Penjelasan Jenis-Jenis Pemboikotan (Hajr) dan Syarat-Syaratnya

Beliau Syeikul Islam Ibn Taimiyyah rahimahullah pernah ditanya: “Siapakah yang wajib atau harus dibenci atau diboikot, atau kedua-duanya sekali kerana Allah Ta’ala? Dan apakah syarat ke atas orang yang membenci atau memboikot kerana Allah Ta’ala? Dan adakah meninggalkan ucapan salam kepada mereka termasuk kategori memboikot atau tidak? Dan sekiranya orang yang diboikot mengucapkan salam kepada yang memboikot, adakah dia wajib menjawab salam tersebut? Dan adakah pemboikotan dan kebencian ini terus dilakukan kerana Allah Ta’ala sehingga hilang sifat-sifat yang menyebabkan dia diboikot atau dibenci ke atasnya? Atau yang demikian itu untuk waktu-waktu tertentu? Kalau sekiranya ia untuk waktu-waktu tertentu, maka apakah batasannya? Berilah kami fatwa, semoga anda diberi pahala."

Syeikhul Islam rahimahullah menjawab: “Pemboikotan yang disyariatkan itu ada dua jenis: Pertama, dengan makna meninggalkan kemungkaran. Kedua, dengan makna akibat (sangsi) ke atasnya. Maka yang pertama tadi; Ianya tersebut di dalam firman Allah:


وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

“Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, Maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa (akan larangan ini), Maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat (akan larangan itu). (Al-An’aam: 68)

Dan firman Allah Ta’ala:

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إنَّكُمْ إذًا مِثْلُهُمْ

“Dan sungguh Allah Telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al-Quran bahawa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), Maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kerana Sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka.” (An-Nisa`: 140)

Maka ini yang dimaksudkan bahawa agar jangan menyaksikan kemungkaran tanpa sebarang hajat seperti suatu kaum sedang meminum arak, lalu dia duduk-duduk di sisi mereka. Dan juga suatu kaum yang mengajak ke majlis kenduri walimah sedangkan di dalamnya terdapat arak dan muzik, maka tidaklah wajib mendatangi mereka atau yang serupa dengannya. Berbeza pula bagi sesiapa yang menghadiri untuk mengingkari ke atasnya atau menghadiri kerana tidak ada pilihan (terdesak). Dan yang demikian itu dikatakan orang yang menghadiri kemungkaran seperti dia sendiri melakukannya. Dalam hadis:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ

“Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah dia duduk-duduk dihadapan hidangan yang disitu terdapat arak yang sedang diminum.”

Pemboikotan ini adalah daripada jenis pemboikotan yang dilakukan oleh seseorang terhadap dirinya dari melakukan perbuatan mungkar seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam:

الْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ

“Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta’ala.”

Bab ini adalah hijrah daripada negeri kafir atau fasik kepada negeri Islam dan Iman. Maka sesungguhnya berhijrah untuk mendapatkan tempat antara orang-orang yang kafir dan munafik adalah orang-orang yang tidak mungkin termasuk berbuat apa yang diperintahkan oleh Allah baginya dan dari itu Allah berfirman:

وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ

“Dan perbuatan dosa (menyembah berhala), tinggalkanlah.” (Al-Muddassir: 5)

Adapun yang kedua; Pemboikotan untuk memberi pelajaran, iaitu memboikot orang-orang yang menampakkan kemungkaran sehinggalah dia bertaubat darinya, sebagaimana pemboikotan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam serta kaum muslimin terhadap tiga orang yang tertinggal (dalam peperangan Tabuk; lihat kisah Kaab bin Malik ini di dalam Riyadus Sholehin - pent) hinggalah Allah menurunkan taubat bagi mereka, ketika mereka meninggalkan jihad yang wajib ke atas mereka tanpa sebarang alasan dan tidaklah diboikot orang yang menzahirkan kebaikannya walaupun orang yang munafik, maka pemboikotan di sini merupakan bentuk ta’zir.

Ta’zir ini berlaku bagi sesiapa yang terang-terang dalam meninggalkan sesuatu yang wajib dan berbuat keharaman seperti meninggalkan solat, zakat dan terang-terangan berbuat kezaliman, dan kefasikan. Juga orang yang menyeru kepada bid’ah yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, serta ijmak salaful ummah yang nyata bahawa itu adalah bid’ah.

Inilah hakikat dari perkataan salafus-soleh dan para imam; bahawa orang-orang yang menyeru kepada bid’ah tidak diterima persaksiannya, tidak boleh solat dibelakang mereka, tidak boleh mengambil ilmu dari mereka dan tidak boleh menikahi mereka. Inilah akibat (hukuman) bagi mereka hingga mereka menjauhinya (berhenti dari bid’ah tersebut). Oleh kerana itu, mereka membezakan antara orang-orang yang menyeru kepada bid’ah dengan orang yang tidak menyeru kepada bid’ah. Seseorang yang menyeru kepada menzahirkan kemungkaran, berhak mendapat hukuman, berbeza dengan orang yang menyembunyikannya. Sesungguhnya dia tidak lebih buruk dari orang munafik yang Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam menerima penampilan lahir mereka dan menyerahkan yang tidak nampak kepada Allah Ta’ala, walaupun baginda mengetahui keadaan mereka pada kebanyakan perkara dari mereka. Oleh kerana itu, terdapat sebuah hadis:


أَنَّ الْمَعْصِيَةَ إذَا خَفِيَتْ لَمْ تَضُرَّ إلاَّ صَاحِبَهَا وَلَكِنْ إذَا أُعْلِنَتْ فَلَمْ تُنْكَرْ ضَرَّتْ الْعَامَّةَ

“Sesungguhnya sesuatu kemaksiatan itu apabila ianya tersembunyi, maka ia tidak memudaratkan kecuali kepada pelakunya sahaja, akan tetapi sekiranya ianya mengiklankannya sedangkan tidak ada yang mengingkarinya, maka ia akan memudaratkan kepada seluruh manusia.”

Dan yang demikian itu kerana Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 

إنَّ النَّاسَ إذَا رَأَوْا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمْ اللَّهُ بِعِقَابِ مِنْهُ

“Sesungguhnya manusia bila melihat kemungkaran dan tidak mengubahnya maka dikhuatirkan Allah akan menyamaratakan siksaNya kepada mereka semua.”

Kemungkaran yang nampak dan wajib diingkari akannya, berbeza dengan yang tidak nampak kerana hukuman dari kemungkaran yang nampak hanya akan mengenai pelakunya sahaja. Pemboikotan ini berbeza-beza, sesuai dengan keadaan yang memboikotnya, baik dari sisi kekuatan, kelemahan, banyak serta sedikitnya mereka. Sesungguhnya maksud dari pemboikotan ini adalah menghalangi orang yang diboikot (dari bid’ahnya) dan memberi pelajaran serta mengembalikan keadaan orang-orang yang dipengaruhi oleh mereka yang diboikot. Jika kemaslahatan dalam hal ini nyata, maka pemboikotan boleh menyebabkan melemahnya kejahatan sehingga ianya akan tersembunyi, dan adalah hal ini yang disyariatkan. Namun jika orang yang diboikot atau yang lainnya tidak merasa gentar dengan pemboikotan tersebut, bahkan kejahatannya semakin bertambah sementara yang memboikot pula semakin melemah (kerosakan yang ada semakin nyata dibanding kemaslahatannya), maka hal tersebut tidak disyariatkan. Bahkan berbuat lembut kepada sebahagian manusia lebih boleh jadi bermanfaat daripada memboikotnya.

Pemboikotan terhadap sebahagian manusia lebih bermanfaat daripada berbuat kelembuatan. Oleh kerana itu, Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam terkadang memboikot suatu kaum atau berbuat lembut kepada yang lainnya. Sebagaimana yang terjadi pada tiga orang yang membelot (dalam perang Tabuk). Pemboikotan terhadap mereka lebih baik daripada diperlakukan dengan lemah-lembut, kerana mereka para tokoh yang disegani di kabilah mereka.  Jadi tindakan lemah-lembut terhadap mereka termasuk kemaslahatan agama kerana mereka semua adalah orang-orang yang beriman serta orang-orang yang beriman selain mereka, maka pemboikotan terhadap mereka adalah suatu kemuliaan dalam agama dan akan menyucikan mereka dari dosa. Hal seperti ini disyariatkan kepada kaum muslimin supaya memerangi musuh. Kadang-kadang diperintahkan untuk mengadakan genjatan senjata atau mengambil jizyah, sesuai keadaan dan kemaslahatan yang ada.

Jawapan para imam didasarkan pada prinsip ini, kerana dari sinilah mereka membezakan daerah-daerah yang banyak bid’ahnya seperti Qadariyah banyak berada di Basrah, ilmu perbintangan (tanjim) banyak di daerah Khurasan, Syiah di Kufah dan banyak diantara daerah yang tidak demikian. Dibezakan pula antara tokoh yang disegani dengan yang lainnya, apabila mengetahui tujuan syariat maka ia akan menempuh jalan yang dapat menghantar kepada tujuan tersebut.

Sekiranya hal ini telah diketahui, maka sesungguhnya pemboikotan yang syar’i adalah dari perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul sallallahu ‘alaihi wasallam. Maka ketaatan mestilah ikhlas kerana Allah semata dan sesuai dengan perintahNya barulah ia ikhlas dan benar. Barangsiapa memboikot kerana hawa nafsunya atau memboikot dengan cara yang tidak diperintahkan; maka dia telah keluar dari lingkungan yang benar. Dan kebanyakan apa yang dilakukan oleh manusia adalah menurut hawa nafsu dengan sangkaan bahawa dia telah melakukan ketaatan kepada Allah.

Pemboikotan yang didasari kepada urusan peribadi tidak boleh lebih dari tiga hari, seperti yang tercantum dalam kitab sahihain dari Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam, baginda bersabda:

لا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنَّ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ ؛ يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ

“Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari tiga (hari), kedua-duanya bertemu dan saling berpaling antara satu sama lain, yang terbaik dari keduanya adalah yang memulakan memberi salam.”

Maka baginda tidak memberi keringanan lebih dari tiga hari dalam pemboikotan ini, sebagaimana tidak diberi keringanan dalam ihdad pada selain suami lebih dari tiga hari. Dan diriwayatkan dalam sahihain dari Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam baginda bersabda:

تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ كُلَّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لا يُشْرِكُ بِاَللَّهِ شَيْئًا ؛ إلاَّ رَجُلا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ : أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا

“Pintu syurga dibuka setiap hari sabtu dan khamis maka akan diampuni tiap-tiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatupun kecuali seseorang yang mempunyai masalah dengan saudaranya.” Dikatakan: “Lihatlah dua orang ini” hingga kedua-duanya berdamai.”

Maka pemboikotan ini jika untuk hak manusia, ianya haram dan sesungguhnya keringanan diberikan pada sebahagiannya sebagaimana seorang suami memboikot isterinya dari tempat tidur apabila dia nusyuz (derhaka). Dan sebagaimana diberi keringanan bolehnya memboikot hanya sekadar tiga hari. Maka sepatutnya dibezakan antara pemboikotan kerana hak Allah dan pemboikotan kerana hak peribadi. Hal yang pertama itu diperintahkan, sedangkan yang kedua dilarang, kerana orang-orang yang beriman adalah bersaudara.

Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih:

لا تَقَاطَعُوا وَلا تَدَابَرُوا وَلا تَبَاغَضُوا وَلا تَحَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ

“Janganlah kamu saling memutuskan tali persaudaraan, janganlah kamu saling jauh-menjauhi, janganlah kamu benci-membenci, dan janganlah kamu saling dengki-mendengki. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara kerana seorang muslim merupakan saudara muslim lainnya.”

Dan baginda bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Sunan:

أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصَّلاةِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ ؟ قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : إصْلاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ لا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ

“Mahukah kamu aku beritahu sesuatu yang lebih utama darjatnya dari solat, puasa, sedekah dan amar makruf dan nahi mungkar?” Mereka menjawab: “Tentu wahai Rasulullah” Baginda bersabda: “Mendamaikan orang yang berselisih. Dialah pemotong dan aku tidak mengatakan dia memotong rambut, akan tetapi dia memotong agama (dari dirosakkan).”

Dan baginda bersabda di dalam hadis yang sahih:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إذْ اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ

“Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam kecintaan, kasih sayang, dan lemah-lembut di antara mereka ibarat satu tubuh. Apabila salah satu anggotanya ada yang mengeluh maka seluruh anggota lainnya turut rasa demam dan tidak dapat tidur.”

Dan ini kerana pemboikotan adalah daripada akibat-akibat yang syar’i, maka ianya adalah dari jenis jihad fi sabilillah. Dan dia melakukannya kerana menegakkan kalimah Allah yang tinggi, dan menegakkan agama keseluruhannya kerana Allah, dan orang mukmin membenci kerana Allah dan menyukai kerana Allah, maka hendaklah seorang mukmin berbuat yang disukainya walaupun dia dizaliminya, kerana yang demikian kezaliman akan terhapus. (Dengan) Wala` (kesetiaan dan kecintaan) (yang menghasilkan) keimanan. Firman Allah:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (Al-Hujurat: 9)

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka jadikanlah mereka bersaudara ketika wujudnya peperangan dan persengketaan, maka damaikanlah di antara mereka.

Maka hendaklah seorang mukmin merenungkan perbezaan antara kedua-dua jenis ini, yang salah satunya kadang-kadang sangat samar apabila dibanding dengan lainnya. Orang yang beriman hendaklah mengetahui bahawa wajib baginya untuk taat setia kepada orang yang beriman, walaupun dia berbuat aniaya kepadamu. Sedangkan orang kafir wajib dimusuhi, walaupun dia banyak memberi dan berbuat baik kepadamu. Sesungguhnya Allah telah mengutus para Rasul dan menurunkan kitab-kitabNya agar agama itu milik Allah semata, maka kecintaan hanya kepada kekasih-kekasihNya dan kebencian henya kepada musuh-musuhNa, serta pahala hanya bagi kekasih-kekasihNya dan siksa hanya bagi musuh-musuhNya.

Dan apabila berkumpulnya pada diri seseorang kebaikan dan keburukan, kerosakan dan ketaatan, kemaksiatan dan sunnah serta kebid’ahan, maka orang tersebut berhak mendapat wala` (ketaatan dan kecintaan) dan pahala, sesuai kadar kebaikan padanya. Dia berhak mendapat permusuhan dan siksa menurut kadar yang ada padanya dari keburukan. Sekiranya terhimpun pada diri seseorang yang keadaannya mewajibkan orang tersebut dimuliakan serta dihinakan, maka dihimpunkan padanya ini dan itu seperti seorang pencuri yang fakir maka dia dipotong tangannya kerana mencuri dan diberi sesuatu dari Baitul Mal apa yang mencukupkan keperluannya.

Inilah dia usul (prinsip) yang disepakati oleh Ahli Sunnah Wal Jamaah dan ditentang oleh Khawarij dan Muktazilah serta sesiapa sahaja yang sepakat dengan mereka. Maka tidaklah manusia menjadikan apa-apa kecuali yang layak untuk diberi pahala sahaja, dan ahli sunnah berkata: Sesungguhnya Allah akan menyiksa dengan api neraka bagi pelaku dosa besar bagi sesiapa yang akan diazabnya, kemudian akan dikeluarkan mereka dari api neraka dengan syafaat dari orang-orang yang Allah izinkan untuk memberi syafaat dengan keutamaan serta kerahmatanNya, sebagaimana yang diterangkan dari Sunnah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam.

Dan Allah Ta’ala adalah lebih mengetahui. Semoga selawat dicurahkan ke atas Muhammad serta ke atas keluarganya dan sahabat-sahabatnya." (Majmu’ Al-Fatawa; Al-Maktabah Asy-Syamilah, 6/351-352)

Comments

Anonymous said…
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said…
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said…
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said…
Making money on the internet is easy in the underground world of [URL=http://www.www.blackhatmoneymaker.com]blackhat videos[/URL], Don’t feel silly if you have no clue about blackhat marketing. Blackhat marketing uses little-known or little-understood avenues to build an income online.
Anonymous said…
[url]http://www.betextremesoft.com/[/url]

Popular Posts