Khamis, 22 Jun 2017

Mengira Menggunakan Huruf Arab (Abjadiyyah)

Huruf arab jika disusun berdasarkan urutan abjadiyyah, maka dengan mudah kita dapat mengikut urutannya seperti pada kalimah berikut ini:

أَبْجَدْ هَوَّزْ حُطِّيْ كَلَمُنْ سَعَفَصْ قَرَشَتْ ثَخَذْ ضَظَغْ
أ ب ج د هـ و ز ح ط ي ك ل م ن س ع ف ص ق ر ش ت ث خ ذ ض ظ غ

Urutan seperti ini bukan sekadar mengikut urutan huruf tanpa faedah dan tujuan. Akan tetapi, masing-masing huruf melambangkan angka/bilangan tertentu dengan ketentuan seperti berikut:

ا/أ =1 ي=10 ق=100 غ=1000
ب=2 ك=20 ر=200
ج=3 ل=30 ش=300
د=4 م=40 ت=400
هـ=5 ن=50 ث=500
و=6 س=60 خ=600
ز=7 ع=70 ذ=700
ح=8 ف=80 ض=800
ط=9 ص=90 ظ=900

Aturan penggunaannya:

1. Jika ingin melambangkan angka/bilangan yang tidak terdapat dalam skema/keterangan di atas, maka caranya adalah menggabungkan beberapa huruf yang sesuai dengan ketentuan bermula dari yang paling besar sampai ke yang paling kecil.

Contohnya:

15 = 10 + 5 (dari kanan ي + هـ), jadi 15 = يه
41 = 40 + 1 (dari kanan م + ا), jadi 41 = ما
172 = 100 + 70 + 2 (dari kanan ق + ع +ب), menjadi 172 = قعب

849 = 800 + 40 + 9 (dari kanan ض + م + ط), jadi 849 = ضمط
1886 = 1000 + 800 + 80 + 6 (dari kanan غ + ض + ف + و), menjadi 1886 = غضفو

1945 = 1000 + 900 + 40 + 5 (dari kanan غ + ظ + م + هـ), menjadi 1945 = غظمه

Begitulah seterusnya.

2. Jika bilangannya lebih dari 1999 (iaitu kelipatan 1000 dimulai dari 2000, 3000, 5000, 10000, 50000, 100000, dst), maka dengan cara meletakkan huruf yang sesuai sebelum huruf غ (ghain).

Contohnya:

3000 = 3 x 1000 (جغ)
5000 = 5 x 1000 (هغ)
10000 = 10 x 1000 (يغ)

Begitulah seterusnya.

Catatan:

Khusus untuk menyatakan penanggalan dalam tahun hijri, maka ketentuannya lebih fleksibel lagi dan hanya menggunakan operasi penjumlahan sahaja. Biasanya banyak digunakan dalam sya'ir-sya'ir arab untuk mengungkapkan sesuatu yang berkaitan dengan tarikh.

Faedah:

Dengan mengetahui metode perhitungan seperti ini, maka kita tidak perlu bimbang lagi jika suatu saat lupa nombor PIN kad ATM atau yang semisalnya.

Contoh kes:

Untuk yang nomor PIN nya 1836 maka dia boleh mengingatnya dengan menghafal kata غضلو.

Hal yang seperti ini sangat berguna bagi yang memiliki lebih dari satu PIN yang berbeza dan tidak perlu risau mencari PIN dengan angka yang tidak ada hubungannya dengan biodatanya (seperti tahun lahir, nombor telepon, nombor bimbit, dll).

(Sumber: Mausuu'ah 'Uluum -l Lughah -l 'Arabiyyah, 5/242-243, karya Prof. DR. Emil Badii' Ya'quub)

Sumber asal dari facebook Bahasa Arab Online dengan sedikit suntingan: https://m.facebook.com/bahasa.arab.online/posts/10151010406184904

Tiada ulasan:

TUDUHAN BAHAWA ISLAM DAN SALAFIYYAH MENGAJAR KEBENCIAN

Tuduhan ini kerap didengar dari ramai golongan jahil dari kalangan kuffar atau yang mengaku muslim. Ini adalah ucapan orang jahil, sesat, da...