MEMBANTAH SYUBHAT-SYUBHAT INGKARUS SUNNAH (ANTI HADIS/QURANIYYUN)

Golongan kelompok ingkarus sunnah (Anti hadis) melaungkan syubhat-syubhat yang dapat di ringkaskan menjadi beberapa bahagian:

Syubhat Pertama.

Memadai bagi kita Kitabullah saja kerana ia telah menjelaskan kepada kita semua urusan agama dengan segala perinciannya sehingga kaum muslimin tidak perlukan As-Sunnah sebagai sumber pensyariatan dan pengambilan hukum sebagaimana disampaikan oleh tokoh mereka Abdullah Chakraawaali dalam majalah Isyaatul Quran hal. 49 edisi ketiga tahun 1902 M: “Sesungguhnya Alkitab Almajid (Al-Quran) telah menjelaskan segala sesuatu yang diperlukan dalam agama ini dengan terperinci dan diterangkan dari semua aspeknya. Maka apa perlunya kita terhadap wahyu yang khafi (tidak tertulis) dan kepada As-Sunnah? hal ini ditegaskan lagi olehnya dalam buku Tarku Iftra’ Taamul hal 10 dengan pernyataannya: kitabullah telah sempurna dan terperinci tidak memerlukan penjelasan dan tidak perlu tafsiran oleh Muhammad s.a.w dan penjelasan baginda atau pelajaran amaliyah darinya. [Lihat Al-Quraniyun wa Syubhatuhum haula Assunnah hal.210]

Bantahan.

Benar, telah disepakati bersama bahawa Al-Quran telah menjelaskan asas-asas syariat dan sebahagian dari perincian juziyahnya, akan tetapi apa yang didakwakan mereka bahawa Al-Quran telah menjelaskan segala sesuatu yang ada dalam syariat islam ini baik asas-asas atau perincian juziyahnya (bahagiannya) yang diperlukan dalam agama merupakan kedustaan kerana bagaimana mereka mengetahui jika solat itu lima waktu dengan perincian jumlah rakaat dan bacaan dalam setiap gerakan solat dan berapa ukuran nisab dan zakat yang diambil dan lain-lainnya, bukankah perkara itu diketahui dari Rasulullah. Jika Al-Quran telah menjelaskan seluruh agama sehingga tidak memerlukan penjelasan dan tafsir Rasulullah sebagaimana diyakini oleh mereka maka apa faedahnya Allah memerintahkan Rasulullah s.a.w untuk menjelaskannya kepada manusia dan mengapa kita diperintahkan untuk taat dan melaksanakan seluruh apa yang diprintahkan Rasulullah s.a.w dan menjauhi yang dilarangnya?.

Dr Mustafa As-Sibaa’i memberikan pernyataan yang benar dalam permasalahan ini dalam kitab Difaa’ Anil Hadis Nabawiy hal 102, dia berkata: Sesungguhnya Allah tidak menetapkan (secara nas) dalam kitabNya semua perincian juziyah dari juziyat (bahagian dari beberapa bahagian) syariat akan tetapi menjelaskan asas-asas, kaedah-kaedah dan dasar-dasar umum syariat, dan diantara asas-asas yang dijelaskan Al-Quran adalah beramal dengan sunnah Rasulullah s.a.w, sebagaimana dalam firmanNya.
وَمَآءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا
“Apa-apa yang diberikan Rasul kepada kamu maka terimalah ia.Dan apa-apa yang dilarangnya bagi kamu maka tinggalkanlah.” [Al Hasyr :7] [Dinukil dari Al-Quraniyun hal 211-212]
Mungkin perkara itu kerana mereka salah dalam memahami firman Allah:
لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُوْلِي اْلأَلْبَابِ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
“Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.” [Yusuf 12:111]
Yang mereka fahami kata (تَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْئٍ) bermakna menjelaskan segala sesuatu secara terperinci juziyah (bahagian) syariat ini. Padahal para ahli tafsir menjelaskan bahawa maksudnya adalah menjelaskan dan menyebutkan asas-asas syariat, seperti apa yang dinyatakan Imam At-Tabari dalam Tafsir Tobari 13/91: “Dan Al-Quran adalah penjelas segala apa yang diperlukan para hamba dari penjelasan perintah, larangan, penghalalan, pengharoman, ketaatan dan kemaksiatan terhadap Allah.” [Lihat Al-Quraniyun hal 213]
Dan Asy-Syaukani berkata dalam Fathul Qadir 3/61: “Dan bukanlah yang dimaksudkan disini apa yang ditunjukkannya dari keumuman akan tetapi yang dimaksud adalah penjelasan asas-asas dan syariat.” [Lihat Al-Quraniyun hal 213].
Kemudian dari kesalahan ini mereka membangunkan pemikiran meninggalkan dan mengingkari selain Al-Quran sebagai sumber pengambilan hukum dalam Islam.
Syubhat Kedua.

As-Sunnah bukan wahyu Allah SWT akan tetapi ia adalah ucapan-ucapan yang dinisbahkan kepada Rasulullah s.a.w secara dusta tanpa ada hubungan dalam keluarnya Sunnah tersebut dari Nabi s.a.w dengan wahyu bahkan tidak turun kepada baginda wahyu kecuali yang terkandung dalam Al-Quran sahaja.
Berkata Abdullah: “Sesungguhnya kami tidak diperintahkan kecuali hanya mengikuti apa yang telah diturunkan Allah SWT berupa wahyu, dan seandainya kita benarkan adanya pengesabhan sebahagian hadis dengan cara mutawatir kepada Nabi s.a.w akan tetapi walaupun demikian tidaklah menjadikan kita wajib mengikutinya karena dia bukanlah wahyu yang turun dari Allah SWT.” [Dinukil dari Al Quraniyun hal 214]
Bantahan.

Pendapat As-Sunnah bukan wahyu dari Allah adalah salah, apatah lagi kalau dikatakan itu hanyalah ucapan yang disandarkan kepada baginda s.a.w secara dusta kerana mereka sendiri mengakui adanya hadis-hadis yang diriwayatkan secara mutawatir yang meniadakan kemungkinan adanya kedustaan bahawa hadis tersebut berasal dari Rasulullah s.a.w dan jikalau demikian maka ada disana hadis-hadis yang benar-benar bersumber dari Rasulullah s.a.w.

Adapun As-Sunnah pasangannya adalah Al-Quran dan sama-sama wahyu yang diturunkan Allah kepada baginda s.a.w sebagaimana firman Allah.
وَمَايَنطِقُ عَنِ الْهَوَى. إِنْ هُوَ إِلاَّوَحْيٌ يُوحَى .عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى
“Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemahuan hawa nafsunya Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya), yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat.” [An-Najm 53:3-5]
Berkata Al-Qurtubiy dalam tafsirnya: “Dalam ayat ini ada penjelasan bahawa As-Sunnah adalah wahyu yang diturunkan dari Allah SWT [Lihat Al Quraniyun hal.216]. Apatah lagi Allah mengancam RasulNya dengan ancaman yang keras ketika menjelaskan hakikat kedudukan baginda dalam penyampaian agama Islam dalam firmanNya:
وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ اْلأَقَاوِيلِ لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ . ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ
“Seandainya dia (Muhammad) mengadakan sebahagian perkataan atas (nama) Kami, nescaya benar-benar Kami pegang dia pada tangan kanannya Kemudian benar-benar Kami potong urat tali jantungnya.” [Al Haaqoh: 45-46]
Apakah mungkin setelah ancaman yang keras ini Rasulullah s.a.w berkata dan berbuat dengan dasar hawa nafsu atau keinginannya semata-mata? Padahal baginda s.a.w adalah seorang yang sangat jujur, jikalau begitu tidaklah mungkin baginda berkata dan berbuat atau menyetujui sesuatu yang bersangkutan dengan agama kecuali dari pemberitahuan dan keizinan dari Allah SWT dan tidak ada jalan untuk mendapatkan hal itu dari seorang makhluk kepada penciptanya kecuali dengan jalan wahyu yang tentunya menurut definisi syar’i.
Dengan demikian jelaslah bahawa As-Sunnah adalah wahyu dari Allah SWT, sehingga baginda bersabda.
Ketahuilah sesungguhnya diturunkan kepada ku Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya, ketahuilah akan datang seseorang yang kenyang duduk diatas pembaringannya berkata: “Berpegang teguhlah kepada Al-Quran ini sahaja, semua yang kamu dapati padanya halal maka halalkan dan yang kamu dapati padanya satu keharaman maka haramkanlah.” [HR Ahmad 4/131 dan Abu Daud 5/11]
Kemudian jika melihat dan meninjau amalan para sahabat, didapati mereka beramal dengan amalan-amalan yang diperintahkan Rasulullah kepada mereka dan tidak ada nasnya dalam Al-Quran sedangkan Allah tidak menghukum Rasulullah s.a.w dan para sahabatnya kerana hal itu, hal ini menunjukkan sunnah Rasulullah s.a.w tidak lepas dari wahyu Allah SWT dan menjadi dalil yang tegas akan kesahihan amalan mereka dalam beragama dengan sunnah Rasulullah s.a.w yang juga merupakan wahyu dari Allah.
Berkata Sayyid Rasyid Ridha dalam Tafsir Al-Manar 8/308: “Tidak diragukan lagi bahawa mengikuti Rasulullah s.a.w dalam hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan perkara agama dari baginda termasuk dalam keumuman apa yang diturunkan kepada kita, kerana Allah SWT memerintahkan kita untuk mengikuti dan mentaatinya dan mengkhabarkan kita bahawa baginda adalah utusan penyampai risalahNya sebagimana dalam firanNya:
وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
“Dan Kami turunkan kepada engkau Al-Quran, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka supaya mereka memikirkan.” [An-Nahl 16:44]
Dan majoriti ulama berpendapat bahawa hukum-hukum syariat yang ada di dalam As-Sunnah adalah wahyu dari Allah dan wahyu tersebut tidak terbatas hanya pada Al-Quran.” [Dinukil dari Al-Quraniyun hal 216]
Dengan demikian As-Sunnah adalah pendamping Al-Quran dan ia adalah wahyu seperti Al-Quran hampir tidak dapat difahami Al-Quran sebagaimana yang wajib dipahami darinya kecuali kembali melihat As-Sunnah. [Lihat Manzilatus Sunnah Fi Tasyri’ Al Islamiy karya Muhgammad Amaan Al Jaamiy hal. 19]
Syubhat Ketiga.

Mengikuti As-Sunnah bererti telah menyekutukan Allah dalam Hukum padahal Allah telah melarang hal itu dalam firmanNya:

إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ للهِ
“Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah.” [Al-An’am: 57]
Berkata Abdullah Cakrawaali dalam kitab Al-Mubaahathah hal 42 bahawa hadis-hadis yang menganjurkan untuk mengikuti ucapan dan perbuatan serta persetujuan para Rasul padahal ada kitabullah merupakan alasan klasik yang kuno dan Allah SWT mensucikan para Rasul dan NabiNya dari hadis-hadis ini bahkan menjadikan hadis-hadis ini sebagai kekufuran dan kesyirikan terhadap Allah [Lihat Al Quraniyun hal 219] kemudian pernyataan ini ditafsirkan oleh Khajah Ahmaduddin dalam Tafsir Bayaan linas 2/395 dan 445: “Orang-orang telah memalsukan jalan-jalan periwayatan untuk menghidupkan kesyirikan dan mereka mengatakan: kami beriman kepada Allah SWT sebagai satu-satunya zat yang dipatuhi akan tetapi Allah memerintahkan kami untuk mengikuti RasulNya. Dan ini merupakan satu tambahan atas asal ketaatan yang satu sehingga dengan dalih tersebut mereka membenarkan seluruh kesyirikan ketahuilah bahawa Alah tidak memerintahkan demikian. Allah berfirman:
إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ للهِ
“Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah.” [Al-An’am: 57] [Lihat Al Quraniyun hal 219]
Bantahan.

Alangkah beraninya dia berkata demikian, adakah para Rasul diutus untuk menghidupkan dan mengembangkan kesyirikan dan kekufuran? Bukankah melaksanakan dan mengikuti Sunnah merupakan perealisasian dari penerapan hukum-hukum Al-Quran sebagimana firman Allah SWT:

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” [An-Nisa 4:65]
Ini perintah berhukum dengan baginda ketika hidup dan setelah meninggalnya baginda s.a.w maka diperintahkan berhukum dengan hukum sunnahnya kerana berhukum dengan sunnahnya sama sahaja dengan berhukum kepada baginds. Hal ini telah diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran diantaranya:
إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَّقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلاَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَآئِزُونَ
“Sesungguhnya jawapan orang-orang mukmin, apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul mengadili diantara mereka ialah ucapan “Kami mendengar dan kami taat”. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertaqwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan.” [An-Nur 24:51-52]
Kemudian Allah memperingatkan orang yang tidak mengikuti RasulNya dalam firmanNya:
وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَآ أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ
“Dan mereka berkata:”Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul, dan kamipun taat,” Kemudian sebahagian dari mereka berpaling sesudah itu.Mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.” [An-Nur 24:47]
Maka tidak ada cara untuk mengetahui hukum dan keputusan baginda kecuali melalui sunnahnya.
Syubhat ini sebenarnya terjadi akibat adanya syubhat yang sebelumnya iaitu yang kedua dan Alhamdulillah telah terbantah dan jelas kebatilannya.

Adapun menjadikan firman Allah SWT:

إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ للهِ
“Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah.” [Al-An’am: 57]
Sebagai hujah untuk menolak As-Sunnah sebagai hukum Allah SWT maka ini merupakan pendalilan yang salah kerana lafaz firman Allah ini ada tiga kali disebutkan dalam Al-Quran.
Pertama: Firman Allah SWT:

قلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَاعِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ للهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ
“Katakanlah: "Sesungguhnya aku tetap berada di atas (kebenaran yang berdasarkan) bukti-bukti yang nyata (Al-Quran) dari Tuhanku; sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa yang kamu minta disegerakan (dari azab seksa); hanya Allah jualah yang menetapkan hukum; Ia menerangkan kebenaran, dan Dia lah sebaik-baik yang memberi keputusan".” [Al-An’aam 6:57]
Dalam ayat ini ada bantahan Allah SWT atas kaum kafir yang menuntut Rasulullah s.a.w untuk mendatangkan mukjizat dan Allah SWT menyatakan bahawa hal itu merupakan hak yang khusus bagi Allah SWT yang tidak ada sekutu padanya.
Kedua: Firman Allah SWT:

مَاتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِه إِلآ أَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآأَنزَلَ اللهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ للهِ أَمَرَ أَلاَّتَعْبُدُوا إِلآًّإِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَيَعْلَمُونَ
“Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyang kamu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. [Yusuf 12:40]
Ayat ini mengisahkan ucapan dan nasihat Nabi Yusuf kepada kedua temannya di penjara yang berisi bahawa penyembahan berhala merupakan perbuatan yang tercela dan kedustaan atas Allah SWT kerana Allah lah yang Esa dalam hukum dan ibadah.
Ketiga: Firman Allah SWT:

وَقَالَ يَابَنِيَّ لاَتَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَآأُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ للهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ

“Dan Ya’qub berkata: ”Hai anak-anakku janganlah kamu (bersama-sama) masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lainan; namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikitpun daripada (takdir) Allah. Keputusan menetapkan (sesuatu) hanyalah hak Allah; kepada-Nya-lah aku bertawakal dan hendaklah kepada-Nya sahaja orang-orang yang bertawakal berserah diri”. [Yusuf 12:67]
Ayat ini berisi ucapan Ya’qub dan nasihat beliau terhadap anak-anaknya bahawa apa yang mereka temukan dari kesulitan merupakan takdir dan ketetapan dari Allah SWT serta mengajarkan mereka adab berjumpa dengan raja.

Ketiga ayat diatas tidak sama sekali mendokong dan tidak ada hubungannya dengan pendapat mereka dalam menolak As-Sunnah sehingga sesungguhnya mengikuti sunnah Rasulullah bukanlah kesyirikan dan kekufuran akan tetapi ia adalah tauhid itu sendiri.

Syubhat Keempat:

As-Sunnah bukanlah merupakan syariat menurut Nabi s.a.w dan juga yang difahami oleh para sahabat. Maka kerana itulah mereka dilarang untuk menulisnya.

Berkata Al-Hafiz Aslam dalam Maqam Hadis hal 7: “Perkara yang tidak ada perdebatan padanya sama sekali adalah pengetahuan sahabat tentang hakikat larangan Nabi s.a.w dari penulisan sunnahnya dan mengerti bahawa umat-umat terdahulu tidaklah sesat kecuali dengan sebab penulisan riwayat-riwayat kisah para Nabi mereka.” [Lihat Al Quraniyun hal 223]
Lalu berkata lagi: “Sesuatu yang harus diperhatikan bahawa hadis-hadis itu seandainya memiliki nilai agama tentunya tidaklah nabi s.a.w dan para sahabatnya melarang dengan keras penulisannya.
Bantahan.

Syubhat ini tidak ilmiyah dan tidak berlandaskan penelitian dan pengetahuan akan tetapi tampaknya didasari oleh sikap tidak mahu menerima kesalahan dan merepek. Alangkah baiknya jika mereka mahu melihat kembali buku-buku sunnah dan sejarah sehingga tahu bagaimana kesungguhan dan semangat baginda s.a.w mengajari para sahabatnya dan memahamkan mereka perkara agama dengan lisan dan amalan dimana baginda s.a.w menjawab segala pertanyaan mereka dan memberikan nasihat-nasihat dari satu waktu ke waktu yang lain baik di dalam khutbah-khutbah jumaat, hari raya atau di dalam acara-acara yang lainnya sebagaimana juga kehidupan rumah tangga baginda juga ditulis.

Seandainya As-Sunnah menurut baginda s.a.w bukanlah syariat dan agama tentu tidaklah baginda berbuat demikian dan tidak juga menggunakan segala sarana untuk menyebarkan dan menebarkannya.

Lihatlah pernyataan Rasulullah s.a.w kepada delegasi Abdi Qais setelah baginda menyambutnya dan mengajari mereka sebahagian perkara agama:

احْفَظُوْه وَ أَخْبِرُوْهُ مَنْ وَرَاءَكُمْ
“Hafalkanlah dan beritahulah orang-orang yang dibelakang kamu.” [HR Bukhari 1/30]
Seandainya As-Sunnah bukan termasuk agama tentulah baginda tidak akan memerintahkan untuk menghafal dan menyebarkannya dan tentulah tidak akan keluar dari baginda s.a.w perintah mengikuti baginda sebagaimana sabda baginda s.a.w:

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ
“Solatlah kamu sebagiamana kamu melihat aku solat [HR Bukhari 1/155]

Dan sabda baginda s.a.w:

لِتَأْخُذُوْا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّيْ لاَأَدْرِيْ لَعَلِّيْ لاَأَحُجَ بَعْدَ حَجَتِيْ هَذَا
“Hendaklah kamu mengambil (cara) manasik (haji)ku kerana aku tidak tahu adakah aku berhaji atau tidak berhaji setelah hajiku (waktu) ini.” [HR Muslim 4/79]

Dan tidak akan membebani para sahabatnya untuk menyampaikan sunnahnya sebagimana sabda baginda s.a.w ketika haji:

لِيُبَلِّغِ الشَاهِدُ الغَائِبْ
“Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir.” [HR Bukhari 1/24]

Demikian juga para sahabat bagitu bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam mengambil As-Sunnah dan menghafalnya sampai-sampai mereka berjalan jauh untuk mendapatkan satu hadis, seandainya As-Sunnah bukanlah termasuk syariat dan agama tentulah mereka tidak melakukan hal itu.

Ini semua membuktikan kebatilan syubhat mereka apatah lagi Allah telah berfirman:

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ اْلأَخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kamu (iaitu) bagi orang yang mengharapkan (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” [Al-Ahzab 33:21]
Adapun larangan menulis As-Sunnah memang ada diawal-awal islam kemudian Rasululah s.a.w mengizinkan penulisannya sebagaimana baginda mengizinkan kepada Abu Syaah. [Lihat kisahnya dalam syarah imam Nawawi terhadap sahih Muslim 18/129.]

Syubhat Kelima.

Rasulullah s.a.w membimbing para sahabat yang berjumpa dengan baginda sesuai dengan keadan mereka sehingga menciptakan keadaan hadis-hadisnya sesuai dengan zaman tersebut yang tidak sama dengan zaman sekarang sehingga sekarang tidak perlu lagi kita melihat kepadanya dan cukuplah Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita.

Berkata Al-Khajah dalam Majalah Al-Bayan hal 32 edisi ogos 1951 M: “Ketahuilah bahawa ketaatan kepada rasulullah adalah ketaatan yang berkaitan dengan zamannya dan perlaksanaan hukum-hukumnya tidak melebihi kehidupannya dan telah tertutup permasalahan ini sejak meninggalnya baginda.” [Lihat Al-Quraniyun hal 231]

Bantahan

Sesungguhnya Al-Quran telah menjelaskan kepada kita bahawa dakwah Rasulullah s.a.w adalah dakwah yang umum dan menyeluruh kepada sekalian manusia baik arab atau bukan arab dan tidak habis dengan wafatnya baginda bahkan akan terus- menerus sehingga hari kiamat sebagaiman firman Allah SWT:

وَمَآأَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَآفَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَيَعْلَمُونَ
“Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.” [Saba 34:28]

Dan pernyataan bahawa dakwah Rasulullah s.a.w terbatas pada kelompok tertentu atau zaman tertentu adalah pernyataan yang tidak ada dasarnya dan menyelisihi kesepakatan kaum muslimin serta tidak dapat diterima akal yang sihat dan baik. Ini kerana risalahnya menyeluruh untuk sekalian umat manusia maka sudah tentu sunnah juga sedemikian sehingga tidak ada perbezaan pelaksanaan amalan dengan dasar Al-Quran dan dengan dasar As-Sunnah.

Demikianlah sebahagian dari syubhat-syubhat mereka yang digunakan untuk menolak sunnah Rasulullah s.a.w semoga Allah SWT selalu menjaga kita dari ketergelinciran dalam syirik dan bidah. Amiin.

[Sumber: Majalah As-Sunnah Edisi 10/Tahun V/1422H/2001M Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo]Disalin dari website berikut dengan beberapa suntingan dan tambahan dalam kurungan:

https://almanhaj.or.id/2924-membedah-syubhat-ingkarus-sunnah.html

Semoga bermanfaat.

Comments

Popular Posts