Sunday, March 11, 2012

Hikmah Pengharaman Nyanyian dan Muzik

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍۢ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌۭ مُّهِينٌۭ

Maksudnya: "Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan Lahwal Hadis (perkataan yang tidak berguna) untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan." (Luqman: 6) 

Maksud "Lahwal Hadis" di atas adalah nyanyian dan muzik. Ini merupakan perkataan dan pendapat salafus-soleh, di antaranya:

(1) Abdullah bin Abbas radhiallahu 'anhuma berkata:

نزلت في الغناء وأشباهه 

"Turunnya ayat ini berkenaan nyanian dan yang serupa dengannya." (Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad no:1265, Ibnu Abi Syaibah 6/310, Ibnu Jarir dalam Tafsirnya 40/21, Ibnu Abid Dunya dalam Dzammul Malahi dan Al-Baihaqi dalam As-Sunan 10/221 dan 223)

(2) Abdullah bin Mas'ud radhiallahu 'anhuma berkata:

 
  هو الغناء والذي لا إله إلا هو

"Ia adalah nyanyian, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia." (Beliau mengulangkannya sebanyak 3 kali. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Abid Dunya dan Al-Hakim 2/411, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman 4/278/5096, Ibnu Jauzi dalam Talbis Iblis ms. 246. Al-Hakim berkata: Sanadnya sahih)

(3) Ikrimah (Beliau merupakan Tabi'in pertengahan pada Tabaqat yang ke-3 nama beliau adalah Ja'far bin Abi Tsaur):

قال شعيب بن يسار : سألت عكرمة عن ( لهو الحديث ) ؟ قال : هو الغناء

Syuaib bin Yassar berkata: Aku pernah bertanya kepada Ikrimah tentang (Lahwal Hadis)? Beliau menjawab: "Ia adalah nyanyian." (Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam Tarikh 2/2/217, Ibnu Jarir, Ibnu Syaibah, Ibnu Abid Dunya dan lafaz ini darinya)

(4) Mujahid (wafat 104 Hijrah) berkata:

  اللهو: الطبل

"Al-Lahwu adalah gendang." (Riwayat Ibnu Jarir dari jalan Ibnu Juraij, beliau mendengar Mujahid berkata seperti di atas)

(5) Hasan Al-Basri (wafat 110 Hijrah) berkata:

نزلت هذه الآية ( ومن الناس . . ) إلخ في الغناء والمزامير

"Turunnya ayat ini (Dan diantara manusia...) hingga akhir ayat adalah berkenaan nyanyian dan seruling." (As-Suyuti menyebutkan atsar ini dalam Ad-Durrul Mantsur 5/159 dan menyandarkan kepada riwayat Ibnu Abi Hatim)

(6) Al-Wahidi (wafat 468 Hijrah) berkata:

أكثر المفسرين على أن المراد ب (لهو الحديث) الغناء قال أهل المعاني: ويدخل في هذا كل من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآن  وإن كان اللفظ ورد ب (الاشتراء) لأن هذا اللفظ يذكر في الاستبدال والاختيار

"Kebanyakan ahli tafsir berpendapat bahawa yang dimaksudkan dengan "Lahwal Hadis" adalah nyanyian. Ahli bahasa mengatakan: Termasuk dalam masalah ini adalah setiap orang yang memilih Al-Lahwu (perkataan yang tidak berguna), nyanyian, suara-suara merdu, dan alat-alat muzik berbanding Al-Quran. Walaupun lafaznya yang disebut dengan Isytira' (membeli) namun lafaz ini juga disebut sebagai mengganti/menukar dan memilih." (Al-Wasith 3/441)  

Di antara atsar-atsar para salaf yang menunjukkan hikmah pengharamnya adalah:

(1) Ibnu Mas'ud radhiallahu 'anhuma berkata:

 الغناء ينبت النفاق في القلب  

"Nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan di dalam hati." (Dikeluarkan oleh Ibnu Abid Dunya dalam Dzammul Malahi, Al-Baihaqi dalam As-Sunan 10/223 dan dalam Syu'abul Iman 4/248/5098 dan 5099)

(2) Asy-Sya'bi (wafat 104 Hijrah) berkata:

إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع وإن الذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع

"Sesungguhnya nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan di dalam hati, sebagaimana air menumbuhkan tanaman. Dan sesungguhnya zikir itu menumbuhkan keimanan di dalam hati, sebagaimana air menumbuhkan tanaman." (Dikeluarkan oleh Ibn Nasr dalam Qodrus-Solah dari jalan Abdullah bin Dakin dari Farras bin Yahya)

(3) Ishaq bin 'Isa At-Thobba` (wafat 214 Hijrah) berkata: Aku bertanya kepada Malik bin Anas rahimahullahu tentang sebahagian penduduk Madinah yang membolehkan nyanyian. Maka beliau menjawab: 

إنما يفعله عندنا الفساق

“Sesungguhnya menurut kami orang-orang yang melakukannya adalah orang yang fasik.” (Diriwayatkan Abu Bakr Al-Khallal dalam Al-Amru bil Ma’ruf ms. 32, dan Ibnul Jauzi dalam Talbis Iblis ms. 244)

(4) Ibrahim bin Al-Mundzir (wafat 236 Hijrah), salah seorang guru Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ditanya: “Apakah engkau membolehkan nyanyian?” Beliau menjawab:

معاذ الله ما يفعل هذا عندنا إلا الفساق

“Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang melakukannya menurut kami kecuali orang-orang fasik.” (Diriwayatkan Al-Khallal dengan sanad yang sahih)


(5) Ibnul Qayyim (wafat 751 Hijrah) berkata: 

 فاعلم أن للغناء خواص لها تأثير في صبغ القلب بالنفاق ونباته فيه كنبات الزرع بالماء فمن خواصه : أنه يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره والعمل بما فيه فإن القرآن والغناء لا يجتمعان في القلب أبدا لما بينهما من التضاد 

فإن القرآن ينهى عن اتباع الهوى ويأمر بالعفة ومجانبة شهوات النفوس وأسباب الغي وينهى عن اتباع خطوات الشيطان والغناء يأمر بضد ذلك كله ويحسنه ويهيج النفوس إلى شهوات الغى فيثير كامنها ويزعج قاطنها ويحركها إلى كل قبيح ويسوقها إلى وصل كل مليحة ومليح فهو والخمررضيعا لبان وفي تهييجهما على القبائح فرسا رهان 

فإنه صنو الخمر ورضيعه ونائبه وحليفه وخدينه وصديقه عقد الشيطان بينهما عقد الإخاء الذي لا يفسخ وأحكم بينهما شريعة الوفاء التي لا تنسخ وهو جاسوس القلب وسارق المروءة وسوس العقل يتغلغل في مكامن القلوب ويطلع على سرائر الأفئدة ويدب إلى محل التخيل فيثير ما فيه من الهوى والشهوة والسخافة والرقاعة والرعونة والحماقة


"Ketahuilah, sesungguhnya nyanyian memiliki keistimewaan-keistimewaan yang memiliki pengaruh di dalam mewarnai hati dengan kemunafikan, dan tumbuhnya kemunafikan di dalam hati sebagaimana tumbuhnya tanaman kerana air. Di antara keistimewaan nyanyian adalah: Nyanyian akan melalaikan hati dan menghalangi dari memahami dan merenungi Al-Quran serta mengamalkan isinya. Sesungguhnya nyanyian dan Al-Quran tidak akan bersatu di dalam hati selama-lamanya kerana kedua-duanya saling bertentangan.

Sesungguhnya Al-Quran melarang dari mengikuti hawa nafsu dan memerintahkan agar menjaga kehormatan, menjauhi nafsu syahwat, sebab-sebab kesesatan, dan melarang mengikuti jejak langkah syaitan. Adapun nyanyian memerintahkan kebalikan dari semua itu, menganggap ianya baik, menggerakkan nafsu menuju syahwat kesesatan. Menyemarakkan nafsu yang tersembunyi, menggelisahkan nafsu yang tenang,  dan menggerakkannya menuju segala kekejian. Dan ianya akan menyeretnya untuk berhubungan dengan segala yang cantik dan tampan. 

Maka kerana nyanyian dan arak adalah dua beradik sepersusuan, kedua-duanya merupakan pemacu yang menggerakkan kepada segala perbuatan yang keji. Syaitan telah mengikat persaudaraan di antara keduanya. Nyanyian adalah perisik kepada hati, pencuri yang sopan, dan pemandu kepada akal. Ia bergerak-gerak di tempat-tempat persembunyian hati, memerhatikan rahsia-rahsianya, dan merayap ke tempat khayalan. Kemudian membangkitkan apa-apa yang ada di dalam hati yang berupa hawa nafsu, syahwat, ketololan dan kedunguan." (Ighatsatul Lahfan, 1/248-249)

Rujukan: Tahrim Alatu Tarb, Maktabah Ad-Dalil, cet 1416, Muhammad Nasiruddin Al-Albani (Al-Maktabah Asy-Syamilah). Ighatsatul Lahfan Min Masho-idisy Syaitan, Dar-Ma'rifah Beirut, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah (Al-Maktabah Asy-Syamilah). Adakah Musik Islami?, Pustaka At-Tibyan, Muslim Atsari.

CABARAN AKHIR ZAMAN

Disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Asri Sobri hafizahullah https://youtu.be/T1IirfkMtb8