Rabu, 17 Mac 2010

Membongkar Kedok Jamaah Tabligh

Penulis : Al-Ustadz Ruwaifi’ bin Sulaimi, Lc.

Jamaah Tabligh tentu bukan nama yang asing lagi bagi masyarakat kita, lebih-lebih lagi bagi mereka yang berkecimpung dengan dunia dakwah. Dengan menghindari ilmu-ilmu fiqh dan aqidah yang sering dituding sebagai 'induk pemecah belah umat', membuat dakwah mereka sangat populer dan mudah diterima masyarakat berbagai lapisan.

Bahkan amat populer, apabila ada seseorang yang berpenampilan mirip seperti mereka atau kebetulan mempunyai ciri-ciri yang sama dengan mereka, biasanya akan ditanya, "Encik ni Jamaah Tabligh kah?”"atau “Encik ni karkun kah?” [*] Yang lebih menyedihkan jika ada yang berpenampilan seperti mereka walaupun bukan dari kalangan mereka, kemudian terus dihukum mereka itu sebagai Jamaah Tabligh.

[*] Istilah karkun berasal dari bahasa Urdu di dalam bahasa Indonesia bermaksud juru tulis atau sekretaris. Dalam bahasa Inggeris disebut sebagai employee. Manakalah di dalam bahasa Melayu bermaksud pekerja. Istilah ini menurut jemaah tabligh merujuk kepada pekerja-pekerja agama. Sebahagian mereka ada yang menukar istilah ini dengan panggilan 'rakan seusaha'. Wallahua'lam. - (Abu Soleh).

Pro dan kontra tentang mereka pun meluas. Lalu bagaimanakah hakikat jamaah yang berkiblat ke India ini? Kajian kali ini adalah jawabannya.

Pendiri Jamaah Tabligh

Jamaah Tabligh didirikan oleh seorang sufi dari tarekat Jisytiyyah yang berakidah Maturidiyyah dan bermazhab fiqh Hanafi. Nama beliau adalah Muhammad Ilyas bin Muhammad Isma'il Al-Hanafi Ad-Diyubandi Al-Jisyti Al-Kandahlawi kemudian Ad-Dihlawi. Al-Kandahlawi merupakan nisbah dari Kandahlah, sebuah desa yang terletak di daerah Sahranfur. Sementara Ad-Dihlawi dinisbahkan kepada Dihli (New Delhi), ibukota India. Di tempat dan negara inilah, markas gerakan Jamaah Tabligh berada. Adapun Ad-Diyubandi adalah nisbah dari Diyuband iaitu madrasah terbesar bagi penganut mazhab Hanafi di semenanjung India. Sedangkan Al-Jisyti dinisbahkan kepada tarekat Al-Jisytiyah, yang didirikan oleh Mu’inuddin Al-Jisyti.

Muhammad Ilyas sendiri dilahirkan pada tahun 1303 H dengan nama asli Akhtar Ilyas. Beliau meninggal pada tanggal 11 Rajab 1363 H. (Bis Bri Musliman, hal.583, Sawanih Muhammad Yusuf, hal. 144-146, dinukil dari Jama’atut Tabligh Mafahim Yajibu An Tushahhah, hal. 2).

Latar Belakang Berdirinya Jamaah Tabligh

Asy-Syaikh Saifurrahman bin Ahmad Ad-Dihlawi mengatakan: ”Ketika Muhammad Ilyas melihat mejoriti orang Meiwat (suku-suku yang tinggal di dekat Delhi, India) jauh dari ajaran Islam, berbaur dengan orang-orang Majusi para penyembah berhala Hindu, bahkan bernama dengan nama-nama mereka, serta tidak ada lagi keislaman yang tersisa kecuali hanya nama dan keturunan, kemudian kebodohan yang kian merata, tergeraklah hati Muhammad Ilyas. Pergilah beliau kepada Syaikhnya dan Syaikh tarekatnya, seperti Rasyid Ahmad Al-Kanhuhi dan Asyraf Ali At-Tahanawi untuk membicarakan permasalahan ini. Dan beliau pun akhirnya mendirikan gerakan tabligh di India, atas perintah dan arahan dari para syaikhnya tersebut.” (Nazhrah 'Abirah I’tibariyyah Haulal Jama'ah At-Tablighiyyah, hal. 7-8, dinukil dari kitab Jama'atut Tabligh Aqa’iduha Wa Ta’rifuha, karya Sayyid Thaliburrahman, hal. 19)

Merupakan suatu hal yang ma’ruf di kalangan tablighiyyin (para pengikut jamah tabligh, red) bahawasanya Muhammad Ilyas mendapatkan tugas dakwah tabligh ini setelah kepergiannya ke makam Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam. (Jama’atut Tabligh Mafahim Yajibu An Tushahhah, hal. 3).

Markas Jamaah Tabligh

Markas besar mereka berada di Delhi, tepatnya di daerah Nizhamuddin. Markas kedua berada di Raywind, sebuah desa di kota Lahore (Pakistan). Markas ketiga berada di kota Dakka (Bangladesh). Yang menarik, pada markas-markas mereka yang berada di daratan India itu, terdapat hizb (rajah) yang berisikan Surah Al-Falaq dan An-Naas, nama Allah yang agung, dan nombor 2-4-6-8 berulang 16 kali dalam bentuk segi empat, yang dikelilingi beberapa kode yang tidak difahami. (Jama’atut Tabligh Mafahim Yajibu An Tushahhah, hal. 14)

Yang lebih menyedihkan, mereka mempunyai sebuah masjid di kota Delhi yang dijadikan markas oleh mereka, di mana di belakangnya terdapat empat buah kuburan. Dan ini menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani, di mana mereka menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh dari kalangan mereka sebagai masjid. Padahal Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, bahkan mengkhabarkan bahawasanya mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Ta'ala. (Lihat Al-Qaulul Baligh Fit Tahdziri Min Jama’atit Tabligh, karya Asy-Syaikh Hamud At-Tuwaijiri, hal. 12)

Asas dan Landasan Jamaah Tabligh

Jamaah Tabligh mempunyai suatu asas dan landasan yang sangat teguh mereka pegang, bahkan cenderung berlebihan. Asas dan landasan ini mereka sebut dengan al-usulus sittah (enam landasan pokok) atau as-sifatus sittah (sifat yang enam), dengan rinciannya seperti berikut:

Sifat Pertama: Merealisasikan Kalimat Toyyibah Laa Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah

Mereka menafsirkan makna Laa Ilaha Illallah dengan: “mengeluarkan keyakinan yang rosak tentang sesuatu dari hati kita dan memasukkan keyakinan yang benar tentang zat Allah, bahawasanya Dialah Yang Maha Pencipta, Maha Pemberi Rezeki, Maha Mendatangkan Mudarat dan Manfaat, Maha Memuliakan dan Menghinakan, Maha Menghidupkan dan Mematikan”. Kebanyakan pembicaraan mereka tentang tauhid, hanya berkisar pada tauhid rububiyyah semata. (Jama’atut Tabligh Mafahim Yajibu An Tushahhah, hal. 4).

Padahal makna Laa Ilaha Illallah sebagaimana diterangkan para ulama adalah: “Tiada sesembahan yang berhak diibadati melainkan Allah.” (Lihat Fathul Majid, karya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan Alusy Syaikh, hal. 52-55). Adapun makna merealisasikannya adalah merealisasikan tiga jenis tauhid; al-uluhiyyah, ar-rububiyyah, dan al-asma wash sifat (Al-Quthbiyyah Hiyal Fitnah Fa’rifuha, karya Abu Ibrahim Ibnu Sulthan Al-'Adnani, hal. 10). Dan juga sebagaimana dikatakan Asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan: “Merealisasikan tauhid ertinya membersihkan dan memurnikan tauhid (dengan tiga jenisnya, pen) dari kesyirikan, bid’ah, dan kemaksiatan.” (Fathul Majid, hal. 75)

Oleh kerana itu, Asy-Syaikh Saifurrahman bin Ahmad Ad-Dihlawi mengatakan bahawa di antara 'keistimewaan' Jamaah Tabligh dan para pemukanya adalah apa yang sering dikenal dari mereka bahawasanya mereka adalah orang-orang yang berikrar dengan tauhid. Namun tauhid mereka tidak lebih dari tauhidnya kaum musyrikin Quraisy Makkah, di mana perkataan mereka dalam hal tauhid hanya berkisar pada tauhid rububiyyah sahaja, serta kental dengan warna-warna tasawwuf dan filsafahnya. Adapun tauhid uluhiyyah dan ibadah, mereka sangat kosong dari itu. Bahkan dalam hal ini, mereka termasuk golongan orang-orang musyrik. Sedangkan tauhid asma was sifat, mereka berada dalam lingkaran Asya’irah serta Maturidiyyah, dan kepada Maturidiyyah mereka lebih dekat”. (Nazhrah ‘Abirah I’tibariyyah Haulal Jamaah At-Tablighiyyah, hal. 46).

Sifat Kedua: Solat dengan Penuh Kekhusyukan dan Rendah Diri

Asy-Syaikh Hasan Janahi berkata: “Demikianlah perhatian mereka kepada solat dan kekhusyukannya. Akan tetapi, di sisi lain mereka sangat buta tentang rukun-rukun solat, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya, hukum sujud sahwi, dan perkara fiqh lainnya yang berhubungan dengan solat dan toharah. Seorang tablighi (pengikut Jamaah Tabligh, red) tidaklah mengetahui hal-hal tersebut kecuali hanya segelintir dari mereka.” (Jama’atut Tabligh Mafahim Yajibu An Tushahhah, hal. 5- 6).

Sifat ketiga: Keilmuan yang Ditopang dengan Zikir

Mereka membahagikan ilmu menjadi dua bahagian. Yakni ilmu masa-il dan ilmu fadhoil. Ilmu masa-il, menurut mereka, adalah ilmu yang dipelajari di negeri masing-masing. Sedangkan ilmu fadhoil adalah ilmu yang dipelajari pada upacara  khuruj (lihat penjelasan di bawah, red) dan pada majlis-majlis tabligh. Jadi, yang mereka maksudkan dengan ilmu adalah sebahagian dari fadhoil amal (amalan-amalan utama, pen) serta dasar-dasar pedoman Jamaah (secara umum), seperti sifat yang enam dan yang sejenisnya, dan hampir-hampir tidak ada lagi selain itu.

Orang-orang yang bergaul dengan mereka tidak boleh mengingkari lagi tentang keengganan mereka untuk menimba ilmu agama dari para ulama, serta tentang minimumnya mereka pengetahuan dari buku-buku  agama Islam. Bahkan mereka berusaha untuk menghalangi orang-orang yang cinta akan ilmu, dan berusaha menjauhkan mereka dari buku-buku agama dan para ulamanya. (Jama’atut Tabligh Mafahim Yajibu An Tushahhah, hal. 6 dengan ringkas).

Sifat Keempat: Menghormati Setiap Muslim

Sesungguhnya Jamaah Tabligh tidak mempunyai batasan-batasan tertentu dalam merealisasikan sifat keempat ini, khususnya dalam masalah al-wala (kecintaan) dan al-bara (kebencian). Demikian pula perilaku mereka yang bertentangan dengan kandungan sifat keempat ini di mana mereka memusuhi orang-orang yang menasihati mereka atau yang berpisah dari mereka disebabkan perbezaan pemahaman, walaupun orang tersebut 'alim rabbani. Memang, hal ini tidak terjadi pada semua tablighiyyin, tapi inilah yang disinari oleh kebanyakan orang tentang mereka. (Jama’atut Tabligh Mafahim Yajibu An Tushahhah, hal. 8)

Sifat Kelima: Memperbaiki Niat

Tidak diragukan lagi bahawasanya memperbaiki niat termasuk pokok agama dan keikhlasan adalah tiangnya. Akan tetapi semuanya memerlukan ilmu. Disebabkan Jamaah Tabligh adalah orang-orang yang kurangnya ilmu agama, maka banyak pula kesalahan mereka dalam merealisasikan sifat kelima ini. Oleh kerana itu, engkau akan dapati mereka biasanya solat di masjid-masjid yang dibangun (dibina) di atas kuburan. (Jama’atut Tabligh Mafahim Yajibu An Tushahhah, hal. 9)

Sifat Keenam: Dakwah dan Khuruj di Jalan Allah subhanahu wata'ala

Cara merealisasikannya adalah dengan menempuh khuruj (keluar untuk berdakwah, pen) bersama Jamaah Tabligh, empat bulan untuk seumur hidup, 40 hari pada tiap tahun, tiga hari setiap bulan, atau dua kali berkeliling pada tiap minggu. Yang pertama adalah dengan menetap pada suatu daerah dan yang kedua adalah dengan cara berpindah-pindah dari suatu daerah ke daerah yang lain. Hadir pada dua majlis ta’lim setiap hari, majlis ta’lim pertama diadakan di masjid sedangkan yang kedua diadakan di rumah. Meluangkan waktu 2 jam setengah pada setiap hari untuk menjenguk orang sakit, mengunjungi ketua-ketua mereka yang berpengalaman dan bersilaturahim, membaca satu juz Al-Qur’an setiap hari, memelihara zikir-zikir pagi dan petang, membantu para jamaah yang khuruj, serta i’tikaf pada setiap malam Jum’at di markas. Dan sebelum melakukan khuruj, mereka selalu diberi hadiah-hadiah berupa konsep berdakwah (ala-ala mereka, pen) yang disampaikan oleh salah seorang anggota jamaah yang berpengalaman dalam hal khuruj. (Jama’atut Tabligh Mafahim Yajibu An Tushahhah, hal. 9)

Asy-Syaikh Dr. Sholeh bin Fauzan Al-Fauzan berkata: “Khuruj di jalan Allah adalah khuruj untuk berperang. Adapun apa yang sekarang ini mereka (Jamaah Tabligh, pen) sebut dengan khuruj maka ini bid’ah. Belum pernah ada (contoh) dari salaf tentang keluarnya seseorang untuk berdakwah di jalan Allah yang mesti dibatasi dengan hari-hari tertentu. Bahkan hendaklah berdakwah sesuai dengan kemampuannya tanpa dibatasi dengan jamaah tertentu, atau dibatasi 40 hari, atau lebih sedikit atau lebih banyak.” (Aqwal Ulama As-Sunnah fi Jama’atit Tabligh, hal. 7)

Asy-Syaikh Abdurrazzaq 'Afifi berkata: “Khuruj mereka ini bukanlah di jalan Allah, tetapi di jalan Muhammad Ilyas. Mereka tidaklah berdakwah kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah, akan tetapi berdakwah kepada (pemahaman) Muhammad Ilyas, syaikh mereka yang ada di Banglades (maksudnya India, pen). (Aqwal Ulama As Sunnah fi Jama’atit Tabligh, hal. 6)

Aqidah Jamaah Tabligh dan Para Tokohnya

Jamaah Tabligh dan para tokohnya, merupakan orang-orang yang sangat rancu dalam hal aqidah. Demikian pula kitab rujukan utama mereka Tablighi Nishab atau Fadhail A’mal karya Muhammad Zakariya Al-Kandahlawi, merupakan kitab yang penuh dengan kesyirikan, bid’ah, dan khurafat. Di antara sekian banyak kesesatan mereka dalam masalah aqidah adalah:

1. Keyakinan tentang wihdatul wujud (bahwa Allah bersatu/menyatu dengan alam ini). (Lihat kitab Tablighi Nishab, 2/407, bab Fadhail Shadaqat, cet. Idarah Nasyriyat Islam Urdu Bazar, Lahore).

2. Sikap berlebihan terhadap orang-orang soleh dan keyakinan bahawa mereka mengetahui ilmu ghaib. (Lihat Fadhail A’mal, bab Fadhail Dzikir, hal. 468-469, dan hal. 540-541, cet. Kutub Khanat Faidhi, Lahore).

3. Tawassul kepada Nabi (setelah wafatnya) dan juga kepada selainnya, serta mereka berlebih-lebihan  dalam hal ini. (Lihat Fadhail A’mal, bab Shalat, hal. 345, dan juga bab Fadhail Dzikir, hal. 481-482, cet. Kutub Khanat Faidhi, Lahore).

4. Keyakinan bahawa para syaikh sufi dapat menganugerahkan berkat dan ilmu laduni (lihat Fadhail A’mal, bab Fadhail Qur’an, hal. 202- 203, cet. Kutub Khanat Faidhi, Lahore).

5. Keyakinan bahawa seseorang dapat memperolehi ilmu kasyaf, yakni boleh menyingkap segala sesuatu dari perkara ghaib atau batin. (Lihat Fadhail A’mal, bab Dzikir, hal. 540- 541, cet. Kutub Khanat Faidhi, Lahore).

6. Hidayah dan keselamatan hanya dapat diraih dengan mengikuti tarekat Rasyid Ahmad Al-Kanhuhi (lihat Shaqalatil Qulub, hal. 190). Oleh kerana itu, Muhammad Ilyas seorang pendiri Jamaah Tabligh telah membai’atnya di atas tarekat Jisytiyyah pada tahun 1314 H, bahkan terkadang dia bangun malam semata-mata untuk melihat wajah syaikhnya tersebut. (Kitab Sawanih Muhammad Yusuf, hal. 143, dinukil dari Jama’atut Tabligh Mafahim Yajibu An Tushahhah, hal. 2).

7. Saling berbai’at terhadap pimpinan mereka di atas empat tarekat sufi: Jisytiyyah, Naqsyabandiyyah, Qadiriyyah, dan Sahruwardiyyah. (Ad-Da'wah fi Jaziratil 'Arab, karya Asy-Syaikh Sa’ad Al-Hushain, hal. 9-10, dinukil dari Jama’atut Tabligh Mafahim Yajibu An Tushahhah, hal. 12).

8. Keyakinan tentang keluarnya tangan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dari kubur baginda untuk berjabat tangan dengan Asy-Syaikh Ahmad Ar-Rifa’i. (Fadhail A’mal, bab Fadhail Ash-Shalati ‘alan Nabi, hal. 19, cet. Idarah Isya’at Diyanat Anarkli, Lahore).

9. Kebenaran suatu kaedah, bahawasanya segala sesuatu yang menyebabkan permusuhan, perpecahan, atau perselisihan -walaupun ia benar- maka mesti dibuang sejauh-jauhnya dari manhaj Jamaah. (Al-Quthbiyyah Hiyal Fitnah Fa’rifuha, hal. 10).

10. Kemestian untuk bertaqlid (lihat Dzikir Wa I’tikaf Key Ahmiyat, karya Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi, hal. 94, dinukil dari Jama'atut Tabligh ‘Aqaiduha wa Ta’rifuha, hal. 70).

11. Banyaknya cerita-cerita khurafat dan hadis-hadis lemah / palsu di dalam kitab Fadhail A’mal mereka, di antaranya apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Hasan Janahi dalam kitabnya Jama’atut Tabligh Mafahim Yajibu An Tushahhah, hal. 46-47 dan hal. 50-52. Bahkan cerita-cerita khurafat dan hadis-hadis palsu inilah yang mereka jadikan sebagai bahan utama untuk berdakwah. Wallahul Musta’an.

Fatwa Para Ulama Tentang Jamaah Tabligh

1. Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata: “Siapa sahaja yang berdakwah di jalan Allah boleh disebut “muballigh” ertinya: (Sampaikan apa yang datang dariku (Rasulullah), walaupun hanya satu ayat), akan tetapi Jamaah Tabligh India yang ma’ruf dewasa ini mempunyai sekian banyak khurafat, bid’ah dan kesyirikan. Maka dari itu, tidak boleh khuruj bersama mereka kecuali bagi seorang yang berilmu, yang keluar (khuruj) bersama mereka dalam rangka mengingkari (kebatilan mereka) dan mengajarkan ilmu kepada mereka. Adapun semata-mata khuruj ikut bersama mereka maka ini tidak boleh”.

2. Asy Syaikh Dr. Rabi’ bin Hadi Al-Madkhali berkata: “Semoga Allah merahmati Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz (atas pengecualian beliau tentang bolehnya khuruj bersama Jamaah Tabligh untuk mengingkari kebatilan mereka dan mengajarkan ilmu kepada mereka, pen), kerana jika mereka mahu menerima nasihat dan bimbingan dari ahlul ilmi maka tidak akan ada rasa keberatan untuk khuruj bersama mereka. Namun kenyataannya, mereka tidak mahu menerima nasihat dan tidak mahu rujuk (kembali) dari kebatilan mereka, disebabkan kuatnya fanatisme mereka dan kuatnya mereka dalam mengikuti hawa nafsu. Jika mereka benar-benar menerima nasihat dari ulama, nescaya mereka telah meninggalkan manhaj mereka yang batil itu dan akan menempuh jalan ahlut tauhid dan ahlus sunnah. Nah, jika demikian permasalahannya, maka tidak boleh keluar (khuruj) bersama mereka sebagaimana manhaj as-salafus soleh yang berdiri di atas Al-Qur’an dan As-Sunnah dalam hal tahzir (peringatan) terhadap ahlul bid’ah dan peringatan untuk tidak bergaul serta duduk bersama mereka. Yang demikian itu (tidak boleh khuruj bersama mereka secara mutlak, pen), disebabkan termasuk memperbanyak jumlah mereka dan membantu mereka dalam menyebarkan kesesatan. Ini termasuk perbuatan penipuan terhadap Islam dan kaum muslimin, serta sebagai bentuk ikut serta berperanan bersama-sama mereka dalam hal dosa dan kekejian. Lebih-lebih lagi mereka saling berbai’at di atas empat tarekat sufi yang padanya terdapat keyakinan hulul, wihdatul wujud, kesyirikan dan kebid’ahan”.

3. Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh rahimahullah berkata: “Bahawasanya organisasi ini (Jamaah Tabligh, pen) tidak ada kebaikan padanya. Dan sungguh ia sebagai organisasi bid’ah dan sesat. Dengan membaca buku-buku mereka, maka benar-benar kami dapati kesesatan, bid’ah, ajakan kepada peribadatan terhadap kubur-kubur dan kesyirikan, sesuatu yang tidak boleh dibiarkan. Oleh kerana itu -insya Allah- kami akan membantah dan membongkar kesesatan dan kebatilannya”.

4. Asy-Syaikh Al-Muhaddis Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah berkata: “Jamaah Tabligh tidaklah berdiri di atas manhaj Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam serta pemahaman as-salafus soleh.” Beliau juga berkata: “Dakwah Jamaah Tabligh adalah dakwah sufi moden yang semata-mata berorientasikan kepada akhlak. Adapun pembaikan terhadap aqidah masyarakat, maka sedikit pun tidak mereka lakukan, kerana -menurut mereka- boleh menyebabkan perpecahan”. Beliau juga berkata: “Maka Jamaah Tabligh tidaklah mempunyai prinsip keilmuan, yang mana mereka adalah orang-orang yang selalu berubah-ubah dengan perubahan yang luar biasa, sesuai dengan situasi dan keadaan yang ada”.

5. Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrazzaq 'Afifi berkata: “Kenyataannya mereka adalah ahlul bid’ah yang menyimpang dan orang-orang tarekat Qadiriyyah dan yang lainnya. Khuruj mereka bukanlah di jalan Allah, akan tetapi di jalan Muhammad Ilyas. Mereka tidaklah berdakwah kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah, akan tetapi kepada Muhammad Ilyas, syaikh mereka di Bangladesh (maksudnya India, pen)”.

Demikianlah selayang pandang tentang hakikat Jamaah Tabligh, semoga sebagai nasihat dan peringatan bagi  mereka yang ingin mencari kebenaran. Wallahul Muwaffiq wal Hadi Ila Aqwamith Thariq.

Disunting oleh Abu Soleh
Sumber: http://www.asysyariah.com/syariah.php?menu=detil&id_online=153

32 ulasan:

 1. salam tuan,berfikiran terbukala,sangka baik,kaji mndalam sesuatu perkara..sebelum mmbuat sesuatu kenyataan..semua tuan Allah redha dunia dn akhirat...salam

  BalasPadam
 2. Semoga Allah membuka hati kita untuk menerima kebenaran..

  BalasPadam
 3. jemaah tabligh orang bodoh berdakwah itu semua karena keberadaan orang ilmu tidak mau berdakwah...

  mereka hanya asik menyalahkan orang , membidahkan orang

  agama ini datang ke indonesia bukan dibawa angin bukan dibawa udara tapi dibawa oleh orang yang bergerak dan mendakwahkan agama...

  wahai orang-orang berilmu berdakwahlah...

  karena kalau tidak maka orang 2 bodoh , mskin yang berdakwah

  dakwahlah .....dakwah......
  jangan ngomong doank

  apa anda takut dengan waktu anda habis untuk allah

  BalasPadam
 4. assalamu alaikum warahmatullah. wahai saudaraku,mana mungkin kamu tau belum ada jaminan pada semua golongan di islam pada saat ini, maka marilah kita berlomba lomba untuk mencarinya. Bukankah apa yang ada di bumi ini pastilah tidak ada yang sempurna, kita hanya merujuk pada alQur'an dan kehidupan rasulullah. janganlah menjelekkan suatu golongan, jangan sampai kamu yang akan menghalangi orang untuk menjadi baik. kira-kira apa balasan dari allah atas itu

  BalasPadam
 5. astagfirulloh...
  salam tuan, sepertinya pengetahuan anda keliru coba kaji lagi, saya takut anda yg mempunyai lumayan ilmu Agama hadis & Al-Quran Menjadikan mudarat apalgi berani sembarangan menuduh orang lain sesat, syirik, musrik dan kafir. perkataan yg tidak benar adanya menjadi akan Fitnah sebelum berkomentar lebih baik telusuri dulu kebenarannya anda bisa terjun sendiri ikut keluar dijalan allah terbuka kok untuk siapa saja termasuk anda, apabila anda tidak suka dengan cara amalam mereka anda bisa menyamar sementara selama keluar dijalan allah tetapi harus yang lama mulai dari 3 hari s/d 4 bulan & telusuri juga ke india dsb. saya sediri yg telah keluar dijalan Allah bersama mereka merasa bahwa apa yang anada tulis diatas banyak yang melenceng dari kebenarannya, contohnya anda katakan "mereka mendirikan masjid diatas kuburan" (menyembah kuburan) selama saya kenal usaha dawah (Jemaah Tablig) saya pergi kemesjid beluma ada arahan dari orang2 tanlig untuk menyembah kuburan atau ada orang2 tablig mengingatkan bahwa di masjid ini ada kuburan sama sekali tidak ada. jadi hati2 dalam menuduh orang lain atau mencela orang lain mungkin anda tau tetang hukum gibah. sy do'akan semoga anda tuan mendapatkan hidayah dari Alloh SWT dan alloh mengampuni dosa anda Amin... Wasalam

  BalasPadam
 6. Sekarang yang membenci Jamaah Tabligh di daerah Yogyakarta sudah pada mengamalkan sholat Isyroq padahal amalan sholat isyroq terdapat di Kitab Fadhilah Amal dan Kitab Muntakhab Ahadits

  BalasPadam
 7. Alhamdulillah saya sudah baca buku dzikir pagi petang milik Salafi ternyata sama dengan isi di Kitab Fadhilah Amalliests

  BalasPadam
 8. asslaamu'alaykum.

  Tabayyun mas. yg kalian tuduhkan diatas berisi fitnah sebagiannya.

  dan lihatlah maroji dari kedua kitab (fadhilah a'mal dan muntakhob ahadits), penulis bukan pengarang hadits. beliau hanya menyadur hadits2 dari kitab2 mu'tabaroh yg disusun ulama2 mu'tabar.

  Luruskan pemahaman kalian tentang hadits dho'if, karena hadits dho'if pun masih ada kemungkinan sabda baginda nabi shollallohu'alayhi wasallam. Dan itu jauuuh lebih utama dari perkataan manusia (ulama sekalipun). Semua ahli hadits (kutubus sittah), ahli tafsir bahkan menyampaikan hadits dho'if dalam kitab2 mereka.

  Dan tidak perbedaan bahwa hadits dho'if bisa digunakan untuk fadhilah, apalagi ada riwayat lain (hadits shohih) yang menguatkannya.

  ana bukan bagian dari mereka, ana hanya cinta ummat islam ini saling ta'awanu 'alal birri wa taqwa... bukan saling mencela dan menjatuhkan...

  BalasPadam
 9. Salafy telah merosakkan minda kaum muslimin, persoalannya...jemaah tidak pun melakukan amalan penyembahan kubur,tetapi kerana makam Hadrat Nizamuddin yang berhampiran dengan Markaz Tabligh sedunia, langsung difitnah..Astaghfirullah... Bertaubatlah para Salafi, jangan menghukum andai kamu tiada bukti yang jelas..omong kosong ajaa..

  BalasPadam
 10. Walaupun tidak dinafikan Jemaah Tabligh memang mempunyai jasa2 baik dalam berdakwah, namun dakwah yg tidak didasari dgn ilmu yg benar akan merosakkan agama itu sendiri.. Realitinya jamaah tabligh berdakwah tidak memulakan dengan mengajak kepada tauhid ibadah (uluhiyah). Demikian juga byk bid'ah2 yg dibuat oleh jamaah tabligh sebagaimana sesiapa yg pernah menyertai khuruj nescaya akan melihatnya. Wallahua'lam

  BalasPadam
 11. Ini bukan kajian kerana mengandungi data yg tidak lengkap dan bersifat prejudis. Ulamak yg berfatwa ttg tabligh juga manusia biasa. Adakah mereka pernah khuruj? Buktikan salah seorang drpmereka yg pernah khuruj bersama jemaah ulamak tabligh selama beberapa tempoh. Menuduh jemaah tabligh melakukan syirik dan khurafat adalah tidak benar sama sekali. Salafi juga melakukan bid'ah dalam berdakwah tidak berdasarkan sunnah kerana melakukannya melalui internet. Dakwah adalah mempunyai nas2 yg sahih. Tunjukkan 1 nas nabi melakukan guna internet?

  BalasPadam
 12. @Raja Khalid, maaf kata mgkn anda sendiri tidak mengetahui apa sebenarnya atau bagaimana syirik yang sebenarnya. Syirik bukan semata2 menyembah selain Allah, bahkan apa2 yang sepatutnya ditujukan kepada Allah tetapi ditujukan kepada selain Allah baik i'tikad, pengamalan mahupun pertuturan maka ianya termasuk dalam kesyirikan. Sila kembali mengaji pengertian "Laa ilaaha illallah" makna dan tuntutan yang terdapat didalamnya. Wallahua'lam

  BalasPadam
 13. @Raja Khalid; Komen anda "Salafi juga melakukan bid'ah dalam berdakwah tidak berdasarkan sunnah kerana melakukannya melalui internet. Dakwah adalah mempunyai nas2 yg sahih. Tunjukkan 1 nas nabi melakukan guna internet?"

  Sekali lagi anda sendiri telah menunjukkan kejahilan anda tentang bid'ah. Bid'ah itu tidak berlaku pada masalah keduniaan sebagaimana sabda baginda:

  اتنم اعلم بأمور الدنياكم

  "Kamu lebih mengetahui tentang urusan dunia kamu." (HR. Muslim)

  Dalam riwayat lain:

  إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر

  "Sesungguhnya aku tdk lain adalah seorang manusia, jika aku menyuruh kamu dalam sesuatu urusan agama, maka berpeganglah dengannya. Sebaliknya apabila aku menyuruh kamu dengan sesuatu dari pandangan peribadiku, maka sesungguhnya aku tidak lain hanyalah manusia sahaja." (HR. Muslim no: 2362)

  Semoga Allah memberi kita hidayahNya... Wallahua'lam

  BalasPadam
 14. salam kepada tuaan yang menulis blog ini.. sekiranya tuan buat usaha agama ini, tuan lebih baik dari saya.. semoga Allah merahmati kamu.

  BalasPadam
 15. Wa'alaikumussalam wrt.. Kita sama2 berusaha menambahkan ilmu dan menyebarkannya dan berusaha mengikuti cara dakwahnya para nabi menurut kemampuan kita.. Semoga Allah memberkati kita semua..

  BalasPadam
 16. aku insan yg bergelumang dengan kejahilan..manusia-manusia tabligh inilah yang telah mengajak@dakwah aku kepada Rabku. Aku percaya usaha mereka bilamana aku..bersolat hajat meminta Rabku menunjukkan aku akan kebenaran usaha mereka..Rabku telah membawa aku bertemua dengan kekasihNya bagi membenarkan usaha mereka..lantas aku menyertai mereka..aku sangat percaya usaha inilah yang sangat dimusuhi oleh sayitan yang akan menggunakan segala tipudaya..bagi manusia meninggalkan usaha untuk menyebarkan agama ini. Syaitan lebih takuti 'api' kecil yang berada di belukar berbanding 'api' besar yang berada di kepungan. May AlLah SWT Bless All Of Us

  BalasPadam
 17. @Mosa, jika begitu bagaimana sekiranya orang yang mengikuti ajaran Al-Arqam/Abuya yang telah difatwakan oleh fatwa Majlis ugama di Malaysia mahupun di Indonesia ini sebagai sesat dan menyelisihi akidah ahli sunnah wal jamaah, namun org tersebut dahulu sebelum mengikuti al-Arqam dia merupakan seorang yang banyak melakukan kejahatan/maksiat sehingga dia berdoa kepada Rabb agar memperolehi hidayah dan akhirnya dia bertemu jemaah ini (Al-Arqam).

  Adakah dengan bertemunya dia dengan jemaah-jemaah tertentu itu boleh menentukan kebenaran jemaah tersebut secara pasti?

  Contoh saya ini tidak terhad kepada jemaah Al-Arqam sahaja, terdapat banyak lagi org yg mendapat hidayah dari jalan yang berbeza-beza, bahkan ada yang dari jalan kesesatan dahulu baharulah kepada jalan kebenaran.

  Ukurlah kebenaran itu dengan dalil/hujah daripada Al-Quran dan As-Sunnah bukan dengan perasaan atau dengan perkiraan atau dengan pengalaman. Pandangan, perkiraan dan pengalaman manusia itu berbeza-beza.

  Sabda Rasulullah s.a.w: "Umatku akan berpecah kepada 73 golongan, kesemua keneraka kecuali satu iaitu al-Jamaah." Dalam riwayat lain: "Mereka yang berpegang dengan sunnahku dan para sahabat." (Riwayat Tirmizi dll)

  Ini menunjukkan jalan kebenaran itu hanyalah satu. Namun jalan yang lain itu, nabi masih menyebut "Ummatku" menunjukkan mereka masih lagi Islam. Samalah juga dengan "Tabligh" Mereka juga masih lagi muslim dan mukmin. Kecuali jikalau ada diantara mereka yang melakukan amalan syirik. Wallahua'lam

  Bagaimana hendak mengetahui jalan kebenaran? Bagi menjawab persoalan tersebut lihat sabda Rasulullah s.a.w ini: "Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang mana selama kamu berpegang kepada keduanya kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya, iaitu kitabullah (Al-Quran) dan sunnah rasulnya (hadis)." (Riwayat Malik dalam Al-Muwattho' dan Muslim)

  Wallahua'lam

  BalasPadam
 18. Perbezaan jemaah tabligh ialah kami dididik berkenaan semua hal dalam dunia ni adalah ibadah dari bangun tidur hingga tidur semula adalah ibadah... Dalilnya tidak dijadikan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah... Manakala kamu membezakan antara ibadat dan muamalat sehingga kamu terlalu memandang berat hal ibadat sehingga senang menuduh sesat... Dan memandang ringan hal muamalat sehingga menghalalkan pelbagai cara...

  BalasPadam
 19. Untuk makluman Anonymous, orang-orang awam ditempat saya ada yang mengadu tentang keadaan orang-orang Tabligh dimana mereka hanya suka duduk sesama mereka dan di dalam majlis mereka sahaja.

  Apabila ada majlis ceramah yang bukan dari kelompok mereka, mereka tidak mahu menyertainya. Dan saya tidak nafikan ada diantara mereka yang berfikiran terbuka.

  Dan saya sendiri dapati kebanyakan dari mereka sangat mudah bertutur tentang akidah dan sunnah dalam pengetahuan yang terbatas sekali. Padahal di dalam sahih Al-Bukhari Imam Bukhari menyatakan "Bab berilmu sebelum berkata dan beramal." Yang sepatutnya ditempuh oleh mereka yang semangat untuk berdakwah mengajak kepada Islam adalah menuntut ilmu terlebih dahulu dengan guru. Bukan sebatas pembacaan daripada buku2 sahaja. Apalagi jika buku rujukan mereka hanya terbatas pada beberapa buku sahaja seperti Fadhail A'mal dan Muntakhab Ahadis.

  Saya sendiri akui saya sangat senang sekali melihat sunnah-sunnah zahir yang diamalkan oleh orang-orang Tabligh seperti berjanggut, tidak Isbal iaitu tidak melabuhkan pakaian/kain sarung melebihi buku lali (mata kaki), memakai baju melebihi paras paha atau lutut (gamis/kurta) dan menghidupkan sunnah bersugi sebelum ketika berwuduk dan sebelum solat. Sunnah-sunnah sangatlah baik dan perlu dicontohi oleh semua orang Islam. Itulah kelebihan yg saya akui ada pada golongan Tabligh.

  Teguran kesalahan2 lain itu, perlulah diperbetulkan dan tidak dibiarkan tanda kita cinta pada kebenaran, bukan taksub pada golongan.

  Wallaha'lam

  BalasPadam
 20. sungguh tanda tanda akhir zaman trlhat. .brstulah umat islam jngn sling menjathkan. .hanya 1 agma yg lurus dan dridhai Allah subhanahu wata'ala. .yaitu islam

  BalasPadam
 21. Nabi SAW. Bersabda "akan selalu ada dari kalangan umatku, orang-orang yang menegakkan perintah-perintah Allah, mereka tidak takut akan celaan orang-orang yang menghina dan menentang mereka. Mereka tetap menegakkan agama Allah, sehingga datang keputusan Allah (hari kiamat) sedang mereka masih tetap dalam keadaan demikian."(Hr.bukhari - muslim)

  Walaupun banyak yg mencela kita harus tetap menegakkan agama Allah

  BalasPadam
 22. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  BalasPadam
 23. bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

  BalasPadam
 24. bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

  BalasPadam
 25. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  BalasPadam
 26. bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

  BalasPadam
 27. Assalamu’alaikum wr wb
  Apakah Jamaah Tabligh Gerakan Sesat?
  Ulama Wahabi Salafi menganggap Jamaah Tabligh adalah gerakan sesat. Sedang ulama Sunni lain seperti Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili menganggap JT sebagai gerakan dakwah yang sangat baik.
  Oleh A. Fatih syuhud
  Ditulis untuk Buletin Al-Khoirot
  Pondok Pesantren Al-Khoirot Malang
  Apakah Jamaah Tabligh (JT) itu gerakan sesat? Pertanyaan ini diajukan oleh salah seorang alumni PP Al-Khoirot sekitar dua bulan lalu melalui SMS.[1]

  Pertanyaan tersebut wajar diajukan karena Jamaah Tabligh merupakan gerakan da’wah yang lahir dan berkembang di luar Indonesia, tepatnya di India. Sehingga tidak banyak santri dan kyai Indonesia yang memahami gerakan da’wah JT saat gerakan ini mulai masuk ke Indonesia. Apalagi ada pendapat beberapa ulama Arab Saudi yang menganggap JT sebagai gerakan sesat, bid’ah dan bahkan syirik. Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, misalnya, berfatwa demikian:
  “Adapun jama’ah (firqah) tabligh yang terkenal dari India itu, di dalamnya terdapat khurafat-khurafat, bid’ah-bid’ah dan kesyirikan-kesyirikan. Maka tidak boleh khuruj (keluar) bersama mereka. Kecuali kalau ada ulama yang ikut bersama mereka untuk mengajari mereka dan menyadarkan mereka, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau untuk mendukung mereka, maka tidak boleh, karena mereka memiliki khurafat dan bid’ah. Dan orang alim yang keluar bersama mereka hendaknya menyadarkan dan mengembalikan mereka kepada jalan yang benar.” [2]
  Shaleh Fauzan al Fauzan[3] memiliki pendapat yang hampir serupa dengan mengatakan bahwa “Jamaah Tabligh adalah kelompok bid’ah shufiyyah, maka tidak boleh berjalan dan bermajelis dengan mereka.”[4]
  Muhammad Nashiruddin Al Albani[5] saat ditanya soal Jamaah Tabligh menjawab, “Yang saya yakini bahwa da’wah tabligh adalah: sufi gaya baru. Da’wah ini tidak berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Khuruj yang mereka lakukan dan yang mereka batasi dengan tiga hari dan empat puluh hari, serta mereka berusaha menguatkannya dengan berbagai nas, sebenarnya tidak memiliki hubungan dengan nash secara mutlak.” [6]

  BalasPadam
 28. Assalamu’alaikum wr wb
  Apakah Jamaah Tabligh Gerakan Sesat?
  Ulama Wahabi Salafi menganggap Jamaah Tabligh adalah gerakan sesat. Sedang ulama Sunni lain seperti Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili menganggap JT sebagai gerakan dakwah yang sangat baik.
  Oleh A. Fatih syuhud
  Ditulis untuk Buletin Al-Khoirot
  Pondok Pesantren Al-Khoirot Malang
  Apakah Jamaah Tabligh (JT) itu gerakan sesat? Pertanyaan ini diajukan oleh salah seorang alumni PP Al-Khoirot sekitar dua bulan lalu melalui SMS.[1]

  Pertanyaan tersebut wajar diajukan karena Jamaah Tabligh merupakan gerakan da’wah yang lahir dan berkembang di luar Indonesia, tepatnya di India. Sehingga tidak banyak santri dan kyai Indonesia yang memahami gerakan da’wah JT saat gerakan ini mulai masuk ke Indonesia. Apalagi ada pendapat beberapa ulama Arab Saudi yang menganggap JT sebagai gerakan sesat, bid’ah dan bahkan syirik. Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, misalnya, berfatwa demikian:
  “Adapun jama’ah (firqah) tabligh yang terkenal dari India itu, di dalamnya terdapat khurafat-khurafat, bid’ah-bid’ah dan kesyirikan-kesyirikan. Maka tidak boleh khuruj (keluar) bersama mereka. Kecuali kalau ada ulama yang ikut bersama mereka untuk mengajari mereka dan menyadarkan mereka, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau untuk mendukung mereka, maka tidak boleh, karena mereka memiliki khurafat dan bid’ah. Dan orang alim yang keluar bersama mereka hendaknya menyadarkan dan mengembalikan mereka kepada jalan yang benar.” [2]
  Shaleh Fauzan al Fauzan[3] memiliki pendapat yang hampir serupa dengan mengatakan bahwa “Jamaah Tabligh adalah kelompok bid’ah shufiyyah, maka tidak boleh berjalan dan bermajelis dengan mereka.”[4]
  Muhammad Nashiruddin Al Albani[5] saat ditanya soal Jamaah Tabligh menjawab, “Yang saya yakini bahwa da’wah tabligh adalah: sufi gaya baru. Da’wah ini tidak berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Khuruj yang mereka lakukan dan yang mereka batasi dengan tiga hari dan empat puluh hari, serta mereka berusaha menguatkannya dengan berbagai nas, sebenarnya tidak memiliki hubungan dengan nash secara mutlak.” [6]

  BalasPadam
 29. APAKAH KHURUJ 3 HARI, 40 HARI, DAN 4 BULAN ITU BIDAH
  Apakah khuruj 3 hari, 40 hari, dan 4 bulan itu bidah ?
  Mereka berkata, khurujnya ahli dakwah selama 3 hari, 40 hari atau 4 bulan adalah bidah, sebab nabi saw dan para shohabatnya tidak pernah melakukannya, para tabiin dan juga para imam ?

  Khuruj 3 hari, 40 hari dan 4 bulan
  Entah apa yang terjadi pada manusia hari ini, para penuduh yang berkata bahwa khuruj fi sabilillah itu bidah, nampaknya lebih menyukai kondisi manusia yang tetap dalam kelalaian dan kemaksiatan serta jauh dari ketaatan, daripada berbongdong-bondongnya manusia bertaubat dan khuruj untuk mengishlah diri mereka serta tutut mendakwahkan agama pada manusia ?
  Dan seandainya seorang ahli maksiat berubah menjadi taat itu tidak diterima oleh mereka, sebab (menurut tanggapan mereka) pelaku bidah itu tidak dapat diharapakan taubatnya.
  Berdasarkan hadits nabi saw “ Barangsiapa membuat sesuatu yang baru dalam perkara (agama) kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka dia tertolak” (bukhari :III, kitab shulh, Ibnu Majah:1/7), berarti segala ketaatan orang tersebut sebagai hasil khurujnya atau melalui khuruj, sehingga ia dapat meninggalkan dosa-dosa besar dan berbagai kemaksiatan serta kerusakan adalah tertolak disisi mereka, sebab mereka menganggap segala sesuatu yang dibuat untuk sesuatu yang batil itu adalah batil.
  Demikianlah tuduhan mereka kepada ahli dakwah dan tabligh serta orang-orang yang telah berubah menjadi baik dengan perantara dakwah dan khuruj fi sabilillah. Mereka menolak taubatnya para pelacur, penzina, koruptor, pencuri, pemabuk dan sebagainya, yeng telah bertaubat melalui usaha dakwah hanya karena mereka itu pernah khuruj bersama jamaah tabligh.
  Syaikh aiman abu syadzi katakan, “ Inilah yang terjadi, mereka para pendengki menganggap baik para pelaku maksiat, yang diharapkan dapat bertaubat. Sebaliknya, mereka menjelekkan dakwah dan amal-amal yang menyertainya yang dapat mendatangkan hidayah, hanya karena tuduhan; bahwa penentuan waktu 3 hari, 40 hari dan 4 bulan adalah bidah, karena sesuatu yang dilakukan untuk kebatilan adalah batil, dan barangsiapa yang menciptakan sesuatu yang baru dalam perkara (agama) ini , yang bukan darinya, maka dia tertolak.
  Bidah secara khusus bermakna telah keluar dari aturan yang telah dibuat oleh Dzat pembuat syariat, yaitu Allah SWT. Dengan ketentuan seperti ini , maka segala sesuatu yang jelas dan dilakukan untuk berhubungan dengan agama atau tidak keluar dari aturan syariat, tidak termasuk bidah.

  BalasPadam
 30. saya ini orang bodoh, miskin, penuh dosa dan kejahilan. dan jamaah yang anda bilang bodoh itulah yang menjadikan saya berubah. memang benar jamaah tabligh kebanyakan miskin akan ilmu karena mereka berasal dari orang-orang seperti saya. namun jika bukan mereka, siapa yang mengajak orang-orang seperti saya berubah, orang yang bertato, preman, ahli maksiat. merekalah yang menyampaikan kalimat "la ila ha illallah". dan sekarang saya tidak ingin anak-anak saya nantinya menjadi orang bodoh seperti saya dulu, saya ingin anak-anak saya hafiz hafizah dan 'alim sehingga generasi penerus usaha dakwah ini tidak seperti apa yang anda paparkan.

  insyaAlloh minggu ini khuruj 1 hari. insyaAllah dakwah sampai kiamat
  assalamu'alaikum :)

  BalasPadam
 31. Susah memberikan penjelasan kepada org yg sudah terbiasa mengamalkan sesuatu hal yg salah. Marilah kita belajar lagi untuk mencari kebenaran dan bukan mempertahankan pendapat kita.

  BalasPadam
 32. Tauhid dibagi 3 itu bidah munkarot

  BalasPadam