PEMBATAL PUASA

Allah SWT telah menjelaskan beberapa perkara yang membatalkan puasa demikian juga Rasulullah s.a.w menjelaskan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Perkara-perkara yang dinaskan oleh syarak sahaja yang boleh menjadi pembatl puasa. Perkara-perkara itu adalah:


1- Makan dan minum dengan sengaja.


Dalilnya firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 187 (maksudnya):

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, kerana itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, iaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.


Demikian juga sabda Nabi s.a.w. (maksudnya):

"Apabila dia lupa lalu dia makan dan minum maka teruskanlah puasanya keran dia telah diberi makan dan minum oleh Allah" - [al-Bukhari]


2- Jimak dengan sengaja. Ini berdasarksan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 187 yang telah disebutkan. Demikian juga ijmak ulama'.


3- Sengaja muntah berdasarkan hadis Nabi s.a.w:

"Sesiapa yang terpaksa muntah (bukan sengaja) maka tidak perlu qadha tetapi yang sengaja muntah maka qadhalah" - [Abu Daud, at-Tarmizi, Ahmad dll, Sahih].


4- Haidh dan Nifas

Wanita yang didatangi haidh dan nafas sewaktu berpuasa maka batal puasanya dengan ijmak. Berkata Saidatina Aisyah R.Ha: "Maka kami diperintahkan mengqadha puasa (disebabkan haidh) dan tidak solat" - [al-Jamaah].


5- Masuknya air ke dalam batin rongga hidung berdasarkan sabda Nabi s.a.w:

"dan berlebih-lebihanlah dalam memasukkan air ke hidung kecuali engkau berpuasa" - [Riwayat al-Khamsah].


Ini kerana hidung berkongsi saluran makanan maka memasukkan sesuatu ain ke dalam hidung maka samala dengan makan. Ini tidak boleh diqiaskan dengan telinga, qubul dan dubur. Memasukkan ain ke dalam telinga, qubul dan dubur tidak membatalkan puasa.


6- Mengambil makanan bukan melalui saluran. Iaitulah orang yang menyuntik makanan ke dalam urat badannya seperti menyuntik glukosa tanpa keperluan perubatan kerana puasa itu menghalang makan dan minum, maka mereka yang menyuntik jarum memasukkan makanan walaupun tidak melalui mulut dianggap telah makan.


Kewajipan mereka yang membatalkan puasa:


Diwajibkan mereka mengqadha puasa pada hari-hari luar Ramadhan selama bukan hari yang diharamkan kecuali jimak diwajibkan juga membayar kaffaraha dengan tertib berikut:

1- Membebaskan hamba, jika tidak mampu;

2- Berpuasa 2 bulan berturut-turut, jika tidak mampu;

3- Memberi makan 60 orang miskin, seorang secupak.


Diwajibkan kaffarah pada lelaki tidak pada perempuan.

Comments

Anonymous said…
terima kasih

Popular Posts