Rabu, 25 Januari 2012

Fatwa-Fatwa Ulama Berkenaan Mengaminkan Doa Qunut Subuh Mengikut Imam

Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah rhm:

...Dan telah jelas dari apa yang kami sebutkan bahawa qunut itu ketika Nawazil, dan bahawa doanya dalam qunut bukan sesuatu yang khusus, dan tidak berdoa dengan apa yang terlintas di hatinya, bahkan hendaklah dia berdoa dengan doa yang masyru' (disyariatkan) yang sesuai dengan sebab qunut, sebagaimana dia berdoa ketika istisqa' (minta hujan) dia berdoa dengan yang sesuai dengan maksudnya, maka demikian juga jika berdoa minta pertolongan (ke atas musuh) dia berdoa sesuai dengan maksudnya, seperti juga jika dia berdoa di luar solat untuk sebab itu, maka dia akan berdoa sesuai dengan maksudnya,. Inilah yang terdapat pada sunnah Rasulullah SAW dan sunnah Khulafa' ar-Rasyideen.

Barangsiapa yang berkata ia adalah sebahagian dari Ab'adh solat yang ditutupkan dengan sujud sahwi, maka dia telah mengasaskannya atas alasan bahawa ia adalah sunnat yang disunnatkan secara berterusan, seperti tasyyahud awal dan seumpamanya, dan telah jelas juga bahawa ia bukan demikian, ia bukan sunnah raatibah, tidak disujud (sahwi) untuknya. Tetapi siapa yang mengi'tkiadkan demikian secara ta'weel maka baginya ta'weelnya, seperti semua masalah ijtihad.

Oleh yang demikian, seyogianya bagi makmum mengikut imamnya didalam perkara yang dibenarkan diijtihadkan, apabila dia qunut, maka qunutlah bersamanya, jika imam tidak qunut maka dia tidak qunut. Kerana Nabi SAW telah bersabda :

إننما جُعل الإمامُ لِيؤتَمَّ به
 
"Hanyasanya dijadikan imam itu agar diikuti." (HR. Bukhari no: 662)

Dan baginda bersabda :

فَلا تختلفوا على أئمتكم
"Jangan kamu menyelisihi dengan imam-imam kamu."

Dan telah tsabit dalam as-sahih bahawa baginda bersabda :

 يُصَلون لكُم فإن اصابوا فلكم و لهم، و إن أخطؤا فلكم و عليهم
"Mereka solat untuk kamu (mengimami) jika mereka betul, maka bagi kamu (pahala) dan bagi mereka, jika mereka salah maka bagi kamu (pahala) dan atas mereka (dosanya)."

Tidakkah kau lihat jika imam membaca surah selepas Fatihah dua rakaat terakhir dan memanjangkan pula bacaannya lebih dari dua rakaat pertama, kamu tetap wajib mutabaah (mengikuti) imam dalam hal demikian?

Adapun mendahului imam maka tidak boleh. Jika imam qunut maka tidak boleh bagi makmum mendahuluinya, tidak boleh tidak mestilah mengikutinya, oleh kerana itu apabila Ibnu Mas'ud mengingkari perbuatan Utsman r.a menyempurnakan solat 4 rakaat di Mina kemudian tetap solat 4 rakaat dibelakang beliau lalu ditanyakan kepada beliau: beliau menjawab: "الخلاف شر " (ertinya): "Khilaf itu buruk."

Demikian juga Anas bin Malik r.a bila ditanya tentang waktu melontar jamrah, beliau menjawabnya (dengan sunnah) kemudian beliau berkata: "Lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Imammu." Wallahu a'lam. 
(Majmu' Fatawa : jilid 23)

Fatwa Lajnah Daaimah:

.....Imam Malik rhm telah mensunnatkan qunut dirakaat terakhir solat Subuh sebelum ruku', Imam Syafi'ie pula berpendapat bahawa qunut itu sunnah selepas ruku', dan yang demikian itu adalah pendapat sekumpulan Salaf dan Khalaf. Ringkasnya, mengkhususkan qunut pada solat Subuh termasuk masail khilafiyyah ijtihadiyyah, barangsiapa solat dibelakang imam yang berqunut Subuh secara khusus samada sebelum atau selepas ruku', maka hendaklah mengikutinya, walaupun yang rajih adalah hanya berqunut di dalam solat fardhu bila ada nazilah sahaja. 
(Abdullah bin Manee', Abdullah bin Ghudayyan, Abdur Razzaq Afeefy)

Fatwa Syeikh Ibn Baz rhm:


Soalan:

Jika aku tinggal bersama orang-orang yang tidak qunut, kemudian aku pindah tinggal bersama mereka yang berqunut, adakah aku qunut bersama mereka, atau bagaimana kamu nasihatkan aku?

Jawapan:

Jika mereka qunut, maka qunutlah bersama mereka, dan terangkanlah yang sunnah kepada mereka jika engkau mempunyai ilmu, ini disebabkan umum sabda Nabi SAW: "Hanyasanya dijadikan imam itu agar diikuti, maka jangan kamu menyelisihinya.", dan mereka mempunyai syubhat; kerana sebahgaian ahlul ilmi berkata demikian, mereka berkata: (sunnah) terus menerus berqunut dalam solat Subuh. Maka jika mereka berqunut, maka qunutlah bersama mereka, dan ajarkan sunnah kepada mereka jika engkau mengetahui moga-moga mereka mengambil faidah darimu.

Soalan:

Jadi qunut dalam solat Subuh tidak mewajibkan khilaf dikalangan muslimin?

Jawab:

Tidak sepatutnya khilaf dikalangan muslimin, kerana terdapat syubhat dan disebutkan oleh sebahagian ulama, tetapi meninggalkannyalah afdhal, lebih selamat, lebih rajih; kerana kata Sa'ad bin Toriq al-Asyja'ie r.anhu: "Aku bertanya bapaku: Wahai bapaku! Engkau telah solat dibelakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Ustman dan Ali, apakah mereka qunut dalam solat Fajar?

"Wahai anakku, ia muhdath (diada-adakan/bid'ah)."

Maka ini menunjukkan bahawa bukan sunnah mereka berqunut secara berterusan dalam Solat Fajar, tetapi jika ada hajat, jika ada nazilah, musuh, maka mereka berqunut Nazilah dalam solat Subuh dan selainnya. Demikianlah yang dilakukan Rasulullah SAW. 
(Rujuk: http://www.binbaz.org.sa/mat/15922)

Fatwa Syeikh Nasiruddin Al-Albani rhm:

Soalan:

Imam doa qunut, bolehkah makmum mengangkat tangannya ?

Jawapan:

Mestilah (لا بد) mengikut imam, sama ada dia betul atau salah, kerana Nabi SAW telah meng"umum"kan apabila baginda bersabda: "Hanyasanya dijadikan imam itu agar dikuti" kemudian terdapat beberapa furu' (cabang) yang menguatkan umum ini. Tiada perlunya sekarang memperincikannya ..

(Rujuk: http://www.alalbany.ws/alalbany/audio/325/325_05.rm)

Fatwa Syeikh Ibn al-Uthaimeen rhm:

...Kemudian penanya ini berkata: jika seorang insan menjadi makmum, apakah dia mengikut imam ini lalu mengangkat kedua tangannya dan mengaminkan bersamanya atau lepaskannya kesampingnya, maka jawabnya kami katakan bahkan hendaklah dia mengaminkan doa imam dan mengangkat kedua tangannya kerana mengikut imam dan takut bersalahan.

Sesunguhnya Imam Ahmad rhm yang berpendapat tidak disyariatkan qunut dalam solat Fajar (Subuh) telah me'nas'kan hendaklah seorang makmum mengikut imam yang qunut dalam solat Fajar dan mengaminkan doanya sedangkan beliau tidak berpendapat disyariatkan qunut dalam solat Fajar dalam pendapat masyhur darinya, tetapi beliau rahimahullah telah meringankan dalam mutaba'atul imam (mengikuti imam) yang qunut dalam solat Fajar kerana takut khilaf yang akan mengakibatkan bersamanya khilafnya hati-hati...

Dan inilah yang datang dari para sahabat r.anhum  ..

** Kemudian beliau telah membawa atsar sahabat dan Uthman bin Affan, dimana mereka mengikut Ustman walaupun mereka menganggap solat cara Uthman itu munkar, menyalahi sunnah. Berkata Ibnu Mas'ud r.a: al-khilaf syarr (Khilaf itu buruk).

(Rujuk: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_3050.shtml)

Fatwa Syeikh Abdul Muhsin Al-A'bbaad hfz: 

"Seseorang mengikuti imam didalam masalah-masalah khilafiyyah ( yang masih diperselisihkan oleh para ulama ) ... Dia harus mengikut imam , dan tidak boleh memisahkan diri atau meninggalkan solat belakang orang yang berqunut. Jika seseorang memandang bahawa amalan itu tidak sejalan (dengan sunnah) atau dia berpendapat bahawa perkara itu bid'ah sedangkan yang lain berpendapat bahawa itu adalah sunnah; dalam kondisi seperti itu dia tidak boleh meninggalkan solat dibelakang orang yang berbeda pendapat dengannya saat dia mengamalkan apa yang dia ( imam )yakini."

(14 Contoh Praktek Hikmah Dalam Berdakwah m/s 144)

Fatwa Syeikh Rabi' Al-Madkhali hfz:

Jika imam solat dan berqunut, qunutlah bersamanya, bersalahannya imam dengan makmum walaupun makmum memandang solat imam tidak sah dalam mazhabnya tetapi ia sah menurut  mazhab imam ini, solatlah belakangnya, Rasulullah SAW telah memerintahkan agar solat dibelakangnya sabda baginda: "Mereka solat untuk kamu (mengimami) jika mereka betul, maka bagi kamu (pahala) dan bagi mereka, jika mereka salah maka bagi kamu (pahala) dan atas mereka (dosanya)."

Adalah salaf yakni Khalifah ar-Rashid telah singgah di Madinah untuk menunaikan haji dan berbekam, beliau bertanya Imam Malik: "Aku telah berbekam boleh aku solat dengan tanpa berwudhu?" Jawab Malik: "Solatlah!." Maka beliau pun solat menjadi imam tanpa berwudhu kerana berbekam.

Dalam mazhab Hanafi berbekam membatalkan wudhu, maka ditanya kepada Abu Yusuf (murid Imam Abu Hanifah): "Bagaimana engkau solat dibelakang Ar-Rasyid sedangkan beliau berbekam dan tidak berwudhu?" Beliau menjawab: "Subhaanallah, beliau amirul mukminin!"

Ibnu Taimiyah mempunyai kata-kata: "Hendaklah engkau solat dibelakang imam walaupun jika engkau khilaf dengannya tentang sesuatu, engkau dapati yang dia lakukan batil, solatnya tidak sah, tetapi dia (imam) memiliki usul, dalil, pada solatnya sah, maka solat dibelakangnya walaupun padamu tidak sah. Melainkan engkau yakin dia tidak berwudhu, dia kata kepadamu; aku tidak berwudhu, aku solat tanpa wudhu! Maka solatnya batil pada mazhabnya dan mazhabmu"

(Rujuk: http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=1023)

Fatwa Syeikh Masyhur Al-Salman hfz
:

Soalan:

Diharapkan perincian tentang mutaba'atul imam (mengikuti imam).

Jawapan:

Masalah mengikut imam adalah masalah yang terdapat perbezaan pendapat, ulama berbeza pendapat tentang makna sabda Nabi SAW : "Hanyasanya dijadikan imam untuk diikuti."

Yang aku lihat rajih adalah, apabila imam menambah dalam solat, hendaklah makmum meningatkannya, jika imam teruskan juga, hendaklah mereka berdiri bersamanya dan mengikutnnya. Adapun apabila imam menyalahi petunjuk Nabi SAW didalam haiah solat, maka kami lebih beruntung dengan sunnah Nabi dari imam ini, dan aku meminjam kata-katanya kepada Ali r.anhu yang dikeluarkan An-Nasa`i didalam al-Mujtaba dengan sanad jayyid, kata beliau: "Apakah kami meninggalkan sunnah Nabi kami kerana perbuatan seorang badwi yang kencing dikakinya?" Maka aku lebih beruntung dengan petunjuk Nabi SAW dari imam ini, dan yang penting adalah mengikut imam yang terbesar: Nabi SAW "Solatlah kamu seperti kamu melihat aku solat."

Akan tetapi, jika imam menyalahi petunjuk Nabi SAW lalu menambah contohnya qunut Fajar (Subuh), maka tidak boleh bagiku menyalahinya, dan aku qunut bersamanya, ini padaku adalah makna sabda Nabi SAW; "Mereka solat untuk kamu ..." Dan inilah fahaman sahabat yang aku faham dalam masalah ini, maka Ibnu Mas'ud apabila Uthman solat empat rakaat dalam musafir, beliau telah bangun dan berkhutbah, "Sesungguhnya aku telah solat belakang Nabi dua rakaat, belakang Abu Bakar dua rakaat, belakang Umar dua rakaat, di sini aku solat empat rakaat, semoga yang aku dapat dari empat rakaat ini dua rakaat yang diterima, sesungguhnya khilaf itu buruk." ...

Dinukil dan disunting dari blog Ustaz Murad Said: http://www.fawaaid.sg

Tiada ulasan:

TUDUHAN BAHAWA ISLAM DAN SALAFIYYAH MENGAJAR KEBENCIAN

Tuduhan ini kerap didengar dari ramai golongan jahil dari kalangan kuffar atau yang mengaku muslim. Ini adalah ucapan orang jahil, sesat, da...