Monday, August 22, 2011

Berhari Raya Bersama Penduduk Negaranya

Syaikh Abdul Aziz Bin Baaz Rahimahullah ditanya:

Sesungguhnya saya berbuka puasa dihari terakhir bulan ramadhan di Iraq setelah saya mendengar melalui radio siaran Arab Saudi bahawa anak bulan (syawal) telah terlihat, demikian pula melalui siaran Radio Siria, dan yang lainnya.

Maka saya pun berbuka puasa (menetapkan satu syawal) dibangun diatas hal tersebut. Perlu diketahui bahawa saya pun tahu bahawa negeri tempat saya bermukim penduduknya masih melanjutkan puasanya. Bagaimana hukum hal ini? Apa yang menjadi sebab perselisihan kaum muslimin tentang bulan ramadhan?

Beliau menjawab:

Yang wajib bagimu untuk tetap bersama penduduk negerimu, jika mereka berbuka maka berbukalah bersama mereka, dan jika mereka berpuasa maka berpuasalah bersama mereka. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam:

الصَّوْمُ يوم تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يوم تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يوم تُضَحُّونَ

“Berpuasa adalah dihari kamu berpuasa, dan berbukalah (yakni berhari raya - peny) adalah dihari kamu berbuka, dan berkorbanlah (yakni berhari raya korban - peny)  adalah dihari kamu berkorban”.

(HR.Tirmidzi: Kitab Ash-Shaum, Bab: Ma Jaa Ash-Shaumu Yauma Tashuumuun Wal Fithru Yauma Tufthiruun, no: 697)

Dan perselisihan merupakan keburukan. Yang wajib bagimu untuk selalu bersama penduduk negerimu, jika kaum muslimin di negerimu telah berbuka maka berbukalah bersama mereka, dan jika mereka berpuasa maka berpuasalah bersama mereka.

Adapun sebab terjadinya perselisihan adalah kerana sebahagian terkadang telah melihat anak bulan (hilal) sedangkan yang lain belum melihatnya, kemudian orang-orang yang melihat hilal tersebut dipercayai oleh yang lain dan merasa tenang dengannya lalu mereka pun mengamalkan ru’yah tersebut, dan terkadang yang lain tidak percaya dengan ru’yah tersebut sehingga mereka tidak mengamalkannya, maka terjadilah perselisihan. Terkadang satu negeri telah melihatnya dan menjadikan itu sebagai ketetapan sehingga mereka berpuasa dengannya, sementara negeri yang lain tidak merasa cukup dengan ru’yah tersebut atau tidak mempercayainya, atau di antara negeri-negeri tersebut terjadi permusuhan, kerana terkadang suasana politik cukup memberi pengaruh.

Maksud kami adalah yang wajib bagi kaum muslimin agar mereka berpuasa seluruhnya jika telah terlihat hilal berdasarkan keumuman sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam:

إذا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ فَصُومُوا وإذا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا

“Jika kamu melihat hilal maka berpuasalah dan jika kamu melihatnya maka berbukalah (berhari rayalah).”

(HR. Bukhari, Kitab Ash-Shaum, Bab: Hal Yuqaal Ramadhaan Au Syahru Ramadhan, no: 1900. Muslim, Kitab Ash-Shiyaam, Bab: Wujub Shaumi Ramadhan Liru’yatil Hilaal, no: 108)

Dan sabdanya:

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ

“Berpuasalah jika melihatnya dan berbukalah jika melihatnya, dan jika terhalang oleh kamu mendung maka sempurnakanlah bilangan hari dibulan tersebut.”

(HR.Bukhari ,bab: qaulun nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza ra’itumul hilaal,no:1909. Muslim, kitabus shiyaam, bab: wujub shaumi ramadhan liru’yatil hilal,no:1081)

Hadis ini mencakup seluruh umat. Maka jika seluruh kaum muslimin merasa cukup dengan keabsahan terjadinya ru’yah, dan bahawa itu merupakan ru’yah yang hakiki dan sah. Maka yang wajib bagi kaum muslimin menetapkan puasa dan berbuka dengannya. Namun jika kaum muslimin berselisih –seperti kenyataan yang ada- dan sebahagian kurang percaya kepada sebahagian yang lain, maka wajib bagimu berpuasa bersama kaum muslimin di negerimu (yakni bersama pemerintah negara tersebut - peny), dan berbuka bersama mereka, sebagai bentuk pengamalan terhadap sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam:

الصَّوْمُ يوم تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يوم تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يوم تُضَحُّونَ

“Berpuasa adalah dihari kamu berpuasa, dan berbuka adalah dihari kamu berbuka, dan berkorban adalah dihari kamu berkorban”.

(HR.Tirmidzi: Kitab Ash-Shaum, Bab: Ma Jaa Ash-Shaumu Yauma Tashuumuun Wal Fithru Yauma Tufthiruun, no: 697)

Telah sabit pula dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma bahawa ada seseorang yang mengkhabarkan kepada Beliau bahawa penduduk negeri Syam berpuasa pada hari juma’at, sementara penduduk Madinah berpuasa pada hari sabtu pada masa Ibnu Abbas yang merupakan generasi pertama. Maka Ibnu Abbas berkata:

“Kami melihat hilal pada hari sabtu, sehingga kami masih terus melanjutkan puasa hingga kami melihat hilal atau menyempurnakan jumlah bulan menjadi tiga puluh hari.”

Beliau tidak merasa cukup dengan ru’yah penduduk negeri Syam disebabkan kerana jauhnya negeri Syam dari kota Madinah, dan Beliau melihat bahawa ini merupakan perkara ijtihad. Maka engkau punya contoh dari Ibnu Abbas dalam hal kamu berpuasa bersama penduduk negerimu dan berbuka bersama penduduk negerimu. Semoga Allah memberi taufik.

Adapun hari yang dia berbuka padanya (tidak berpuasa - pen), tidak perlu dia menggantinya, sebab itu bukanlah termasuk bulan ramadhan, sebab telah jelas bahawa itu tidak termasuk bulan ramadhan, namun jika seandainya dia tidak membatalkan puasanya maka hal itu lebih utama. Namun adapun dia sudah terlanjur berbuka, maka tidak perlu dia menggantinya, sebab telah jelas hari itu termasuk bulan syawal dan bukan ramadhan. Namun puasanya dia bersama penduduk negerinya dalam hal menjaga agar tidak terjadi perselisihan. Namun jika hal itu sudah terlanjur terjadi, maka tidak ada qadha atasnya –itulah yang kami yakini- sebab hal itu telah disaksikan oleh para saksi bahawa hari itu termasuk bulan syawal.”

(Dari fatawa Nur Ald- Darb, hal:1219)

Disunting melalui laman web: http://salafybpp.com/

Adakah Malam Lailatul Qadar Berlaku Pada Setiap Malam Ke 27?

Sering ada anggapan bahawa kemungkinan besar malam yang dinanti-nanti itu akan tiba pada malam 27. Sehingga, tidaklah menghairankan jikalau banyak kaum muslimin -termasuk ikhwanuna salafiyyun- yang menghidupkan malam tersebut dan memperbanyakkan ibadah lebih berbanding malam-malam yang lain.

Yang jelas, tidak ada yang mengetahui bilakah terjadinya Lailatul Qadar secara pasti kecuali Allah ‘azza wajalla. Hanya sahaja, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengisyaratkan dalam sabdanya:

تَحَرَّوْا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان

“Carilah Lailatul Qadr itu pada sepuluh hari terakhir Ramadhan.” (Muttafaqun ‘alaihi dari Aisyah radhiyallahu ‘anha)

Lebih khusus lagi, adalah malam-malam ganjil sebagaimana sabda beliau:

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِفِي الْوِتْرِمِنَ الْعَشْرِالْأَوَاخِرِمِنْ رَمَضَانَ

“Carilah Lailatul Qadr itu pada malam-malam ganjil dari sepuluh hari terakhir (bulan Ramadhan)”. (HR. Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu ‘anha)

Dan lebih khusus lagi adalah malam-malam ganjil pada rentang tujuh hari terakhir dari bulan tersebut.

Beberapa sahabat Nabi pernah bermimpi bahawa Lailatul Qadar tiba di tujuh hari terakhir. Maka Rasulullah bersabda:

أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ

“Aku juga bermimpi sama sebagaimana mimpi kalian bahawa Lailatul Qadar pada tujuh hari terakhir, barangsiapa yang berupaya untuk mencarinya, maka hendaknya dia mencarinya pada tujuh hari terakhir.” (Muttafaqun ‘alaihi dari Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma)

Dalam riwayat Muslim dengan lafaz:

الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ فَلَا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي

“Carilah Lailatul Qadar pada sepuluh hari terakhir, jika salah seorang dari kalian merasa lemah atau tidak mampu, maka janganlah sehingga terlewat tujuh hari baki dari bulan Ramadhan.” (HR. Muslim dari Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma)

Yang lebih khusus lagi adalah malam 27 sebagaimana sabda Nabi tentang Lailatul Qadar:

لَيْلَةُ سَبْع وَعِشْرِيْنَ

“(Dia adalah) malam ke-27.” (HR. Abu Dawud, dari Mu’awiyah bin Abi Sufyanradhiyallahu ‘anhuma, dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud dan Asy-Syaikh Muqbil dalam Shahih Al-Musnad)

Sahabat Ubay bin Ka’b radhiyallahu ‘anhu menegaskan:

والله إني لأعلمها وأكثر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة سبع وعشرين

Demi Allah, sungguh aku mengetahui malam (Lailatul Qadr) tersebut. Puncak ilmuku bahwa malam tersebut adalah malam yang Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menegakkan shalat padanya, yaitu malam ke-27. (HR. Muslim)

Dua riwayat terakhir di atas sering dijadikan dalil untuk menentukan bahawa Lailatul Qadar jatuh pada malam 27. Namun apakah pasti dan selalu malam yang lebih baik dari seribu bulan itu tiba pada malam ke-27 pada setiap tahunnya?

Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah: “Pendapat yang paling kuat adalah bahawa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam-malam ganjil di sepuluh hari terakhir Ramadhan, dan waktunya berubah-ubah (pada tiap tahunnya).” (Fathul Bari)

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin rahimahullah menerangkan: “Lailatul Qadar itu tidak dikhususkan waktunya pada malam tertentu di setiap tahunnya, namun waktunya boleh berubah-ubah, di suatu tahun terjadi pada malam 27 misalnya, dan boleh jadi di tahun yang lain pada malam 25 sesuai dengan kehendak dan hikmah Allah ta’ala.”


Apakah boleh dibenarkan seseorang yang melebihkan semangat dan membanyakkan ibadahnya pada malam 27 sahaja dan tidak pada malam-malam yang lain?

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin rahimahullah pernah ditanya:

Kebanyakan orang meyakini bahawa malam ke-27 Ramadhan adalah Lailatul Qadar, sehingga mereka menghidupkan malam tersebut dengan solat dan ibadah yang lain, namun tidak demikian pada malam-malam yang lain. Apakah yang seperti ini menepati kebenaran?

Beliau menjawab:

Yang seperti ini tidak menepati kebenaran, kerana sesungguhnya Lailatul Qadar itu boleh berbeza-beza bila terjadinya dari tahun ke tahun, terkadang pada malam 27 dan terkadang pada malam yang lain sebagaimana ditunjukkan oleh banyak hadis tentang permasalahan tersebut.

Telah sahih dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bahwa pada tahun tertentu, diperlihatkan kepada baginda Lailatul Qadar, dan itu terjadi pada malam 21.

Dan telah sahih pula bahwa beliau bersabda:

التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى

“Carilah Lailatul Qadar tersebut pada 9 hari tersisa bulan Ramadhan, pada 7 hari tersisa bulan Ramadhan, dan pada 5 hari tersisa bulan Ramadhan.”

Kemudian qiyamullail itu tidak sepatutnya dikhususkan pada malam yang diharapkan terjadinya Lailatul Qadar sahaja, akan tetapi hendaklah seseorang bersungguh-sungguh pada sepuluh malam terakhir semuanya. Demikianlah petunjuk Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Ketika memasuki sepuluh hari terakhir Ramadhan, baginda mengencangkan kain sarungnya, membangunkan keluarganya, dan menghidupkan malam itu ‘alaihis- solatu wassalam. Maka sudah selayaknya bagi seorang mukmin yang teguh, untuk bersungguh-sungguh dalam mengisi malam-malam yang sepuluh tersebut seluruhnya sehingga dia tidak akan luput dari pahalanya. (Majmu’ Fatawa Wa Rasa’il Ibni ‘Utsaimin)


Apa hikmah tidak diketahuinya waktu terjadinya Lailatul Qadar secara pasti?

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin rahimahullah mengatakan: “Sesungguhnya Allah subhanahu wata’ala menyembunyikan pengetahuan tentang bila kepastian terjadinya Lailatul Qadar kepada para hamba-Nya adalah kerana kasih sayang-Nya kepada mereka, supaya para hamba tadi semakin memperbanyak amalannya dalam rangka mencari Lailatul Qadar di malam-malam yang penuh kemuliaan tersebut dengan solat, zikir, dan do’a. Sehingga akan semakin bertambahlah kedekatan mereka kepada Allah ta’ala dan bertambah pula pahala yang akan diraihnya. Allah juga tidak menampakkan pengetahuan tentang bila kepastian terjadinya Lailatul Qadar sebagai ujian bagi hamba-Nya, agar menjadi jelas siapa yang benar-benar bersungguh-sungguh dan semangat dalam mencari Lailatul Qadar, dan siapa yang bermalas-malasan dan hanya bersenang-lenang sahaja. Seorang yang bersemangat untuk mendapatkan sesuatu, pasti dia bersungguh-sungguh dalam mencarinya dan kepayahan untuk meraih sesuatu yang diinginkan tadi menjadi hal yang ringan baginya.” (Majmu’ Fatawa Wa Rasa’il Ibni ‘Utsaimin)

Wallahu a’lam.


Dinukil dan disunting melalui laman: http://salafybpp.com/

CABARAN AKHIR ZAMAN

Disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Asri Sobri hafizahullah https://youtu.be/T1IirfkMtb8