Skip to main content

Posts

Featured

ADAB DALAM BERIKHTILAF (ADAB PERBEZAAN PENDAPAT)

Perbezaan pendapat ialah fitrah manusia yang lahir daripada berlainan akal fikiran antara satu sama lain (Adab al-Ikhtilaf fil Islam, Dr. Taha Jabir, 10).
Ikhtilaf yang lahir daripada berlainan fikiran dan pendapat serta tidak melampaui batasan, tidaklah tercela, malahan yang demikian dapat melahirkan beberapa faedah antaranya:
Dapat membuka dan melatih pemikiran mengenai perkara-perkara yang dibicarakan.Dapat mengetahui berbagai-bagai kemungkinan yang akan berlaku mengikut apa yang difikir oleh akal fikiran itu.Dapat mengetahui pelbagai cara penyelesaian terhadap sesuatu masalah (Adab al-Ikhtilaf fil Islam, 27).
Adapun ikhtilaf yang dicela ialah ikhtilaf yang berlaku kerana mengikut hawa nafsu yang ingin mendapat pelbagai muslihat.
Dengan itu akan lahirlah berbagai-bagai perpecahan dan keburukan dalam masyarakat, manakala ikhtilaf secara tabi'ie yang selalu berlaku disetiap masa dan setiap lapisan tidaklah melahirkan permusuhan dan perpecahan, malahan perselisihan mereka itu berp…

Latest Posts

SIRI AL-WAJIBAT 1-3

RISALAH TENTANG BERITA MANUSIA SINGGAH DI BULAN

KENDURI SEBELUM BERANGKAT MUSAFIR ATAU SELEPAS KEMBALI DARI MUSAFIR

SIFAT NUZUL (TURUN)

MAKNA TASYBIH

MAHA SUCI ALLAH DARI BATAS, ARAH, TUJUAN, ANGGOTA DAN ALAT

MEMBANTAH SYUBHAT-SYUBHAT INGKARUS SUNNAH (ANTI HADIS/QURANIYYUN)