TAUHID SEJATI SEBAGAI PENYELAMAT

Firman Allah Ta'ala yang bermaksud:

“Bahawa sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa seseorang yang syirik kepadaNya dan Allah akan mengampunkan kepada sesiapa yang Dia kehendaki iaitu selain dari dosa syirik. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar.” (Surah An-Nisa’: 48)

Dari Abdullah bin Mas'ud radiallahu 'anhuma, berkata:

"Ketika Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam mengadakan perjalanan Isra' yang terakhir di Sidratul Muntaha, baginda diberikan tiga perkara: Baginda diberi solat lima waktu, bahagian akhir surah Al-Baqarah, dan keampunan terhadap siapa pun dari umatnya yang sama sekali tidak mempersekutukan Allah dengan hal-hal yang kecil." (Hadis riwayat Muslim, no: 244)

Dari Abu Dzar radiallahu 'anhu, berkata: Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda:

"Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Agung berfirman: "Barangsiapa datang dengan membawa satu kebajikan dia mendapatkan sepuluh kali lipat gandanya dan masih Aku tambah. Barangsiapa datang dengan membawa satu kejahatan maka balasannya juga hanya satu kejahatan atau akan Aku ampuni. Barangsiapa mendekat padaKu satu jengkal Aku akan mendekat padanya satu hasta. Barangsiapa mendekat padaKu  satu hasta, maka akan mendekat padanya satu depa. Barangsiapa datang kepadaKu dengan berjalan kaki Aku akan mendatanginya dengan berlari anak (kecil). Dan barangsiapa menemui Aku dengan membawa sebuah baldi/timba tanah kesalahan dan dia tidak mempersekutukan Aku dengan sesuaptu apapun, Aku akan menemuinya dengan membawa sebuah baldi keampunan." (Hadis riwayat Muslim, no: 2677)

Sabda Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam:

"Sesungguhnya Allah di hari kiamat kelak akan menyelamatkan seseorang dari umatku pada kepala para makhluk. Lalu dibukakan padanya 99 lembar/helaian catatan dan setiap lembar panjangnya adalah sejauh mata memandang, kemudian Allah bertanya: "Apakah ada sesuatu yang tidak tercantum dalam catatan ini? Apakah kamu merasa dizalimi oleh para malaikat yang menulisnya?" Dia menjawab: "Tidak Tuhanku." Allah bertanya: "Apakah kamu mempunyai alasan?" Dia menjawab: "Tidak Tuhanku." Allah berfirman: "Baiklah, kamu mempunyai satu catatan kebajikan di sisiKu, dan pada hari ini tidak ada yang menzalimimu." Lalu Allah mengeluarkan selembar kertas yang berisi tulisan "Asyhadu an laa ilaaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan Rasulullah." (Aku bersaksi bahawa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu pesuruh Allah). Allah berfirman: "Bawa kemari timbangan amalmu." Dia bertanya: "Wahai Tuhan! Apalah ertinya tulisan kebajikan pada selembar kertas ini dibanding dengan catatan-catatan tersebut?" Allah berfirman: "Kamu tidak akan dizalimi." Setelah 99 catatan tersebut diletakkan pada sebuah piring neraka dan selembar kertas catatan kebajikan juga diletakkan pada sebuah piring neraca lainnya, ternyata isi piring neraca yang terakhir ini lebih berat daripada isi piring neraca pertama. Tidak ada sesuatupun yang dapat mengalahkan beratnya sesuatu yang terdapat nama Allah." (Hadis riwayat Imam Tirmizi, no: 2639, Ahmad 2/213, dan Ibn Majah, no: 4300)

Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah berkata:

"Sesungguhnya orang yang mengesakan Allah secara hakiki dalam ertikata tidak dinodai oleh perbuatan syirik, dia diberikan keampunan yang tidak diberikan kepada orang lain yang tidak sepertinya. Kalau dia datang menemui Allah dengan membawa sebuah baldi berisi penuh pasir kesalahan-kesalahan, maka Allah akan menyambutnya dengan membawa sebuah baldi berisi penuh air pengampunan. Kebaikan itu tidak mungkin diberikan kepada orang yang tauhidnya kurang sempurna. Tauhid yang hakiki yakni yang tidak dicampuri oleh noda-noda kemusyrikan dan tidak mensisakan dosa bersamanya kerana ia mengandungi kecintaan dan pengagungan kepada Allah, dan juga rasa takut serta berharap kepadaNya semata yang menyebabkan dihapuskannya dosa-dosa sebanyak apa juapun. Yang dibawa-nya itu tidaklah seberapa jika dibandingkan dengan apa yang dibawa oleh Allah."

Sebahagian orang mengatakan: Bagaimana cara mewujudkan tauhid yang hakiki?  Dan apa hubungannya dengan usaha menjauhi syirik? Maka Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menjawab:

"Ketahuilah sesungguhnya tidak bersikap syirik (yakni tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun) ini tidak akan muncul dari orang yang terus menerus berbuat maksiat. Pemabuk berat dan orang yang terus menerus melakukan dosa-dosa kecil, tidak mungkin tauhidnya boleh bersih sehingga dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu adalah suatu hal yang sangat mustahil. Tidak perlu dipedulikan  orang yang suka membantah atau berdebat yang hatinya sudah seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Dengan hatinya yang keras itu dia menepuk dada seraya berkata: 'Siapa yang melarang? Siapa yang menghalangi? Dan apa yang mustahil?' Kalau sudah demikian, jelas tidak ada yang mustahil darinya.

Biarkan sahaja hati yang keras itu dengan keangkuhan dan kebodohannya. Ketahuilah bahawa sifat keras kepala melakukan maksiat pasti terjadi lantaran hati sudah berani merasa takut kepada selain Allah, kerana mengharap selain Allah, kerana mencintai selain Allah, kerana merendah diri kepada selain Allah, dan bertawakkal juga kepada selain Allah, sehingga membuatnya tenggelam ke dalam samudera syirik. Hukum ini sudah diketahui oleh hati nurani seseorang kalau dia sememangnya mempunyai akal. Persoalannya, kehinaan maksiat pasti mempengaruhi hati sehingga menyebabkan dia merasa takut kepada selain Allah yang merupakan perbuatan syirik, juga akan mengakibatkan cinta dan meminta tolong kepada selain Allah menyangkuti sebab-sebab yang dapat menghantarkan kepada tujuannya. Akibatnya, apa yang dia lakukan itu bukan kerana Allah dan bukan untuk mencari keredaanNya. Dan itu adalah hakikat syirik.

Benar, boleh jadi dia juga bertauhid seperti tauhidnya Abu Jahal dan para penyembah patung-patung berhala lainnya, yakni Tauhid Rububiyah yang hanya berupa pengakuan bahawa tidak ada yang menciptakan selain Allah. Kalau hanya dengan model tauhid seperti ini orang boleh selamat dari siksa neraka, tentu para penyembah patung-patung berhala tersebut juga selamat. Jadi persoalannya ini ada pada Tauhid Uluhiyah, yakni mengakui bahawa tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Tauhid inilah yang membezakan antara orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan orang-orang yang mengesakanNya. Maksudnya ialah bahawa seseorang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun itu mustahil akan menemui Allah dengan membawa kesalahan-kesalahan yang terus-menerus dia lakukan tanpa mahu bertaubat daripadanya. Tauhid yang sempurna ini adalah kemuncak cinta, ketaatan, kerendahan, ketakutan dan harapan kepada Tuhan yang Maha Tinggi." (Madarij As-Salikin 1/324-355)

Beliau berkata lagi:

"Kami tidak mengatakan bahawa tidak ada seorang pun di antara orang-orang yang mengesakan Allah itu tidak masuk neraka. Melainkan banyak di antara mereka yang masuk neraka disebabkan oleh dosa mereka, dan mereka akan disiksa sesuai dengan kadar kejahatannya, kemudian mereka keluar darinya. Kedua-dua persoalan ini tidak saling bertentangan bagi orang yang benar-benar mengerti apa yang kami sampaikan itu." (Ibid 1/358)

Seterusnya beliau berkata lagi:

"Sesungguhnya cahaya kalimah: "Laa ilaaha illallah" itu boleh menghilangkan debu-debu dan kabut dosa, bergantung kuat dan lemahnya. Kalimah tersebut memiliki cahaya. Kekuatan dan kelemahan cahaya tersebut berbeza-beza antara seseorang dengan yang lain. Tidak ada yang mengetahui selain Allah. Ada orang yang cahaya kalimah "Laa ilaaha illallah" ini dalam hatinya ibarat matahari. Ada yang cahaya kalimah itu di hatinya ibarat bintang-bintang yang berkilauan. Ada yang cahaya kalimah itu di hatinya ibarat lampu obor yang besar. Ada yang hanya ibarat lampu bersinar terang. Bahkan ada juga yang hanya ibarat lampu yang bersinar redup (malap). Kerana itu pada hari kiamat kelak cahaya-cahaya tersebut akan bersinar di sebelah kanan dan di hadapan mereka. Kadar terangnya adalah sesuai dengan kadar cahaya kalimah tersebut dalam hati, ilmu, pengamalan, makrifat (pengetahuan) dan keadaan mereka.

Semakin besar dan kuat cahaya tersebut, semakin besar dan kuat pula daya bakarnya terhadap pelbagai syubhat dan syahwat. Sehingga setiap kali berhadapan dengan syubhat, syahwat dan dosa pasti dia segera membakarnya. Itulah keadaan orang yang benar-benar mengesakan Allah secara hakiki, dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dosa syahwat dan syubhat apapun yang mendekati cahaya tersebut pasti dibakar olehnya. Cakerawala imannya dijaga oleh bintang-bintang dari semua yang ingin mencuri kebajikan-kebajikannya. Pencuri tidak dapat menembus ke sana kecuali dirinya sedang terpedaya dan lalai yang memang menjadi sifat manusia. Sebaik saja sedar dan mengetahui apa yang dicuri, dia segera menyelamatkannya dari si pencuri atau melipat gandakan perolehannya dengan usahanya. Begitulah keadaan terhadap para pencuri dari golongan jin mahupun manusia, bukan seperti orang yang membukakan perbendaharaannya untuk mereka, seraya membelakangi pintu." (Ibid) 

Comments

Popular Posts