Isnin, 22 Ogos 2011

Berhari Raya Bersama Penduduk Negaranya

Syaikh Abdul Aziz Bin Baaz Rahimahullah ditanya:

Sesungguhnya saya berbuka puasa dihari terakhir bulan ramadhan di Iraq setelah saya mendengar melalui radio siaran Arab Saudi bahawa anak bulan (syawal) telah terlihat, demikian pula melalui siaran Radio Siria, dan yang lainnya.

Maka saya pun berbuka puasa (menetapkan satu syawal) dibangun diatas hal tersebut. Perlu diketahui bahawa saya pun tahu bahawa negeri tempat saya bermukim penduduknya masih melanjutkan puasanya. Bagaimana hukum hal ini? Apa yang menjadi sebab perselisihan kaum muslimin tentang bulan ramadhan?

Beliau menjawab:

Yang wajib bagimu untuk tetap bersama penduduk negerimu, jika mereka berbuka maka berbukalah bersama mereka, dan jika mereka berpuasa maka berpuasalah bersama mereka. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam:

الصَّوْمُ يوم تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يوم تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يوم تُضَحُّونَ

“Berpuasa adalah dihari kamu berpuasa, dan berbukalah (yakni berhari raya - peny) adalah dihari kamu berbuka, dan berkorbanlah (yakni berhari raya korban - peny)  adalah dihari kamu berkorban”.

(HR.Tirmidzi: Kitab Ash-Shaum, Bab: Ma Jaa Ash-Shaumu Yauma Tashuumuun Wal Fithru Yauma Tufthiruun, no: 697)

Dan perselisihan merupakan keburukan. Yang wajib bagimu untuk selalu bersama penduduk negerimu, jika kaum muslimin di negerimu telah berbuka maka berbukalah bersama mereka, dan jika mereka berpuasa maka berpuasalah bersama mereka.

Adapun sebab terjadinya perselisihan adalah kerana sebahagian terkadang telah melihat anak bulan (hilal) sedangkan yang lain belum melihatnya, kemudian orang-orang yang melihat hilal tersebut dipercayai oleh yang lain dan merasa tenang dengannya lalu mereka pun mengamalkan ru’yah tersebut, dan terkadang yang lain tidak percaya dengan ru’yah tersebut sehingga mereka tidak mengamalkannya, maka terjadilah perselisihan. Terkadang satu negeri telah melihatnya dan menjadikan itu sebagai ketetapan sehingga mereka berpuasa dengannya, sementara negeri yang lain tidak merasa cukup dengan ru’yah tersebut atau tidak mempercayainya, atau di antara negeri-negeri tersebut terjadi permusuhan, kerana terkadang suasana politik cukup memberi pengaruh.

Maksud kami adalah yang wajib bagi kaum muslimin agar mereka berpuasa seluruhnya jika telah terlihat hilal berdasarkan keumuman sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam:

إذا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ فَصُومُوا وإذا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا

“Jika kamu melihat hilal maka berpuasalah dan jika kamu melihatnya maka berbukalah (berhari rayalah).”

(HR. Bukhari, Kitab Ash-Shaum, Bab: Hal Yuqaal Ramadhaan Au Syahru Ramadhan, no: 1900. Muslim, Kitab Ash-Shiyaam, Bab: Wujub Shaumi Ramadhan Liru’yatil Hilaal, no: 108)

Dan sabdanya:

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ

“Berpuasalah jika melihatnya dan berbukalah jika melihatnya, dan jika terhalang oleh kamu mendung maka sempurnakanlah bilangan hari dibulan tersebut.”

(HR.Bukhari ,bab: qaulun nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza ra’itumul hilaal,no:1909. Muslim, kitabus shiyaam, bab: wujub shaumi ramadhan liru’yatil hilal,no:1081)

Hadis ini mencakup seluruh umat. Maka jika seluruh kaum muslimin merasa cukup dengan keabsahan terjadinya ru’yah, dan bahawa itu merupakan ru’yah yang hakiki dan sah. Maka yang wajib bagi kaum muslimin menetapkan puasa dan berbuka dengannya. Namun jika kaum muslimin berselisih –seperti kenyataan yang ada- dan sebahagian kurang percaya kepada sebahagian yang lain, maka wajib bagimu berpuasa bersama kaum muslimin di negerimu (yakni bersama pemerintah negara tersebut - peny), dan berbuka bersama mereka, sebagai bentuk pengamalan terhadap sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam:

الصَّوْمُ يوم تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يوم تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يوم تُضَحُّونَ

“Berpuasa adalah dihari kamu berpuasa, dan berbuka adalah dihari kamu berbuka, dan berkorban adalah dihari kamu berkorban”.

(HR.Tirmidzi: Kitab Ash-Shaum, Bab: Ma Jaa Ash-Shaumu Yauma Tashuumuun Wal Fithru Yauma Tufthiruun, no: 697)

Telah sabit pula dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma bahawa ada seseorang yang mengkhabarkan kepada Beliau bahawa penduduk negeri Syam berpuasa pada hari juma’at, sementara penduduk Madinah berpuasa pada hari sabtu pada masa Ibnu Abbas yang merupakan generasi pertama. Maka Ibnu Abbas berkata:

“Kami melihat hilal pada hari sabtu, sehingga kami masih terus melanjutkan puasa hingga kami melihat hilal atau menyempurnakan jumlah bulan menjadi tiga puluh hari.”

Beliau tidak merasa cukup dengan ru’yah penduduk negeri Syam disebabkan kerana jauhnya negeri Syam dari kota Madinah, dan Beliau melihat bahawa ini merupakan perkara ijtihad. Maka engkau punya contoh dari Ibnu Abbas dalam hal kamu berpuasa bersama penduduk negerimu dan berbuka bersama penduduk negerimu. Semoga Allah memberi taufik.

Adapun hari yang dia berbuka padanya (tidak berpuasa - pen), tidak perlu dia menggantinya, sebab itu bukanlah termasuk bulan ramadhan, sebab telah jelas bahawa itu tidak termasuk bulan ramadhan, namun jika seandainya dia tidak membatalkan puasanya maka hal itu lebih utama. Namun adapun dia sudah terlanjur berbuka, maka tidak perlu dia menggantinya, sebab telah jelas hari itu termasuk bulan syawal dan bukan ramadhan. Namun puasanya dia bersama penduduk negerinya dalam hal menjaga agar tidak terjadi perselisihan. Namun jika hal itu sudah terlanjur terjadi, maka tidak ada qadha atasnya –itulah yang kami yakini- sebab hal itu telah disaksikan oleh para saksi bahawa hari itu termasuk bulan syawal.”

(Dari fatawa Nur Ald- Darb, hal:1219)

Disunting melalui laman web: http://salafybpp.com/

Tiada ulasan:

TUDUHAN BAHAWA ISLAM DAN SALAFIYYAH MENGAJAR KEBENCIAN

Tuduhan ini kerap didengar dari ramai golongan jahil dari kalangan kuffar atau yang mengaku muslim. Ini adalah ucapan orang jahil, sesat, da...