Saturday, July 14, 2018

KISAH HAATIM Al-ASHAM PERGI HAJI

Haatim al-Asham (*) termasuk di antara pembesar orang-orang soleh. Hatinya sudah rindu ingin menunaikan haji pada suatu tahun di antara tahun-tahun yang ada. Namun dia belum jua memiliki biaya untuk menunaikan haji, tidak boleh mengadakan perjalanannya, bahkan haji itu tidak wajib tanpa meninggalkan biaya hidup bagi anak-anaknya tanpa keredhaan mereka.
Ketika waktu yang dijanjikan telah tiba, puterinya melihat dirinya bersedih dan menangis, sedang kesolehan terdapat pada puterinya tersebut. Dia berkata kepadanya, “Wahai ayahku, apa gerangan yang membuat engkau menangis?
Dia berkata, “Haji telah tiba.”
“Lalu mengapa engkau tidak pergi haji?” tanya sang puteri.
“Nafkah” jawab sang ayah.
“Allah yang akan memberikan engkau rezeki,” jawab si puteri.
“Lalu apa nafkah kalian?” tanya sang ayah lagi.
“Allah yang akan memberikan kami rezeki,” jawab sang puteri.
“Tetapi perkara ini terpulang kepada ibumu,” kata sang ayah.
Pergilah puterinya tersebut untuk mengingatkan Sang ibu. Hingga akhirnya, ibu dan anak-anak lelakinya berkata kepada Hatim, “Pergilah haji, Allah yang akan memberikan kami rezeki.”
Hatim pun berangkat pergi haji. Dia hanya meninggalkan nafkah untuk tiga hari buat mereka.
Dia berangkat pergi haji sementara tidak ada sesen pun harta bersamanya yang dapat digunakan untuk mencukupi keperluannya. Dia berjalan di belakang kafilah. Di awal perjalanan, seekor kalajengking menyengat pemimpin kafilah, membuat mereka bertanya siapa yang dapat meruqyah dan mengubatinya. Mereka pun mendapati Hatim. Lantas dia meruqyahnya sehingga Allah menyembuhkan pemimpin kafilah dari kebinasaannya.
Pimpinan kafilah berkata, “Nafkah pulang dan pergi (Haatim), saya yang akan menanggungnya.”
Haatim pun berdoa, “Ya Allah, ini adalah pemeliharaanMu kepadaku, maka perlihatkanlah pemeliharaanMu kepada keluargaku.”
Setelah berlalu masa tiga hari sementara nafkah yang ditinggalkan di sisi anak-anak telah kehabisan. Mulailah rasa lapar menyelubungi mereka, sehingga mereka mulai mencela si anak perempuan. Namun dia hanya tertawa. Mereka berkata, “Apa yang membuatmu tertawa sementara rasa lapar hampir membunuh kita.” Dia balik bertanya, “Ayah kita ini Razzaq (Yang Memberi Rezeki) atau yang memakan rezeki?”
“Yang memakan rezeki, kerana ar-Razzaq itu hanyalah Allah,” jawab mereka.
“Kalau begitu telah pergi yang memakan rezeki dan tinggallah Yang Memberi Rezeki (ar-Razzaq),” jawab anak perempuan.
Ketika dia tengah berbicara dengan mereka, tiba-tiba pintu diketuk. “Siapa di pintu?” tanya mereka.
“Sesungguhnya Amirul Mukminin (gelaran bagi khalifah atau pemimpin negara - penyunting) meminta air minum kepada kalian,” jawab si pengetuk pintu.
Kemudian, mereka pun memenuhkan bekas dengan air. Minumlah Sang Khalifah, maka dia merasakan kelazatan pada air tersebut yang belum pernah dirasakannya. Dia bertanya, “Dari mana kalian mendapatkan air ini?” “Dari rumah Haatim,” jawab mereka. “Kalian panggil dia supaya aku dapat membalas budinya,” perintah Khalifah. “Dia sedang menunaikan haji,” jawab mereka. Maka Amirul Mukminin melepaskan tali pinggangnya –dan itu merupakan tali pinggang yang dibuat dari kain tenun mewah yang bertabur permata– seraya berkata, “Ini untuk mereka (keluarga Haatim).” Kemudian dia berkata, “Sesiapa yang memiliki tangan atasku –iaitu sesiapa yang mencintaiku-?” Maka setiap menteri dan pedagang melepaskan tali pinggang mereka untuk mereka hingga bertompuklah tali pinggang-tali pinggang tersebut. Kemudian salah seorang pedagang membeli semua tali pinggang tersebut dengan emas sepenuh rumah yang dapat mencukupkan keperluan mereka (keluarga Haatim) hingga ajal menjemput, lalu mengembalikan lagi tali pinggang-tali pinggang itu kepada mereka (para pemiliknya).
Mereka (keluarga Haatim) membeli makanan dan tertawa ceria. Namun si anak perempuan pula menangis. Sang ibu berkata kepadanya, “Keadaanmu sungguh menghairankan wahai puteriku. Ketika kami menangis kerana lapar, kamu malah tertawa. Namun ketika Allah telah memberikan jalan keluar kepada kita, kamu malah menangis?!”
Sang anak menjawab, “Makhluk yang tidak menguasai manfaat mahupun madharat untuk dirinya sendiri ini (iaitu Khalifah) melihat kepada kita dengan pandangan hiba yang mencukupkan kita dari kematian, lalu bagaimana kiranya dengan Raja segala raja?!”
Itulah kepercayaan (thiqah) kepada Allah.
Itulah kepercayaan kepada ar-Razzaaq yang memiliki kekuatan lagi sangat kukuh.
Itulah kekuatan iman dan kekuatan tawakkal kepada Allah.
Maha suci Allah, di mana kita dibanding mereka?!
Ketika Allah memilih engkau untuk menempuh jalan hidayahNya, bukanlah kerana engkau istimewa atau kerana ketaatan yang engkau kerjakan! Namun itu semata rahmat dariNya yang menyelimutimu. Boleh jadi, Allah akan mencabutnya darimu bila-bila saja. Oleh kerana itu, janganlah engkau tertipu dengan amalanmu mahupun ibadahmu! Janganlah engkau kira kecil amalan orang-orang yang telah sesat dari jalanNya!
Seandainya bukan kerana rahmat Allah kepadamu, nescaya engkau sudah menduduki tempatnya.
Ulangilah membaca kisah ini dengan perlahan dan tenang!
Dari fawaid asy-Syaikh Fawwas al-Madkhali hafizhahullah. Dinukil dari Sahab (http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=137426)
Sumber : Majmu’ah an-Nahjul Wadhih
Alih bahasa : Syabab Forum Salafy

(*) Haatim Al-Asham seorang yang zuhud yang menjadi teladan Rabbani. Nama sebenar beliau Haatim bin 'Unwan bin Yusuf, kuniah (gelaran) beliau Abu Abdurrahman. Dikatakan selain beliau seorang zuhud, yang mempunyai kata-kata yang Jalil (mulia), wa'iz (pemberi nasihat) yang berhikmah, beliau juga dikatakan sebagai "Luqman Hazihi Al-Ummah" maksudnya Luqman (al-Hakim) bagi umat ini. Berkata Abul Qasim bin Mandah, dan Abu Tahir As-Salafi: Haatim Al-Asham wafat pada tahun 237 Hijrah. (Siyar A'lam An-Nubala, Az-Zahabi).

Disunting oleh: Mohd Safwan B. Mohd Rusydi

No comments:

PENERANGAN MENGENAI ASAS AKIDAH

Risalah Pertama dari Kumpulan Risalah Penerangan Mengenai Asas Akidah Apabila ditanya Siapakah Tuhan engkau? Maka jawablah: Tuhanku ialah Al...