluinya. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abu Daud dalam sunannya dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhu dari Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam:”Sesungguhnya Allah akan membangkitkan bagi umat ini disetiap 100 tahun orang yang akan memperbaharui untuk mereka agama mereka” Dan kita berharap agar kebangkitan Islam menjadi mudah karenanya

35. Kita berkeyakinan bahwa orang yang mengingkari hadits tentang Al-Mahdi dan Dajjal serta turunnya Isa bin Maryam adalah sesat. Dan bukan yang kita maksudkan imam Mahdi dari kalangan Rafidhah, akan tetapi dari Ahlul bait Nabi yang tergolong Ahlus Sunnah. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya bumi ini telah dipenuhi dengan kezaliman. Kita katakan “yang tergolong Ahlus Sunnah”, karena orang yang mencela Sahabat tidak dianggap adil

36. Ini sekilas tentang aqidah dan dakwah kita. Kalau disebut dengan dalil akan memperpanjang kitab ini. Dan telah kusebut dengan panjang lebar dalam kitab “Al-Makhraj minal Fitnah”. Dan siapa yang memiliki keyakinan yang sebaliknya dari yang telah kita sebutkan ini, maka kami bersedia menerima nasehat jika dia benar dan kami bersedia berdebat jika dia salah serta berpaling darinya jika dia membangkang

Ini yang perlu kita ketahui. Dan ini bukan seluruh dakwah dan aqidah kita, karena dakwah kita berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah dan mengajak kepada Al-Qur’an dan Sunnah. Demikianlah aqidah ini. Cukup Allah bagi kita dan Dia adalah sebaik-baik tempat bertawakal. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah.

(Diambil dari kitab “Hadzihi Da’watuna wa ‘Aqidatuna hal 11-23 dan dialihbahasakan oleh Muhammad ‘Ali ‘Ishmah Al-Medani).

Sumber: http://sunniy.wordpress.com/2008/05/14/inilah-dakwah-kita-dan-aqidah-kita-ahlus-sunnah-waljamaah/ 

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails