Membenci Poligami Adalah Membenci Salah Satu Syi’ar Allah

Oleh Asy Syaikh Ubaid bin Abdillah Al-Jabiri Hafizahulloh
Diterjemahkan : Al-Ustadz Abu Karimah Askari Hafidzahulloh

Ada sebahagian orang baik dari kalangan lelaki mahupun wanita yang membenci poligami, dalam keadaan sebahagian mereka diketahui belum menikah. Apakah ini termasuk membenci sesuatu yang datang dari Nabi Shallalahu ‘alaihi wasallam?

Jawapan:

Pertama: Bahawa pemikiran yang dimiliki oleh orang yang anda sebutkan dari kaum lelaki mahupun wanita tersebut memiliki beberapa sebab, diantaranya:

1 - Kurangnya pengetahuan dia tentang agama Allah. Barangsiapa yang mendalami agama Allah Subhaanahu wa ta’aala, maka tentu dia tidak akan membenci syi’ar ini. Dia mengetahui bahawa ini termasuk agama Allah Subhaanahu wa ta’aala. Adapaun apakah dia mengamalkan atau tidak mengamalkannya, ini perkara lain. Namun hendaklah dia tidak membencinya, bahkan sepatutnya dia meyakini bahawa hal itu merupakan kebaikan untuk Islam dan kaum muslimin. Adapun jika dia tidak senang berpoligami, maka ini perkara lain.

2 - Pengaruh fanatisme (taksub) dan kebiasaan satu kabilah (suku). Banyak diantara para pemimpin kabilah dan negeri yang mereka tidak berpoligami, dan pada hakikatnya ini adalah sebuah kesalahan. Ini merupakan pengabaian terhadap salah satu syi’ar Islam atau dia telah menanamkan benih kerosakan. Kerana efek (kesan) dari hal ini akan menyebabkan banyaknya para wanita yang memanjang (berterusan) dan tidak menikah disebabkan kerana kebiasaan suku atau sebuah negeri yang memiliki sifat fanatik.

3 - Pengaruh pendidikan yang banyak dipublikasikan melalui pelbagai media informasi baik yang didengar, dibaca mahupun dilihat (Radio, Koran/Majalah, Televisi, dan lain-lain, Pent) yang mempropagandakan bahawa poligami itu menimbulkan berbagai masalah serta menyebabkan timbulnya perceraian dan kedengkian. Sehingga mereka sesungguhnya terbahagi menjadi dua golongan, iaitu:

  1. Dia orang yang bodoh tentang agama Allah, kecenderungannya hanyalah menulis, membacakan dan memperdengarkan kepada manusia.
  2. Dia adalah musuh sunnah yang telah dipengaruhi oleh pemikiran barat.

Tadi kami telah menjelaskan bahawa wajib bagi kaum muslimin untuk meyakini bahawa ini merupakan salah satu syi’ar Islam, sebagaimana yang telah kami jelaskan pula bahawa hukum asal dari pernikahan adalah poligami (bukan monogami, pent) dan yang berpendapat wajibnya memiliki sisi kebenaran dalil kerana asal perintah hukumnya wajib. Maka haram atas mereka untuk mengingkari syi’ar ini. Dan kami nasihatkan kepada kaum muslimin agar hendaklah mereka berpoligami, kerana poligami ini memiliki hikmah dan kemaslahatan yang banyak, diantaranya:

  • Apa yang telah kami isyaratkan, iaitu mengurangi jumlah wanita yang berterusan.
  • Sebahagian wanita tidak memiliki wali, atau dia memiliki wali yang zalim, maka dengan poligami, seorang lelaki dapat menyelamatkan wanita tersebut darinya.
  • Seorang lelaki tatkala menyambung hubungan ipar kepada beberapa keluarga, maka akan menimbulkan kepercayaan diantara mereka berupa kecintaan dan kasih sayang. Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam,  melakukukan hal ini, dimana baginda menyambung hubungan ipar kepada beberapa kabilah baik Quraisy dan juga selain Quraisy. Dan yang nampak bahawa berdasarkan apa yang saya ketahui, kebanyakan isteri-isteri baginda berasal dari luar Quraisy. Saya tidak dapat memastikannya sekarang.

Kami nasihatkan kepada setiap muslimah agar menerima syari’at Allah serta meredhai hukum Allah dan jangan memusuhi suaminya jika dia menikah lagi dengan yang lain, dan jangan pula memusuhi madunya. Adapun keadaan dia yang tidak suka dengan poligami dan dia lebih senang untuk tidak bermadu, maka ini adalah perkara fitrah. Namun sesungguhnya yang dibenci dan dicela adalah tatkala dia menampakkan permusuhan terhadap diri suaminya, hartanya mahupun anak-anaknya atau dia berbuat zalim terhadap keluarga suaminya dan keluarga madunya.

Yang lebih parah lagi adalah kalau sekiranya dia sampai menampakkan bahawa suaminya adalah seorang yang berbuat aniaya dan zalim, ini adalah haram.

Diantara mereka ada pula yang minta diceraikan kerana hal ini. Maka kami peringatkan kepada para wanita muslimah yang telah redha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya dan Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam, sebagai Rasulnya dari kesengajaan untuk melakukan berbagai tindakan ini, dan mengingat sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

“Siapa  saja wanita yang meminta dicerai – iaitu dari suaminya – tanpa ada permasalahan, maka haram baginya untuk mencium bau surga” [1]

Lalu Syaikh Hafizahullah berkata: Mungkin masih ada yang terkurang dari pertanyaan?

Abu Rawahah berkata: Ya, Apakah kebencian mereka terhadap poligami termasuk sikap membenci apa yang datang dari Nabi Shallalahu ‘alaihi wasallam sehingga dapat menjadi pembatal diantara pembatal-pembatal keislaman?

Syaikh Hafizahullah menjawab dengan mengatakan: “Tidak, tidak sampai menjadi pembatal keislaman, namun ini merupakan kesalahan dan bahaya. Pada hakikatnya ini kembali kepada keyakinannya, namun dikhuatiri  orang yang membenci poligami ini terjatuh dalam kekafiran kerana membenci salah satu syi’ar Allah sebab perkara ini telah ditetapkan berdasarkan Al-Kitab, As Sunnah dan Ijma’.”

___________________________
[1] Dikeluarkan oleh Abu Daud (6/142), Kitab Ath Thalaq (18), Bab “Fil Khulu’. At Tirmidzi (4/433), Kitab Ath Thalaq Wal Li’an (1), bab Maa Jaa’ Fil Mukhtali’at. Ibnu Majah, Kitab Ath Thalaq (21), Bab: Karahiyatul Khulu’ Lil Mar’ah. Seluruhnya dari jalan Ayyub bin Abi Qilabah dari Abu Asma’ Ar Rahabi dari Tsauban Radiyallohu ‘anhu: Al Hadits. Dan telah dishahihkan Al Albani sebagaimana yang disebutkan dalam kitabnya Al-Irwa’ (7/1000), hadits no: 2035.

Disunting dan diambil dari: http://atstsabat.com

Comments

Popular Posts