Saturday, May 24, 2008

Menilai Realiti: Siapa Kita?

Kita adalah Umat terbaikZaman kita semakin meningkat dewasa, masihkah kita ingin berfoya-foya? Sudahkah anda berfikir sejenak bahawa apakah kita semua hidup kekal di dunia? Sudah tentu tidak. Malah nikmat hidup bila-bila boleh ditarik oleh yang Maha Kuasa. Di kesempatan ini, saya ingin mengajak kepada rakan-rakan untuk merenung akan kehidupan kita sebagai seorang muslim yang senantiasa berharap akan kebaikan dalam kehidupannya dan mengharap balasan pahala serta syurga di akhirat sana.


Kehidupan hari ini masing-masing hendak mencari suatu kumpulan, badan-badan, persatuan, atau lebih khusus lagi satu jamaah yang akan membimbing kehidupannya agar tidak sia-sia di dunia maupun akhirat. Pada hari ini ada macam-macam jamaah yang tidak perlu saya sebutkan ia satu-persatu. Masing-masing ada matlamat dan tujuannya yang sama iaitu kembali kepada islam yang sebenar. Akan tetapi apa yang dimaksudkan dengan jamaah itu sendiri? Perkara ini akan saya sentuh pada akhir risalah ini. Insyallah.


Sudahkah kita mengambil manfaat daripada Firman Allah S.W.T yang bermaksud: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah…” (Ali Imran: 110) Kita adalah ummat yang khair iaitu baik, bukan sahaja baik malah terbaik antara umat-umat yang pernah ada. Akan tetapi 3 syarat untuk menjadi umat yang terbaik iaitu hendaklah menyuruh kepada perkara yang makruf, mencegah perbuatan mungkar, dan beriman kepada Allah. Adakah kita benar-benar telah memahami ayat ini? Mari kita perincikan.Menyuruh kepada perkara yang MakrufApakah yang dimaksudkan dengan makruf? al-Makruf adalah nama yang mencakupi semua yang dicintai dan diredhai Allah, baik perkataan, maupun perbuatan lahir dan batin. Ia juga merangkumi ibadat dan tauhid. Jadi, amar makruf adalah menyuruh orang kepada kebaikan, baik dengan tangannya, dengan lisan dan akhir sekali adalah dengan hati. Sebagai contoh, kita menyuruh rakan-rakan agar menunaikan solat jemaah di masjid, membawa dia ke majlis-majlis ilmu, dan mengajak dia membuat perkara yang berfaedah pada hidupnya di dunia yang membuahkan hasil di negeri akhirat.


Taukah anda apakah syarat penerimaan perkara makruf? Pertama: Beragama islam (beraqidah yang sahih), Kedua: Mestilah ikhlas hanya kerana Allah, dan ketiga: Mestilah tatacara tersebut mengikuti kehendak syarak dengan kata lain dengan mengikut petunjuk Nabi s.a.w. Jika seseorang yang bukan beragama Islam melakukan solat, maka solatnya tidak akan diterima. Jika seseorang itu islam, mematuhi kehendak syariat dengan mengikuti petunjuk Nabi s.a.w. akan tetapi niatnya adalah bukan kerana Allah, maka ia tidak akan diterima (sia-sia). Dan jika seseorang itu beragama islam, niatnya ikhlas kerana Allah, tetapi tidak mengikuti kehendak syarak, maka ia juga tertolak. Sebagai contoh pada situasi ketiga ini, suatu hari seorang hamba Allah bangun pada subuh hari, dengan niatnya yang tulus ikhlas serta bersemangat sehingga dia melakukan solat subuh sebanyak 3 rakaat. Kerana niatnya yang ikhlas nan suci, ia berasa tidak cukup hanya 2 rakaat akan tetapi ditambahnya kepada 3 rakaat semata-mata untuk Tuhannya. Akan tetapi sayangnya ianya tidak diterima amalannya kerana tidak mengikuti petunjuk Nabi s.a.w. yang mengajar umatnya solat subuh dengan kadar 2 rakaat sahaja.


Perkara inilah yang kurang mendapat perhatian pada setiap muslim hari ini. Kerana banyaknya orang beribadat dengan ikhlas tetapi melupakan petunjuk Nabi s.a.w. Perkara agama bukan boleh direka-reka semata. Semuanya telah diajar oleh Rasulullah s.a.w. dari bangun tidur sehinggalah ia tidur semula. Bukan sekadar pada perkara wajib, malah pada perkara sunat juga. Kerana Islam tidak hanya tertegak dengan perkara wajib. Malah perkara sunat, harus, makruh dan haram juga harus dipatuhi.


Sabda Rasulullah s.a.w. dalam hadis 40 oleh Imam An-Nawawi, (no: 5) yang bermaksud: Dari Ummul mukminin, Ummu 'Abdillah, ‘Aisyah radhiallahu 'anha, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda: “Barangsiapa yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama kami ini yang bukan dari kami, maka dia tertolak". (Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim : “Barangsiapa melakukan suatu amal (amalan agama) yang tiada daripada perintah kami, maka dia tertolak.” Untuk menjadi ummat yang terbaik, hendaklah kita mengajak kepada perkara makruf yang dipandu dengan petunjuk wahyu agar tidak terjadi rekaan di dalam agama. Firman Allah S.W.T dalam surah Ar-Rum ayat 30 yang bermaksud: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidaklah patut ada sebarang perubahan (pada mentauhidkan Allah). (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”Mencegah dari perbuatan MungkarApakah pula itu perbuatan mungkar? Al-Munkar (kemungkaran) adalah nama yang mencakup semua yang dibenci dan tidak diredhai Allah, baik perkataan maupun perbuatan lahir dan batin. Ia juga merangkumi pada ibadat dan juga pada keyakinan yang boleh menyebabkan syirik kepada Allah S.W.T. Sudahkah kita mencegah manusia daripada melakukan perkara mungkar? Terkadang kita boleh lihat sahaja orang yang meninggalkan solat tanpa menegurnya. Rakan sesebelahan kita juga masih belum cukup sempurna pemakaiannya menurut kehendak syarak. Apakah kita pernah menegurnya atau membiarkan saja? Jika sudah alhamdulillah. Jika belum jinak-jinakkanlah dengan menghalusi perkataan kita agar dia tidak tersinggung dan terguris disebabkan perkataan kita yang kurang berhikmah.


Apakah yang dimaksudkan dengan perbuatan mungkar yang berkait dengan keyakinan? Ia sebenarnya berkait rapat dengan aqidah kita. Sudahkah kita mengenal Tuhan kita yang Maha Esa? Tuhan kita tidak dua, tidak tiga dan tidaklah lebih dari satu. Tuhan kita tidak seperti makhluknya dari segi sifat-sifat dan zatnya sendiri. Dia Maha Sempurna. Kita mentauhidkan Allah adalah dengan meyakini dialah sahaja tempat kita menyembah, mengadu, berharap, meminta tolong, dan meminta segala-galanya kerana dialah sahaja yang Maha Mendengar doa hamba-hambaNya. Firman Allah S.W.T yang kita ulangi sebanyak 17 kali sehari dalam surah al-Fatihah ayat ke 5 yang bermaksud: “Hanya padaMu kami menyembah dan hanya padaMu tempat kami meminta pertolongan.” Dan lagi firman Allah dalam surah al-Anfal ayat 9 yang bermaksud: “(Ingatlah) ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu…” Begitu juga sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud: “Jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan dari Allah.” (HR Ahmad dan Tirmizi).


Pada hari ini, ramai orang islam yang menyembah selain dari Allah, meminta pertolongan selain dari Allah, memohon hajat selain daripada Allah. Mereka tersebut adalah golongan tarikat sufi yang sesat dan golongan-golongan pelampau ibadat sehingga sanggup ke kubur untuk berdoa meminta pada makhluk yang berada di dalam kubur tersebut. Inilah realitinya umat Islam hari ini. Ia benar-benar berlaku di negara kita begitu juga negara Islam yang lain seperti di negara Arab sana. Maka untuk menjadi ummat terbaik adalah tugas kita untuk mencegahnya. Jika tadi kita menyuruh kepada perkara makruf dibawah petunjuk wahyu, maka mencegah dari perkara mungkar juga hendaklah selari dengan tuntutan wahyu. Jika seseorang hendak membuat perkara makruf melebihi garis panduan wahyu, maka adalah tugas kita untuk mencegahnya dari perbuatan tersebut kerana perkara tersebut telah berubah menjadi mungkar disebabkan membuat sesuatu dalam urusan agama tanpa dibatasi dengan wahyu. Sesungguhnya agama islam telah lengkap sempurna, tidak ada tambahan dan tidak ada pengurangan. Firman Allah S.W.T: “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-redhai Islam itu jadi agama bagimu.” (Al-Maidah: 3)Beriman Kepada AllahUntuk kita menjadi umat yang terbaik, perlulah terlebih dahulu kita beriman. Apakah itu iman? Iman ialah membenarkan dalam hati, mengungkapkan dengan lidah, dan membuktikan dengan amal. Tidak cukup hanya hati, tapi perlulah dilafazkan. Sebagai contoh bapa saudara Nabi, Abu Talib termasuk dalam ahli neraka kerana dia tidak mengucapkan dua kalimah syahadah walaupun dia telah berusaha membantu nabi dengan penuh kesungguhan, malah melebihi kesungguhan kita pada hari ini dalam melakukan kerja membantu nabi kita. Sungguhpun demikian, Abu Talib tidak dapat menjadi ahli syurga tetapi ia mendapat siksaan yang paling ringan atas doa Rasulullah s.a.w. ke atas beliau.


Makna Iman yang lebih khusus lagi adalah sepertimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang mana ketika Malaikat Jibril datang bertemu nabi s.a.w. dalam keadaan menyerupai seseorang yang memakai baju putih dan berambut hitam kemudian duduk berdepan dengan nabi s.a.w. kemudian menanyakan tentang Islam, Iman dan Ihsan. Ketika mana Jibril bertanya apakah itu Iman? Maka nabi menjawab: “Engkau beriman kepada Allah, kepada para Malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, kepada Rasul-rasulNya, kepada hari Kiamat dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk.”


Tidak cukup hanya percaya Allah tanpa mempercayai adanya malaikat. Tidak cukup hanya mempercayai adanya malaikat tanpa mempercayai adanya kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-rasulNya iaitu kitab zabur, taurat, injil dan Al-Quran ada pada kita hari ini. Keenam-enam rukun iman ini wajiblah kita imani dan percayai berdasarkan pengetahuan yang betul selari dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah serta tafsiran para salafus soleh yang paling memahami akan isi kandungan kedua-duanya tersebut.


Kenapa saya katakana perlulah Al-Quran dan As-Sunnah diambil menurut fahaman salafus soleh? Kerana pada hari ini laungan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah amat banyak daripada golongan-golongan islam sama ada yang benar maupun yang sesat. Yang sesat itu sepertimana golongan Islam liberal, golongan tarekat tasawwuf yang sesat, golongan ahlul kalam muktazilah dan lain-lain lagi. Mereka juga menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah akan tetapi menurut fahaman mereka sendiri tanpa dirujuk pada tafsiran para ulama awal zaman seperti ulama empat mazhab, ulama hadis, dan berbagai-bagai lagi yang meniti jalan yang benar dalam mentafsirkan kedua-dua sumber tersebut.


Adalah tugas kita menjadi makin besar dalam mencapai ummat yang terbaik sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran itu tadi. Bukan mudah tetapi tidak membebankan kerana islam itu agama fitrah. Allah tidak akan membebankan hambanya dengan suatu bebanan yang tidak mampu ditanggung oleh hambanya. Firman Allah dalam ayat yang terakhir surah al-Baqarah: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.” Segala kesilapan kita pasti akan diampunkannya dengan syarat hendaklah bertaubat kepadaNya. Bersegeralah sahut cabaran ini sebagai ummat terbaik dimuka bumi Allah S.W.T.Kita Adalah Satu JamaahSebagaimana yang kita maklumi pada hari ini banyak jamaah-jamaah atau badan-badan islam yang telah ditubuhkan. Kemudian ada juga beberapa jamaah yang menjadikan jamaahnya sebagai agama. Realitinya Jamaah dan kebanyakan pertubuhan hari ni kelihatan seakan-akan memecah-belahkan umat dan bukan menyatukan umat. Mereka selalunya menarik ahli jamaah baru untuk mengikuti jamaah mereka dengan mengemukakan dalil-dalil daripada Sunnah seperti sabda Rasulullah s.a.w: “Umatku akan berpecah kepada 73 puak, 72 daripadanya akan menuju ke neraka dan hanya satu daripadanya menuju ke syurga, iaitu al-Jamaah.” (HR Abu Daud, no: 442) Begitu juga dengan hadis yang berbunyi: “Sesungguhnya tangan Allah bersama al-Jamaah dan sesungguhnya syaitan berlari bersama orang yang memecah-belahkan al-Jamaah.” (HR Ibn Hibban, no: 4557)


Ini adalah salah satu kekeliruan dalam menafsirkan erti Jamaah. Sedangkan Ibn Mas’ud pernah berkata tentang al-Jamaah: “Sesungguhnya al-jamaah itu apa yang sesuai dengan ketaatan pada Allah walaupun engkau seorang.” (Syarh Usul Iktiqad Ahli Sunnah li Lalikaie) Manakala Rasullah sendiri ketika ditanya seperti hadis di atas dalam riwayat lain berbunyi: “Dan akan terpecah umatku menjadi 73 aliran (puak), semua mereka masuk neraka kecuali satu aliran. Para sahabat bertanya: Siapakah aliran itu wahai Rasulullah? Baginda menjawab: Mereka yang mengikuti jalan hidupku dan jalan para sahabatku.” (HR Ibn Majah, no: 3993 dalam Sahih Sunan Ibn Majah)


Maka yang dimaksudkan al-Jamaah itu adalah mereka yang berpegang dengan pegangan Nabi Muhammad s.a.w. serta para Sahabatnya yang lebih dikenali dengan Salafus Soleh iaitu pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Firman Allah: “Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah, iaitu orang-orang yang memecah-belahkan agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.” (Ar-Ruum: 31-32) Ayat ini melarang umat islam daripada berkeyakinan atau bertindak untuk memecah-belahkan agama islam dan membentuk golongan-golongan tertentu. Pada hari ini jamaah-jamaah yang dibentuk ada yang berkeyakinan bahawa jamaah yang dipimpin atau dianggotai adalah yang terbaik berbanding jamaah-jamaah yang lain, tidak terkesan apabila jamaah-jamaah lain dikritik tetapi menjadi amat marah jika jemaahnya dikritik tanpa mengira sama ada kritikan tersebut benar atau tidak. Mereka juga berasa gembira jika ahli jamaah mereka ramai, sebaliknya merasa kecewa jika ahli jamaah adalah sedikit apabila dibanding dengan jamaah-jamaah lain. Inilah antara contoh-contoh jamaah-jamaah yang menjadikan jamaahnya sebagai agama. Lebih lanjut tentang ciri-ciri jamaah yang menjadikan jamaahnya sebagai agama ini, sila rujuk buku “Himpunan Risalah Dalam Bebarapa Persoalan Ummah (Buku 5).” Penulisnya Hafiz Firdaus Abdullah pada halaman 123-125.


Sebuah hadis yang sangat menarik untuk dijadikan pedoman iaitu hadis daripada Huzaifah bin al-Yaman r.a. katanya: Manusia selalu bertanya kepada Rasulullah s.a.w. tentang kebaikan tetapi aku selalu bertanya tentang keburukan kerana takut aku ditimpanya, maka aku berkata: Wahai Rasulullah, kami dulu berada pada zaman jahiliyyah dan keburukan lalu Allah datangkan kepada kami kebaikan ini (Islam) maka adakah lagi selepas ini keburukan? Jawab baginda: Ya. Aku bertanya lagi: Adakah selepas itu kebaikan pula? Jawab baginda: Ya, tetapi padanya ada debu. Kataku: Apakah debunya itu? Jawab baginda: Kaum yang memberi petunjuk bukan dengan petunjukku, kamu kenal dan kamu munkir (perbuatan mereka). Kataku: Apakah selepas itu keburukan pula? Jawab baginda : Ya, akan ada penyeru-penyeru di atas pintu neraka Jahannam, sesiapa yang mengikut mereka akan dilontar ke dalamnya (neraka). Kataku: Sifatkanlah mereka kepada kami. Jawab baginda: Mereka daripada kulit kita dan bercakap dengan bahasa kita (Islam). Kataku: Maka apakah pesanmu jika aku mendapati keadaan itu? Jawab baginda: Hendaklah kamu mengikut Jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Kataku: Jika tiada Jamaah dan Imam? Kata baginda: "Maka jauhilah semua puak-puak yang ada walaupun engkau terpaksa menggigit akar kayu dan engkau mati dalam keadaan itu." (HR Bukhari dan Muslim)


Jikalau kita berseorangan sekali pun, maka kita juga termasuk ke dalam kelompok al-jamaah kerana pegangannya disandari dengan fahaman para salafus soleh. Membentuk pertubuhan tidak salah tapi mestilah berpaksi pada 3 perkara iaitu al-Quran, as-Sunnah dan Salafus Soleh (jejak sahabat dalam beragama). Oleh itu, berdasarkan hadis nabi di atas jelaslah Nabi s.a.w menyuruh kita menjauhi mana-mana pertubuhan yang mendakwa dirinya al-Jamaah tetapi tidak mengikut jalan salafus soleh (sahabat). Keadaan ini banyak sekali berlaku pada pertubuhan yang wujud sekarang, maka eloklah kita berhati-hati dan hidup sendirian dengan melazimi ahli sunnah itu lebih baik daripada kita mengikuti pertubuhan yang disangka Islam akhirnya menjerumus kita ke lembah derhaka terhadap Allah dan Rasul-Nya.


Saya tidak ingin lagi menyambung kalam, akhir kata saya ingin bawakan suatu surah yang mana Imam Syafi’i pernah berkata: “Sekiranya Allah tidak menurunkan hujah kepada hamba-hambaNya kecuali surah ini, nescaya surah ini sudah memadai bagi mereka.” Surah ini sering dibaca ketika mana setelah selesai majlis iaitu surah Al-‘Asr. Firman Allah: “Demi masa, sesungguhnya manusia di dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, serta berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran.” Semoga kita tidak tergolong dalam golongan yang rugi pelajarilah ilmu-ilmu Allah dengan penuh kesungguhan, Insyallah Allah akan beri kefahaman tentang agamanya sebagaimana sabda Nabi s.a.w. yang bermaksud: “Sesiapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Dia akan memberinya kefahaman dalam agama.” (HR Bukhari)Sekian, semoga Allah menambah ilmu pada insan yang sabar membaca risalah ini...

Tuesday, May 13, 2008

Jual Beli Terlarang

فقه المعاملات المالية

Oleh Ustaz Abu Rubayyi'

Haram dan Tidak Sah


1- Jual Beli Barang yang Belum Pasti

Jual Beli barang yang belum pasti dapat diserahkan tidak sah kerana menyalahi syarat

Dan rukun jual beli. Antara bentuknya adalah:


a) Susu yang belum diperah

b) Bulu Haiwan yang belum dipotong

c) Buah-buahan sebelum masak dan nyata eloknya.


Dalilnya adalah riwayat ad-Daruqatni (no.42):

نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تباع ثمرة حتى يطعم أو صوف على ظهر أو لبن في ضرع أو سمن في لبن


Maksudnya: "Rasulullah S.A.W melarang dijual buah sebelum masak atau bulu di badan haiwan atau susu dalam kantung (belum diperah) atau keju masih dalam bentuk susu"-[hadis ini mauquf pada Ibn Abbas.Sanadnya Jayyid].


Daripada Ibn Umar R.Hma katanya:


أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ


Maksudnya: "Bahawa Rasulullah S.A.W melarang menjual buah-buahan sehinggalah nampak eloknya baginda melarang penjual dan pembeli".[al-Bukhari&Muslim]

'Illah larangan adalah kerana terdapatnya gharar yang banyak dalam jual beli sebegini dan peratus berlakunya penipuan sangat tinggi.

Tetapi jika jual beli itu buah yang belum masak yang telah dipetik dan bermanfaat atau memang pembeli hendak membeli buah yang belum masak maka diharuskan. Diqiaskan hukum buah-buahan itu atas tanaman seluruhnya seperti ubi dalam tanah.


2- Jual Beli yang ada unsur Qimar (judi)


Iaitulah segala jenis jual beli yang menafikan hak salah seorang aqidain atau majhul barang atau harga yang membawa kepada kerugian di satu pihak dan untung di satu pihak. Antara contohnya ialah jula beli mulamasah iaitulah seperti penjual kain melonggokka kainnya kemudian memanggil orang berebut-rebut mengambil kain itu. Siapa yang dapat memegang kain maka kain yang dipegang akan dijual kepadanya. Begitu juga munabazah iaitu dengan cara penjual melontar barang kepada pembeli sesiapa yang dapat menyambut maka dijual kepadanya. Ini berdasarkan hadis:


عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ


Maksudnya: "Daripada Abu Hurairah R.A katanya: Rasulullah S.A.W melarang dari jual beli mulamasah dan munabazah...-[al-Bukhari&Muslim]

Juga sabda Nabi S.A.W:


عن أبي هريرة قال :نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر


Maksudnya: Daripada Abu Hurairah R.A katanya: "Rasulullah S.A.W melarang jual beli anak-anak batu dan jual beli gharar".-[Muslim].


Maksud jual beli anak batu seperti dibaling anak batu atas barang maka yang kena itulah yang akan dijual. Demikian lagi seperti dikatanya aku jual tanah ini sejauh berhentinya anak-anak batu ini kerana majhul kadarnya, atau kata penjual engkau masih dalam khiar selama aku belum baling batu ini atau dia berkata jika aku baling barang ini bersama dengannya batu maka inilah barang yang akan dijual.


Jual beli seperti ini mempunyai gharar (penipuan).


3- Dua kontrak dalam satu (2 in 1)


Daripada Abu Hurairah R.A:


نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ .


Maksudnya: "Nabi S.A.W melarang dua kontrak dalam satu" –[Ahmad,at-Tirmizi,an-Nasai].


Antara contoh jual beli ini adalah menjual barang dengan harga 1000 jika tunai misalnya dan 2000 jika beransur-ansur tetapi tidak ditetapkan jenis yang mana dipilih sewaktu aqad. Demikian jugak seperti menjual rumah dengan syarat pembeli menjual pula padanya keretanya. Apabila masing-masing qabadh barang masing-masing maka berlakulah jual beli.


Jual Beli ini akan dibincang secara khusus nanti insya-Allah.


4- Bai' al-'Arbun (Jual Beli Cengkeram)


Iaitulah apabila seseorang membayar wang muka kemudian apabila pembeli tidak jadi membeli maka wang muka dikira hangus.


Kata Abdullah bin 'Amru bin Al-'Ash R.Hma:


نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع العربان


Maksudnya: "Rasulullah S.A.W melarang jual beli 'Arban"-[Abu Daud, Malik dalam Muwattha'].


Tetapi jika penjual tidak mensyaratkan wang cengkeram hangus jika kontrak terbatal maka sah jual beli ini dan penjual perlu kembalikan wang muka kepada pembeli jika kontrak dibatalkan.


Namun, Imam Ahmad membolehkan jual beli ini kerana mendha'ifkan hadis ini dan berhujjah dengan hadis:


عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ { أَنَّهُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعُرْبَانِ فِي الْبَيْعِ فَأَحَلَّهُ } .


Maksudnya: Daripada Zaid bin Aslam bahawa ditanya Rasulullah S.A.W tentang 'Arban lalu baginda menghalalkannya-[Musannaf Abdul Razak].


Hadis ini juga dha'if. Maka hadis Abu Daud lebih utama diamalkan kerana lebih sesuai dengan prinsip jual beli Islam dan hadis itu dikeluarkan Malik dalam Muwattha'. Ia juga dikeluarkan oleh Ibn Majah dengan beberapa sanad yang dha'if. Berbilangnya sanad yang dhaif menjadikannya meningkat kepada hasan li gahirih. As-Syaukani mengautkan pendapat Jumhur dalam Nail al-Author demikian juga al-Azhim al-Abadi dalam Aunul Makbud. Ibn Abdil Barr menyebut bahawa hadis Abdul Razak adalah tidak sah.


5- Jual Hutang dengan Hutang


Contohnya: Si B berhutang dengan si A dalam masa yang sama si A berhutang dengan si C. Kemudian si A menjual hutangnya kepada si C (bermakna B perlu bayar hutangnya dengan A kepada C). Demikian lagi bentuknya adalah A menjual barang secara tunai kepada B kemudian sampai masanya A gagal menyerahkan barang lalu dia memohon B menjual semula barang itu kepadanya dengan beransur-ansur. Atau Zaid menjual hutangnya kepada Abu dengan harganya adalah hutangnya pada Ahmad.


عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ يَعْنِي الدَّيْنَ بِالدَّيْنِ


Maksudnya: Daripada Ibn Umar R.Hma: Bahawasanya Nabi S.A.W melarang Kali' dengan kali' yakni dain dengan dain.- Riwayat Al-Baihaqi,Al-Bazzar dan Al-Hakim dengan sanad yang dha'if.


Tetapi Ulama' telah ijmak akan haramnya kerana mengandungi makna dua kontrak dalam 1 dan jual dan hutang dalam satu masa.


Jika dia menjual hutangnya kepada orang lain dengan harganya hutangnya pada orang lain maka ini juga batil. Yang dibolehkan jika dia menjual hutangnya kepada orang lain dengan dibayar barang yang lain atau harga lain.


6- Jual Barang sebelum serah terima


Tidak boleh kita menjual barang yang kita beli sebelum diterima barang tersebut atas dalil:


عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ


Maksudnya: "Daripada Abdullah bin Umar R.Hma bahawa Rasulullah S.A.W bersabda: "Sesiapa membeli makanan maka janganlah dijualnya sebelumnya dia menerimanya"-[al-Bukhari].


Maka diqiaskan makanan itu atas segala mabi' kerana 'illahnya sama iaitulah jual beli barang yang tidak mampu diserahkan.


Jika dijual semula kepada penjual maka harus dengan syarat dengan harga yang sama.

Friday, May 9, 2008

TATACARA WUDUK MENURUT SUNNAH

Firman Allah S.W.T:


Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki…[Surah Al-Maidah: 6]


Sabda Rasulullah s.a.w:


"Tidak diterima Allah sembahyang salah seorang kamu jika ia berhadas (kecil) sebelum ia berwuduk." [Hadis riwayat Bukhari dan Muslim]


1. Niat


إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى


Maksudnya: Sesungguhnya amalan (diterima) dengan niat, dan tiap-tiap seseorang akan mendapat (ganjaran amalannya) sesuai dengan apa yang diniatkannya [Hadis riwayat Bukhari dan Muslim]


2. Membaca Basmalah (bismillah)


لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ


Maksudnya: Tiada wuduk bagi orang yang tidak membaca Bismillah ke atasnya.

[Hadis riwayat Ibn Majah, Tirmizi, dan Abu Daud]


3. Membasuh kedua telapak tangan


عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْسٍ عَنْ جَدِّهِ أَوْسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَاسْتَوْكَفَ ثَلاثًا يَعْنِي غَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاثًا


Maksudnya: Daripada Ibn Abi Aus daripada datuknya Aus, katanya: "Aku melihat Rasulullah s.a.w. berwuduk lalu baginda membasuh telapak tangannya sebanyak tiga kali." [Hadis riwayat Ahmad dan Nasai]


4. Berkumur-kumur serta memasukkan air ke dalam hidung


فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاثًا


Maksudnya: Maka baginda berkumur-kumur dan menyedut air ke dalam hidung dengan satu ceduk air dan perbuatan tersebut dilakukan sebanyak tiga kali.[Hadis riwayat Bukhari dan Muslim]


فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاثًا


Maksudnya: Maka baginda berkumur-kumur dan menyedut air ke dalam hidung dan mengeluarkan semula air tersebut dari hidung sebanyak tiga kali.[Hadis riwayat Bukhari]


5. Membasuh muka sambil menyela janggut (bagi yang ada janggut)


Maksudnya: Maka basuhlah muka kamu….[Surah al-Maidah: 6]


Dari Humman bin Abaan bahawa Nabi s.a.w. membasuh muka ketika berwuduk adalah sebanyak tiga kali.[Hadis riwayat Bukhari dan Muslim]


Menurut Anas r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. jika berwuduk, baginda mengambil seceduk air dengan tangannya sambil menyela-nyela janggutnya dengan tangannya, lalu bersabda: "Demikianlah aku diperintah oleh Tuhanku 'Azza wa Jalla. [Hadis riwayat Abu Daud]

6. Membasuh tangan hingga ke siku


Maksudnya: Dan basuhlah tangan kamu sampai ke siku… [Surah al-Maidah: 6]


Hamran r.a. berkata: Rasulullah s.a.w. membasuh tangan kanannya hingga ke siku sebanyak tiga kali, demikian juga tangan kirinya seperti itu.[Hadis riwayat Bukhari dan Muslim]


7. Menyapu kepala


Maksudnya: Dan sapulah kepala kamu…[Surah al-Maidah: 6]


فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُMaksudnya: Maka baginda menyapu kepalanya dengan dua tangannya, baginda mulakan daripada bahagian hadapan kepalanya kemudian disapu hingga ke belakang kepalanya, kemudian baginda ulangi (berpatah balik tangannya) ke tempat baginda memulainya.[Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmizi.

Daripada 'Amr bin Umayyah r.a. katanya: Aku melihat Rasulullah s.a.w. menyapu di atas serbannya dan kedua-dua khufnya (kasutnya). [Hadis riwayat Bukhari]


Dibolehkan bagi lelaki yang memakai serban untuk menyapu kepalanya tanpa menanggalkan serbannya begitu juga bagi wanita dibolehkan menyapu di atas tudungnya tanpa menanggalkannya. Ini sebagaimana perbuatan Ummu Salamah pernah menyapu di atas khimarnya sebagaimana diterangkan oleh Ibn Munzir. [Rujuk al-Mughni, 2/312]


8. Menyapu telinga


Menyapu telinga hendaklah dilakukan setelah menyapu kepala iaitu tanpa mengambil air yang baru hendaklah dia menyapu telinganya sebanyak sekali. Ini kerana Rasulullah bersabda:


"Dua telinga adalah sebahagian daripada kepala." [Hadis riwayat Tirmizi, Ibn Majah, Abu Daud, Dan Nasai]


Akan tetapi dibolehkan juga untuk mengambil air yang baru untuk membasuh telinga berdasarkan hadis 'Abdullah bin Zaid:


"Sesungguhnya dia melihat Rasullah s.a.w. berwuduk, lalu baginda mengambil air lain untuk menyapu telinganya, berbeza daripada air yang digunakan untuk kepalanya. [Hadis riwayat al-Hakim dan Baihaqi]


9. Membasuh kaki hingga ke buku lali


Maksudnya: "Dan (basuhlah) kaki kamu sampai kedua buku lali…[Surah al-Maidah: 6]


Rasulullah s.a.w. membasuh kedua kakinya termasuk buku lalinya. Tidak sah wuduk bagi yang tidak mengenakan air pada buku lalinya. Sabda Rasulullah s.a.w:


وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ


Maksudnya: Celakalah untuk tumit-tumit dengan azab neraka (yang tidak sampai air padanya). [Hadis riwayat Bukhari]10. TertibHendaklah setiap daripada cara-cara berwuduk itu tadi dilakukan secara berurutan iaitu daripda muka seterusnya tangan hinggalah kaki, begitu juga dimulakan daripada kanan ke kiri.


11. Membaca doa selepas wuduk


Daripada 'Umar bin al-Khattab r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: Barangsiapa yang berwuduk lalu ia sempurnakan wuduknya, kemudian membaca doa:


أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ


Maksudnya: Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah hamba-Nya dan Pesuruh-Nya.


Nescaya dibuka untuknya lapan pintu syurga dan diizinkan memasukinya dari pintu mana yang ia kehendaki. [Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan Ibn Majah]


Boleh juga ditambah atau hanya dibaca dengan bacaan berikut:


اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَهِّرِينَ


Maksudnya: Ya Allah, jadikanlah aku ke dalam golongan orang-orang bertaubat, dan jadikanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang mensucikan diri.[Hadis riwayat Tirmizi]


Daripada Said al-Khudri bahawa Rasulullah s.a.w. berdoa setelah wuduk:


سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ


Maksudnya: Maha Suci Engkau Ya Allah dan segala Pujian untuk-Mu, Aku bersaksi tidak ada Tuhan Yang berhak disembah melainkan Engkau, Aku memohon ampunan kepada-Mu dan aku bertaubat kepada-Mu.[Hadis riwayat at-Tabrani]


Menurut Imam An-Nawawi r.h. sebaik-baiknya ketiga-tiga doa di atas digabungkan menjadi satu doa. Walaubagaimana pun menurut pendapat yang lebih tepat adalah doa tersebut dibaca secara berasingan. Adalah Nabi s.a.w. membaca setiap dari bacaan doa tersebut secara berasingan sebagaimana riwayat di atas. Ini memudahkan untuk kita memilih yang manakah bacaan yang lebih mudah untuk dihafal untuk diamalkan. Setelah menghafal salah satu doa di atas, bolehlah menambah lagi hafalan sehingga kesemua doa yang dapat diamalkan.

Mengamalkan kesemua sunnah Nabi s.a.w. adalah lebih baik daripada mengamalkan satu sunnah sahaja. Akan tetapi tetapi jangan sampai menyusahkan diri sendiri. Kerana islam itu mudah dan tidaklah memberatkan. Ini kerana 'Aisyah r.ha. pernah menjelaskan:


مَا خُيِّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَأْثَمْ


Maksudnya: Tidaklah Rasulullah s.a.w. jika diberi dua pilihan melainkan baginda memilih yang paling mudah di antara keduanya selagi mana tidak mengandungi dosa.[Hadis riwayat Bukhari]


Tayammum


Jika tidak peroleh air kerana ketiadaan air, ataupun mendapat suatu penyakit yang tidak boleh terkena air, maka diharuskan untuk bertayammum bagi menyempurnakan ibadat solat.

Firman Allah S.W.T:

Maksudnya: Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyusahkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.[Surah al-Maidah: 6]


Cara-cara bertayammum:

1. Dimulakan dengan niat di dalam hati.

2. Membaca basmalah.

3. Menepuk kedua belah tapak tangan pada tanah yang suci.

4. Menghembus kedua telapak tangan atau menepuknya.

5. Menyapu ke muka dan tangan hingga kepergelangan tangan.


Sabda Rasulullah s.a.w. tentang tatacara berwuduk sebagaimana hadis di bawah:


إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ


Maksudnya: Sesungguhnya memadailah engkau berbuat begini, Maka baginda menepuk kedua belah tapak tangannya ke bumi dan menghembus keduanya, kemudian baginda menyapu kedua pada muka dan kedua tangannya. [Hadis riwayat Bukhari dan Muslim]


Tayammum juga boleh digantikan untuk mandi junub sekiranya ketiadaan air ataupun air hanya tinggal sedikit untuk makan dan minum atau sebagainya. Sesungguhnya tanah itu adalah alat bersuci jika tidak ada air. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk meninggalkan solat sekiranya tiada air atau sebagainya.


Sabda Rasulullah s.a.w:


إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ


Maksudnya: Sesungguhnya tanah itu adalah alat bersuci untuk umat islam, walaupun ia tidak mendapati air selama sepuluh tahun. [Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi]


Perkara-perkara yang membatalkan wuduk dan tayammum


1. Keluar sesuatu daripada kubul dan dubur seperti kentut dan air kencing. Kecuali air mani mewajibkan untuk mandi wajib.

2. Menyentuh kemaluan.

3. Tidur nyenyak serta tidak tetap punggung.

4. Makan daging unta membatalkan wuduk –Rujuk Hadis riwayat Muslim (360).

5. Hilang akal/ gila.

6. Bagi tayammum, terbatal sekiranya dijumpai air.

CABARAN AKHIR ZAMAN

Disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Asri Sobri hafizahullah https://youtu.be/T1IirfkMtb8